Protiplísňový systém KEIM Mycal – efektivní ochrana před plísněmi v interiéru

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Trvalá sanace plísní vždy vyžaduje odstranění příčin a nápravu škod. Vhodná nápravná opatření je nezbytné stanovit individuálně pro každý konkrétní případ a podle rozsahu škod. KEIM Mycal umožňuje kombinovat jednotlivé složky systému na míru podle rozsahu a charakteru poškození ploch.

KEIM-Mycal®-Top je vysoce specializovaná vnitřní silikátová barva s různými formami účinku proti plísním. Barva má velmi vysokou difuzní propustnost a další vlastnosti, díky kterým stěny zůstávají suché. Vytváří zásadité prostředí, takže plísně prokazatelně nenacházejí dostatek živin. Působí navíc díky obsahu minerálů s přirozeným antimikrobiálním účinkem dezinfekčně. Fotokatalyticky aktivní pigmenty mohou odbourávat škodliviny.

KEIM Mycal®-XO je hotový vodný dezinfekční prostředek k přípravě a čištění mikrobiálně zatížených nebo znečištěných vnitřních ploch. Neobsahuje chlor. Aktivní složkou je peroxid vodíku, který během aplikace zreaguje na kyslík a vodu.

KEIM-Mycal®-Fix je speciální penetrace na bázi sol-silikátu k vázání spor plísní a k základnímu nátěru minerálních izolačních desek iPor a Mycal-CS. Má zpevňující účinek a upravuje savost. Váže plísně a jejich spory na napadených plochách. Díky vysokému pH navíc brzdí růst plísní.

KEIM-Mycal®-Por je hotová omítková směs podle DIN EN 998-1 na bázi písku, vzdušného vápna, bílého cementu a přísad zlepšujících zpracovatelnost a přídržnost. Pevnost odpovídá maltě třídy CS I. Jde o speciální vnitřní minerální vápennou omítku vyznačující se mimořádnými sorpčními vlastnostmi a regulující vlhkost. Lze ji použít na všechny minerální omítky třídy CS I a vyšší.

Přečtěte si:  Produkty KEIM s novou certifikací

www.KEIM.com

Share.

About Author

Comments are closed.