Pružné izolační stěrky pro izolaci stávajících staveb

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pružné hydroizolační stěrky na bázi polymerních pojiv a minerálních plniv obohatily nabídku stavební chemie k dodatečnému zaizolování stávajících staveb poměrně nedávno. V poslední době vytlačují již tradiční živičné hydroizolační stěrky, které se používaly po tři desítky let.

Pružné stěrky jsou schopné překlenovat (přemostit) praskliny, které vzniknou v podkladu poté, co je na něj nanesena stěrka jako izolační vrstva. Původním požadavkem norem a směrnic (např. směrnice WTA 4-6 „Hydroizolace zdiva v kontaktu se zemním tělesem“) byla schopnost překlenout dodatečně vzniklou trhlinu až 2 mm. Živičné stěrky to dokázaly při teplotách nad bodem mrazu, ale nesměly být trvale vystaveny slunečnímu záření – tedy pod terénem, pod krycí vrstvou. Při dodatečném doizolování již izolovaného bylo nutno buď ze staré hydroizolace odstranit všechny zbytky asfaltu, nebo složitě oddělit živičnou stěrku od starého asfaltu.

Nástup moderních pružných stěrek byl impozantní: není třeba odstraňovat zbytky asfaltu ani dehtové penetrace, stěrka může být vystavena slunečnímu záření i mrazu a její schopnost překlenutí trhlin je stejná nebo vyšší než u živic. Bylo publikováno hodně o vlastnostech a aplikacích dvousložkové stěrky MB 2K (původně Multi-Baudicht 2K), univerzálního materiálu držícího na minerálních podkladech, ale i kovech, dřevě nebo plastech. Při aplikaci na velkých plochách se jedná stále o výkonný, spolehlivý a hospodárný izolační materiál. Dvě složky se smíchají a během 90 minut se nanesou na podklad. V jediném případě nebyl tento materiál hospodárnou odpovědí na požadavky stavby: při drobnějších opravách stávajících izolací.

Po dobu nejméně dvou desítek let jsou na trhu se stavební chemií k dispozici jednosložkové pružné hydroizolační stěrky.


Jsou trojího druhu:

  • cementové hydroizolační stěrky MDS s vyšším obsahem polymeru (prášek, který se zamíchá do vody, vznikne reaktivní stěrková hmota, která v řádu desítek minut ztuhne). Nanáší se ve dvou nebo třech vrstvách po 1 mm dle vlhkostního zatížení;
  • akrylátové stěrky k vnitřní hydroizolaci pod obklady (hotová viskózní kapalná kompozice, nanáší se na minerální podklad ve vrstvě cca 1 mm a ponechá se vyschnout odpařením vody);
  • živičné jednosložkové stěrky KMB (viz výše), kašovité hmoty v kbelících, nanáší se tmelením na podklad, schnou odpařením vody. Nanáší se ve dvou vrstvách, 3 nebo 4 mm dle zatížení.
Přečtěte si:  Barvy a dekorační materiály ZERO. Kvalitu, funkčnost a design oceňuje malířka Simona Keclíková.

Kapalné kompozice se nemíchají, neředí. Proto je lze otevřít, částečně použít a zavřít dle potřeby. V praxi chyběla hmota, která by univerzálně izolovala pod terénem i nad ním, ve spřažení s obkladem, na balkonech a dřevostavbách, na omítaných soklech, tak jako dvousložkový MB 2K – ale v jednosložkovém, kapalném balení připraveném k použití.

Touto hmotou, která má většinu atributů MB 2K, je nový MB 1K rapid. Jedná se o izolaci vhodnou pro všechny opravy, menší úkoly, postupné izolování. Lze ji aplikovat na minerální podklady, jako je beton, cihelné zdivo, omítky, přírodní kámen, ale i na podklady, jako je dřevo, plast a kovy. Z toho vyplývá vhodné použití i na novostavbách:


  • dotěsnění prostupů kabelů a potrubí zdivem: izolace se nanese na zdivo i na prostupující zařízení;
  • utěsnění níže ležících oken a dveří proti zatékání: izolační hmota se nanáší na zdivo i na rám výplně otvoru, do ní se vkládá páska;
  • napojení hydroizolace na zdivo: přechod mezi asfaltovým pásem a nerovným minerálním podkladem, zesílený vloženou páskou.

