140 let letos slaví Spojené kartáčovny Pelhřimov

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Spojené kartáčovny Pelhřimov si letos připomínají 140 let od svého založení. Sortiment značky SPOKAR je zaměřen hlavně na výrobky pro malíře a lakýrníky, doplňují ho i potřeby pro úklid domácnosti a dentální hygienu. O historii i současnosti jsme si povídali s Ing. Šárkou Zbrojkovou, obchodní ředitelkou společnosti, která tuto funkci zastává od roku 2008.

Historie výroby kartáčnického zboží se v Pelhřimově píše od roku 1882. Kdo firmu založil a co byly první výrobky?
Spojené kartáčovny a.s. patří k nejvýznamnějším výrobcům a distributorům kartáčnického zboží v Evropě. Na počátku historie firmy stál Josef Hrdina, pelhřimovský obchodník s koloniálním zbožím. Ten zahájil v roce 1882 ve sklepních prostorách svého měšťanského domu výrobu rýžových kartáčů.

Jak se firma vyvíjela a kdy začala vyrábět i potřeby pro malíře?
Díky velkému zájmu o jeho výrobky v celém tehdejším Rakousko- -Uhersku Josef Hrdina rychle rozšiřoval výrobu i sortiment. První štětce a štětky byly vyrobeny již v roce 1887, jejich produkce i počet typů pak dynamicky narůstaly. V roce 1900 byla zahájena výstavba na svou dobu velmi moderní továrny. Dokončena byla v roce 1907, brzy poté byla rozšířena o další budovy a vznikaly i filiálky v okolí Pelhřimova. V roce 1910 byla firma transformována na akciovou společnost „První Pelhřimovská akciová továrna na kartáčnické zboží a štětky“.

Jak byla firma tehdy velká a jak vypadala za první republiky? Co vše v té době vyráběla, kam exportovala?
V roce 1882 zahájil Josef Hrdina výrobu se dvěma dělnicemi. Po třech letech zaměstnával už 40 dělníků a v roce 1914 bylo v továrně zaměstnáno více než 500 lidí. Rozpad Rakousko-Uherska a vznik samostatného Československa v roce 1918 firma pocítila, 70 % produkce totiž předtím směřovalo na území monarchie mimo „Československo“. Řadu obchodních vazeb se ale podařilo obnovit a najít i trhy nové, takže firma nadále dobře prosperovala. Vyráběla široké spektrum kartáčů, smetáků, košťat, štětců a štětek. Různorodost typů nabízených štětců ilustruje reklamní plakát z počátku 20. let minulého století.

Co pro ni znamenalo znárodnění v roce 1948 a jaký byl další vývoj?
Po převratu v roce 1948 byla firma znárodněna, Pelhřimov ale i nadále zůstal hlavním tuzemským centrem kartáčnické výroby. Všichni významnější kartáčničtí výrobci na tehdejším území České republiky byli totiž v roce 1950 sloučeni do národního podniku Spojené kartáčovny se sídlem v Pelhřimově. Toto období sice nebylo pro rozvoj společnosti jednoduché, podařilo se však udržet kontakt s vývojem ve světě. Produkty byly exportovány i do západních zemí a dařilo se odtud také nakupovat některé moderní výrobní technologie. Důležitým mezníkem byl rok 1969, kdy byla zahájena výstavba nového výrobního areálu na Libkovodské ulici v Pelhřimově. V něm je v současné době soustředěna veškerá výrobní činnost firmy.

Přečtěte si:  Roubené stavby - historie, typy staveb, povrchová úprava, rekonstrukce

Jaké změny a další vývoj přinesl rok 1989?
Po sametové revoluci byla v roce 1991 firma znovu přeměněna na akciovou společnost a v následujícím roce pak privatizována v rámci první vlny kuponové privatizace. Jako u většiny takto privatizovaných firem se většinovým vlastníkem staly investiční fondy. Roku 1993 byl na základě hlasování zaměstnanců zvolen předsedou představenstva Ing. Jiří Zbrojka, který se v roce 2003 stal jediným majitelem společnosti. V rámci rozvoje společnosti dochází k modernizaci výroby. Jsou nakupovány nové ucelené výrobní technologie s vysokou produktivitou práce k uspokojování tuzemských i zahraničních zákazníků. Komplexně je řešena logistika, včetně výstavby moderních skladovacích prostor.

Jak lze Spojené kartáčovny charakterizovat dnes? Co vše vyrábějí, kolik mají zaměstnanců, kam vyvážejí? Jak silné postavení má mezi jednotlivými segmenty malířské náčiní?
Dnes jsou Spojené kartáčovny stabilní rodinnou firmou bez podílu zahraničního kapitálu. V loňském roce zaměstnávaly téměř 300 pracovníků, obrat přesáhl 830 milionů Kč a zákazníkům bylo dodáno více než 50 milionů kusů výrobků. Šedesát procent produkce mířilo na zahraniční trhy. Sortiment výrobků společnosti je možné rozdělit do čtyř základních skupin:

  • Malířské a natěračské potřeby jsou nejvýznamnější produktovou kategorií. Zahrnují jak nářadí na aplikaci nátěrových hmot (štětce, štětky, válečky), tak i pomůcky pro přípravu a zakrývání povrchů před malováním a natíráním.
  • Druhou největší skupinou jsou úklidové potřeby a doplňky pro domácnost. Úklidové kartáče, smetáky a smetáčky, košťata, mopy a mnoho dalších užitečných drobností.
  • Třetí, zatím menší skupinou, ale s velkým potenciálem, je sortiment výrobků pro ústní hygienu. Zubní kartáčky, mezizubní kartáčky a nitě.
  • Do čtvrté skupiny řadíme různorodé další výrobky. Školní a umělecké štětce, technické kartáče či možnost zakázkové výroby speciálních kartáčů.
Přečtěte si:  Z historie parketáren I. - Vojtěch Lanna Starší

