Jak se to dělalo dřív: modelace z masy suché

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Modelace ze suché masy – Technika tupovací

VZOREK Č. 18
Masa je tupovaná plochým tupovadlem a po uschnutí natřená matovou fermežovou barvou.

MATERIÁL
Suchý: základní masa, prášková pemza, suché barvy.
Pojidla: fermež, terpentýn, lak do tmele.

POMŮCKY
Menší ploché tupovadlo.

PODKLAD
Úprava podkladu pod modelace ze suché masy je stejná jako u modelací škrobových. Tedy čistě vypracovaný a řádně vytmelený olejový nebo bezolejový nátěr ve fermeži nebo v laku. Viz úpravu podkladu u modelací škrobových.

(Není-li omítka rovná a hladká, je nutno jako u všech struktur omítku kletovati. Jen na čisté a rovné omítce vypadne nátěr pěkně. Vykletovaný a vybroušený povrch se napustí roztokem Nepovolu 1 : 30, nebo se může opatřiti každým jiným utvrzovacím nátěrem. Dřevo, plátno i papír se rovněž opatří jakýmkoliv impregnačním nátěrem, nebo zmíněným roztokem glutolinu.)

MÍCHÁNÍ
Masa na suchou modelaci je ve vodě na husto rozmíchaná horní křída za přidání křídy plavené a vhodným pojivem ztužená. Základní masa se málo zahustí práškovou pemzou a zpevní 5 % laku.

PROVÁDĚNÍ
Masa nanáší se štětkou tupováním a pak se menším plochým tupovadlem tupuje do stejnoměrně zvlněné plochy. Protože je masa více zpevněná lakem, tupováním vytažené hrany se neslévají, zůstávají ostré.

Po uschnutí se brousí skelným papírem na gumovém bloku. Sbrousí se částečně nejvyšší ostré hrany, již tím získá modelace na vzhledu. Po vyprášení napustí se plastika fermeží za přidání malého množství terpentýnu a trošku zinkové běloby. Po uschnutí tohoto nátěru provede se nátěr krycí barvou. Ta se namíchá ze dvou třetin fermeže, jedné třetiny terpentýnu a potřebných suchých barev. Natírá se tence, dobře se roztírá a novým štětcem tupováním jemně zrní, nebo se jezevčíkem čistě zahlazuje.

Přečtěte si:  Tradiční techniky zdobení dřevěných předmětů 1. díl - výzdoba rytím

Modelace s jednotunovým nátěrem matovým je jemného vzhledu, vyniká v ní pěkně plastika vzoru. Celkový efekt je nevtíravý, a uplatní se proto nejlépe v interiéru soukromého bytu na částech zdí, i jako doplněk na bytovém zařízení. Plastika modelace může bytí jemná nebo i vysoce reliefní.

Modelace ze suché masy – Technika hřebenová

VZOREK Č. 19
Masa jest zpracována hřebenem, pak je natřeno a jemně stříknuto bronzem.

MATERIÁL
Suchý: základní masa, suché barvy, bronz.
Pojidla: klíh, fermež, glutolin.

POMŮCKY
Ocelový hřeben.

PODKLAD
Úprava podkladu pod modelace ze suché masy je stejná jako u modelací škrobových. Tedy čistě vypracovaný
a řádně vytmelený olejový nebo bezolejový nátěr ve fermeži nebo v laku. Viz úpravu podkladu u modelací škrobových.

(Není-li omítka rovná a hladká, je nutno jako u všech struktur omítku kletovati. Jen na čisté a rovné omítce vypadne nátěr pěkně. Vykletovaný a vybroušený povrch se napustí roztokem Nepovolu 1 : 30, nebo se může opatřiti každým jiným utvrzovacím nátěrem. Dřevo, plátno i papír se rovněž opatří jakýmkoliv impregnačním nátěrem, nebo zmíněným roztokem glutolinu.)

MÍCHÁNÍ
Masa na suchou modelaci je ve vodě na husto rozmíchaná horní křída za přidání křídy plavené a vhodným pojivem ztužená. Pak je základní masa upravená roztokem glutolinu 1 : 25.

PROVÁDĚNÍ
Masa nanese se štětkou ve slabší vrstvě, roztupuje se a pak se ocelovým hřebenem modeluje. Nános masy musí býti slabší, aby zuby hřebenu zanechaly zřetelnou stopu a aby hřeben nehrnul před sebou mnoho přebytečné masy. Zkouškou se snadno zjistí správná síla vrstvy i správná hustota masy. Na šíři zubů i na jejich hustotě záleží vzhled modelace. Může se použít i hřebenu gumového.