Hlavní oblastí použití ale zůstávají minerální podklady. Pomocí MB 1K rapid lze řešit izolaci pod zdivem, izolaci ve zdivu u dvouplášťového zdiva – překlenutí různých úrovní, 3D detaily v koutech a na nároží, při terénních přechodech. Výhodné je využití při izolaci omítek dotažených k terénu bez obloženého či kamenného soklu. Izolace se nanáší jak pod omítku (chrání zdivo proti průsaku), tak v pásu 10 cm přes omítku, kde je překryta akrylátovým nátěrem. Protože izolace je velmi pružná, je třeba použít také velmi pružný, na akrylát bohatý typ nátěru.

Přečtěte si:  AERO-THERM® - jiná cesta k úsporám energií a zachování zdravého vnitřního prostředí

Podobně jako MB 2K je i MB 1K rapid testován na schopnost překlenout trhliny o šířce 3 mm, tedy o 50 % více, než byly schopné živičné stěrkové izolace. Tuto schopnost má MB 1K rapid již při tloušťce 3 mm. Stěrka vykazuje velmi rychlé prosychání, jedna vrstva o tloušťce do 2,5 mm proschne při 20 °C a 65 % r. v. již za 8 hodin. Vrstvy se pokládají vždy dvě. Na závěr a v případě uzavírání pod obklad nebo pochozí vrstvy se ponechají vyzrát 72 hodin. Výhodou při práci v exteriéru je možnost velmi rychlého vyzrání povrchu (v případě blížícího se deště) postříkáním aditivem MB 1K ADD rapid – řádově v sekundách se na povrchu vybuduje odolná slupka, které déšť neuškodí. Závěrečné proschnutí před zasypáním/převrstvením je i tak nezbytné!

MB 1K rapid je podobně jako její starší sourozenec MB 2K mrazuvzdorný (pro použití na soklech, na balkonech). Je certifikován i jako izolace spřažená s obkladem.

Stěrka MB 1K rapid se nanáší na vyzrálý podklad nejlépe hladítkem (tmelením). První vrstvou škrabané stěrky se podklad uzavře proti tvorbě puchýřů (např. na osluněných plochách), druhou vrstvou následující po krátkém zaschnutí se vytvoří cca 1–2 mm izolační vrstvy. Po nejméně 8 hodinách má následovat druhá izolační vrstva opět o tloušťce 1–2 mm. Pásky v koutech, přes spáry a napojení se vkládají do čerstvé první vrstvy a po vložení se přetřou. Druhá izolační vrstva je překrývá. Jednosložkový systém vyžaduje nasákavé pásky TAPE F, které jsou nabízeny se systémem. Jiné pásky s plastovým povrchem neumožňují vyzrání stěrky kryté páskou, nelze je proto použít.

Přečtěte si:  AERO-THERM® - jiná cesta k úsporám energií

Kromě tmelení hladítkem lze stěrku MB 1K rapid nanášet i štětkou, což je vhodné u prostupů, malých ploch a detailů, proužků izolace na omítce soklu, na rámech oken a dveří. Pro plochy většího rozsahu lze použít i stříkání airless. Vhodná mechanizace je odzkoušena a nastavení je k dispozici i u výrobce mechanizace.

MB 1K otevírá nové oblasti použití, zvláště díky možnosti pracovat po částech, odpadá nutnost zpracování celého namíchaného množství v krátkém časovém úseku 90 minut a jsou omezeny ztráty materiálu vzhledem ke špatně odhadnuté spotřebě. Materiál je vhodný jak jako doplněk k MB 2K, tak i pro menší opravy a menší úkoly. Je to produkt, který by neměl nikdy chybět ve výbavě řemeslníků mířících na stavbu. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit!

MB 1K rapid je modrého odstínu, na rozdíl od MB 2K, který je šedý. Nicméně po vyzrání přejde i jednosložková hmota do šedé barvy, avšak světlejší než temně šedý MB 2K. Podle odstínu lze tedy poznat, které plochy byly zpracovány tím kterým materiálem. Ostatní vlastnosti zůstávají obdobné včetně odolností.

MB 1K rapid je úplně nový typ produktu, který nalezne v praxi široké využití, při práci v interiéru i exteriéru.

Ing. Pavel Šťastný, CSc.
www.remmers.cz

Share.

About Author

Comments are closed.