Desky Packwall, po stopách recyklace nápojových kartonů

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Také třídíte odpad a také vás občas napadne, jestli to má smysl a vytříděné materiály se nevozí na skládku, ale opravdu recyklují? Co se děje například s nápojovými kartony? Tento odpad, jakým jsou krabice od džusů, mléka, vína a obdobných tekutin, se může stát velmi užitečným materiálem, který lze využít například ve stavebnictví.

Je to jednoduché: shromážděné nápojové kartony (mohou být i s víčky) jsou výrobně drceny a za vysokého tlaku při vysoké teplotě lisovány mezi dvě krycí vrstvy. Formátovací pila s hranovou frézou následně každý výlisek ořízne a opatří ho požadovaným typem hrany. Tak vzniká produkt typu OSB desek.

Vlastnosti recyklovaných desek

Vzhledem ke složení potravinářských kartonů ze tří základních prvků – celulózy, hliníku a polyetylenu – získávají takto vyrobené desky z recyklovaného materiálu zajímavé vlastnosti. Například polyetylen se během výrobního procesu stává pojivem a značně uzavírá strukturu produktu před působením vody. V praxi to znamená průnik vlhkosti definovaný samotnou nasákavostí desky ve výši pouhého 1 %. Za zmínku pak také stojí bobtnání, které je o polovinu menší než u desek na bázi dřeva – nízká nasákavost a bobtnání se uplatní všude, kde je předpokládán zvýšený výskyt vlhkosti. Je však vždy potřeba myslet na správné navrhování konstrukcí, aby byla eliminována expozice vnějšímu prostředí a permanentnímu vnikání vody. Při výrobě se nepoužívají žádné chemikálie, a produkt je tím pádem šetrný k životnímu prostředí. Navíc zužitkovává druhotnou surovinu a je začleněn do cirkulární ekonomiky známé z poslední doby – je na ni kladen vysoký důraz po celé EU.

Přečtěte si:  PODLAHY Profi 2023/06

Konkrétní hodnoty desek Packwall

Tento typ výroby využívá například firma Flexibau, která za pomoci recyklovaného materiálu vytvořila desky PackWall. Po ověření vlastností se ukázalo, že robustní struktura desek je natolik uzavřená, že kročejový útlum hluku definovaný zvukovou neprůzvučností dosahuje 31 dB. Není ale uzavřena úplně, vodní páry mohou materiálem snadno prostupovat, faktor difuzního odporu μ = 111. Vytvořená konstrukce tedy „dýchá“. Za zmínku také stojí modul pružnosti, ten je definován hodnotou 1400 MPa, která deskám deklaruje možnost ohybu.

Uplatnění OSB desek

Desky z recyklovaného materiálu se nejčastěji používají ve stavebnictví při suché výstavbě k tvorbě obvodových stěn, příček, podlah, kleneb, střešních plášťů, záklopů podkroví, podhledů, stavebních ohrad a jiných dílčích konstrukcí.

Desky Packwall

Značné uplatnění může například deska PACKWALL basic a PACKWALL surface najít během výstavby dřevostaveb, kde plně nahrazuje konvenčně používané deskové materiály. V truhlářském průmyslu se používají pohledové varianty PACKWALL design a PACKWALL design panel. U pohledových verzí řemeslníci a obzvlášť investoři oceňují pestrý mozaikový vzhled a zhotovují z desek různé druhy nábytku – vestavěné skříně, komody, lavice, regály, police, pulty, designové prvky, obklady stěn, prostě cokoli.

Co je nápojový karton

Dva základní typy nápojových kartonů:

Příklad složení aseptického obalu:

 • 75 % papír (nosná funkce);
 • 21 % polyetylen (ochranná funkce);
 • 4 % hliník (ochranná funkce).

Nápojové kartony v EU

 • Vytřídí se: 47 % (= 430 tis. tun ročně), v některých spolkových zemích Německa a v Belgii dokonce přes 70 %;
 • z toho:
  3/4 se zužitkuje na recyklaci + výrobu energie;
  1/4 skončí na skládkách.
Přečtěte si:  WORKCAMP PARQUET 2020, tradiční výroba a pokládka kazetových podlah

Zdroj: ACE – Aliance výrobců nápojových kartonů.

Nápojové kartony v ČR

 • Vytřídí se: 25 % (= 20 tis. tun ročně);
 • z toho:
  1/5 se zužitkuje na recyklaci + výrobu energie;
  4/5 skončí na skládkách.
 • Kapacita Flexibau s.r.o.:
  3 tis. tun ročně (cca 75 tis. kusů desek).
  Zdroj: Ročenka EKO-KOM a.s., 2018.

Metody recyklace

 1. Vířivé rozvláknění – za pomoci vody a rotace dojde k rozpuštění papíru na vlákna a jejich zachycení na sítech, hliník a polyetylen se pak využívá společně dál (spalování – el. + tepel. energie) nebo se odděluje pyrolýzou (hliník) a tlakovým litím/vstřikováním (polyetylen);
 2. rozložení v zahradním kompostu – papír se rozloží, hliník a polyetylen se následně prosejí;
 3. lisování do desek – nápojové kartony jsou dotříděny, drceny, sušeny, za vysokých teplot lisovány mezi kartonové papíry, polyetylen se stává vlivem teploty pojivem, vzniklé desky řezány na příslušné formáty.

Výroba desek Packwall

Historie:

 • 2006, patentována technologie společností Flexibuild s.r.o. a výroba desek v Hrušovanech u Brna;
 • 2006–2011, výroba desek pro vybrané realizační firmy, po celé ČR postaveno cca 70 domů (např. v roce 2011 postaveno v Hrádku nad Nisou pět popovodňových domů za 19 mil. Kč);
 • 2013–2015, založení společnosti Flexibau s.r.o. skupinou GES a převzetí všech aktivit od společnosti Flexibuild s.r.o., řešení odkupu licence pro EU a přesun technologie do vlastního výrobního areálu v Milevsku (jižní Čechy);
 • 2015–2017, konsolidace výrobní technologie, certifikace, nastavení interních procesů a znovuobnovení projektu pod značkou PACKWALL.
Přečtěte si:  Inspiration Wood – nová kolekce Pure Wood

Výroba:

 1. Dotřídění – odebrání věcí, co se dostaly do kontejnerů omylem (kov, kámen, sklo, plné nebo poloprázdné kartony…);
 2. drcení – za pomoci dvouhřídelového drtiče dojde k rozdrcení na malé části (drť/řezanku);
 3. sušení – rozdrcená směs se skladuje v otevřených klecích a pravidelně provzdušňuje;
 4. lisování – pod vysokým tlakem a za vysoké teploty je drť lisována mezi dvě vrstvy recyklovaného papíru;
 5. řezání/formátování – dle typu desky a objednávky zákazníka dochází k řezání daných rozměrů.

www.flexibau.cz

Share.

About Author

Comments are closed.