Co se týče malířského náčiní, má značka Spokar nějaký evergreen, který se vyrábí díky oblibě zákazníků dlouho?
Takovým evergreenem jsou určitě ploché štětce řady 81264. Na trh byly uvedeny před 30 lety, získaly mnoho příznivců mezi uživateli z řad profesionálů i kutilů a stále patří mezi nejvíce prodávané produkty. Jejich design se za celou dobu nezměnil, novým požadavkům se však přizpůsobila vlákna osazení a zásadně modernizována byla výrobní technologie.

Jak do výroby zasáhly moderní technologie?
Zásadním způsobem. Současnou sériovou výrobu si nelze představit bez plně automatických linek a robotizovaných pracovišť. Význam si ale zachovávají i tradiční řemeslné dovednosti, nepostradatelné při kusové a malosériové výrobě speciálních produktů.
Pokud jde o používané materiály, i zde jsou změny výrazné. Ve vzdálené minulosti byly k dispozici jen přírodní materiály – dřevo, živočišná a rostlinná vlákna. S příchodem plastů se situace v posledních padesáti letech značně změnila, umělé hmoty přinesly nové technologické i funkční možnosti.
Zmíním konkrétně vlákna štětců a štětek. V minulosti byla téměř výhradně užívána přírodní vepřová štětina. Její kónická vlákna s roztřepenými konci dobře nasávají barvu a solidně ji roztírají. Jde však o přírodní materiál, u nějž nelze nikdy zcela vyloučit možnost výskytu poškozených či zeslabených vláken. Ta se mohou při práci uvolnit a narušit povrch nátěru. Roztřepené konce jsou poměrně hrubé a jednotlivé štětiny mají různou tloušťku, takže u hustých, špatně se slévajících barev není kvalita rozetření nátěru dostatečná. Proto se dnes setkáváme především se směsmi přírodní štětiny a syntetických vláken, kde štětina zajišťuje dobrou nasákavost, syntetická vlákna pak kvalitní rozetření nátěru. Stále častější je použití plně syntetického osazení štětců. Speciální syntetická vlákna dnes svými vlastnostmi přírodní štětinu jednoznačně předčí. Vlákna SPOKAR EVO jsou dutá a mají kónický tvar v celé délce. Jsou proto lehká a je mezi nimi dostatek prostoru pro nasátí barvy. Rovnoměrně se ohýbají, takže barva při práci neodstřikuje. Precizně rozštěpené konce těchto vláken jsou podstatně jemnější než u štětiny, rozetření barvy je proto vysoce kvalitní a rovnoměrné.

Přečtěte si:  Štětce na lazury Elite PROLINE - štětce se štětinou WOOD PRO

Jaké jsou ty nejzajímavější novinky poslední doby pro malíře?
Klíčovou novinkou je kolekce plochých štětců SPOKAR NOVA, uvedená na trh v loňském roce. Tyto štětce v sobě spojují atraktivní a nadčasový design, ergonomii, výbornou funkčnost i ohleduplný přístup k životnímu prostředí. Dutá držadla s osmihranným průřezem jsou lehká, snadno se drží a lze je vždy pootočit do té nejvhodnější pracovní polohy. Klínovité zakončení může posloužit jako škrabka či špachtle. Optimální funkci garantují vysoce kvalitní syntetická vlákna osazení. Celoplastové provedení usnadňuje recyklaci štětců po skončení jejich životnosti. Štětce SPOKAR NOVA, nabízené ve verzích Uni, Akryl a Lazur, získaly několik prestižních mezinárodních ocenění: Red Dot 2020, IF Design 2021 a German Design Award Gold 2022.

Kulaté výročí vybízí nejen k ohlédnutí do minulosti, ale i pohledu vpřed. Jaké jsou vize do budoucna, čeho by chtěla společnost dosáhnout, co je další metou úspěšné činnosti?
Koncentrace na přidanou hodnotu výrobku v podobě nezaměnitelného designu, kvalitních materiálů, bezvadné funkčnosti a vysoké trvanlivosti produktů. To jsou hlavní atributy, na které se firma zaměřuje. Také současná aktuální témata, jako jsou cirkulární ekonomika a společenská odpovědnost firmy, nejsou pro Spojené kartáčovny pouze prázdnými hesly. Zmínit můžeme třeba částečné krytí spotřeby elektrické energie produkcí vlastní fotovoltaické elektrárny, zásadní omezení emisí či recyklaci téměř všech odpadů z výroby.
Budoucnost firmy ovlivňují faktory vnitřní i vnější. Ty vnější ovlivnit nemůžeme. Soustředíme tedy pozornost na ty vnitřní. Budování značky SPOKAR, inovační aktivity, investice do technologického rozvoje firmy i vzdělávání našich zaměstnanců.
Spojené kartáčovny a.s. pokračují v tradici, kterou koncem 19. století Josef Hrdina založil. Společnost je českou rodinnou firmou s moderními postupy a úctou k historii.

www.spokar.com

 

Share.

About Author

Comments are closed.