Přečtěte si:  Jak se to dělalo dřív: techniky modelovaných maleb a nátěrů - modelace škrobové

Po uschnutí se vzor nepatrně přebrousí a pak dvakrát fermežovou barvou natře. Prvně jen řídkou a podruhé barvou krycí. Bronz se jemně nakropí stříkací pistolí, s menším pracovním tlakem. Naposled se lakuje.

Podobné hřebenování lze prováděti v nejrůznějších obměnách, hřebeny různě širokými, ocelovými, gumovými, celuloidovými, případně dřevěnými. I v silných vrstvách může se podobné modelování prováděti, a to hřebeny o širších zubech a větších mezerách.

Modelace ze suché masy – Technika hřebenová, stříkaná

VZOREK Č. 20
Masa jest svisle vlnovitě hřebenována, světle nabarvená a se stran různobarevně stříkána s pistolí.

MATERIÁL
Suchý: základní masa, suché barvy. Pojidla: kostní klíh, fermež, terpentýn, kopálový lak.

POMŮCKY
Užší širokozubý gumový hřeben.

PODKLAD
Úprava podkladu pod modelace ze suché masy je stejná jako u modelací škrobových. Tedy čistě vypracovaný a řádně vytmelený olejový nebo bezolejový nátěr ve fermeži nebo v laku. Viz úpravu podkladu u modelací škrobových.

(Není-li omítka rovná a hladká, je nutno jako u všech struktur omítku kletovati. Jen na čisté a rovné omítce vypadne nátěr pěkně. Vykletovaný a vybroušený povrch se napustí roztokem Nepovolu 1 : 30, nebo se může opatřiti každým jiným utvrzovacím nátěrem. Dřevo, plátno i papír se rovněž opatří jakýmkoliv impregnačním nátěrem, nebo zmíněným roztokem glutolinu.)

MÍCHÁNÍ
Masa na suchou modelaci je ve vodě na husto rozmíchaná horní křída za přidání křídy plavené a vhodným pojivem ztužená. Základní masa je upravená klihem.

Přečtěte si:  Tradiční techniky zdobení dřevěných předmětů 2. díl - řezba

PROVÁDĚNÍ
Masa se nanese ve středně silné vrstvě a modeluje se po celé ploše fáčkovým štětcem. Delší fáčkový štětec se šikmo vmáčkne do masy, v ruce se jím pootočí, a přitom se zase odtáhne. Takto modelovaná plocha se pak svisle pročísne hřebenem o třech širších zubech. Svislá vlnovka vytahuje se podle pravítka. Šíři vlnovek a jejich vzájemnou vzdálenost diktují při praktickém provádění místní okolnosti.

Po uschnutí se částečně přebrousí a napustí řídkou fermežovou barvou. Pak se provede krycí nátěr bílou nebo světlou barvou za přidání terpentýnu a čistě se zahladí.

S pistolí stříkají se nejlépe barevné, terpentýnem ředěné smalty. Stříká se šikmo se strany jednou barvou, s protější strany jinou barvou. Po uschnutí se lakuje.

Zdobení stříkáním se strany může se uplatniti téměř u všech způsobů modelace. U některých modelací, zvláště u silně reliefních, může se stříkati se čtyř stran, vždy s jinou barvou. Je-li jednou z barev bronz, efekt se tím velmi zvýší. Jsou-li stříkané barvy lazůrové a vhodně barevně laděné, docílí se jejich vzájemným prosvítáním a střídáním se na hranách plastiky, krásných barevných efektů, připomínajících měnící se kovově lesklé barvy na pávím peří.

Je škoda, že stříkací technika byla v interiérovém malířství nešťastným použitím lepenkových šablon a nevhodným jejich používáním skoro úplně zavržena. Je jednou z nejkrásnějších, opravdu dokonalých technik, a používá-li se tak, jako všechny malířské techniky a pomůcky, uváženě a s láskou, dociluje se pěkných výsledků.

Bc. Josef Čermák
Za použití knihy Techniky modelovaných maleb a nátěrů
(Josef Čermák, 1946)
Foto: repro z knihy

 

Share.

About Author

Comments are closed.