O pražskou Malostranskou věž pečovaly produkty BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Praha je více než stověžatá. Všechny věže mají nejen své kouzlo, ale většina i požehnaný věk, a nutná je tedy náležitá péče o jejich stav. K ní přispěla svými produkty i společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., ve spolupráci s PRAGUE CITY TOURISM.

Malostranská mostecká věž uzavírá spolu se starší Juditinou věží Karlův most na levém malostranském břehu. V prostoru mezi věžemi se nacházejí dvě brány s ochozy, které dohromady tvoří kompaktní pevnost. Druhý ochoz, západní, je nepřístupný, a tedy obtížně udržovatelný.

Západní brána je postavena z pískovcových kvádrů. Nad jejím zaklenutým průjezdem se nachází široký ochoz s cimbuřím. Ochoz je opatřen vyspádovaným betonovým povrchem patrně z důvodu izolace proti zatékání. Beton je staršího data a není tvořen čistě portlandským cementem.

Ochoz byl značně znečištěn mikroorganismy, především řasami, lišejníky a mechem, a bylo proto nutné ho náležitě očistit a pokusit se zabránit opakování tohoto znečištění. Byly rovněž odebrány vzorky mikroorganismů, které analyzuje nanocentrum TUL.

Po zametení a ometení ploch se mechy a lišejníky ručně mechanicky odstranily. Velmi tvrdé a přilnavé lišejníky bylo nutné opatrně seškrábat. Následovalo pečlivé omytí kontaminovaných míst pomocí rýžového kartáče s přírodními štětinami.

Snahou restaurátorů je používat chemii jen minimálně, z důvodu rizika nevratného poškození památky. Tomu odpovídá i vybraný postup prací. Byl použit nově vyvinutý šetrný sanační přípravek BALCLEAN s biocidním účinkem k vyhubení mikroorganismů pro profesionální použití na památky. Po 24 hodinách byl z povrchu kamene vymyt vodou pomocí savých mycích hub. Dobré vymytí je velmi důležité a je zárukou, že nedojde k poškození pískovce v čase.

Přečtěte si:  BALCLEAN FACADE a BALCLEAN STONE, samočistící systémy pro fasády a minerální podklady

Po vymytí sanačního přípravku řady BALCLEAN bylo nutné nechat povrch kamene a betonu dobře uschnout. Poté byla aplikována penetrační vrstva BALCLEAN ZÁKLAD NA PAMÁTKY, vetřená do povrchů pomocí měkkých štětců. Úlohou penetrace je také udržet nátěr BALCLEAN dlouhodobě funkční.

Na suché povrchy se pak aplikoval vrchní funkční nátěr BALCLEAN PRO PAMÁTKY, určený pro dlouhodobější ochranu před biocidními škůdci. Roztok byl aplikován ve dvou vrstvách pomalým a plynulým rozstřikem.

Kompletní systém BALCLEAN PRO PAMÁTKY násobně zlepšuje vlastnosti historického podkladu, a zvyšuje tak jeho odolnost vůči mikroorganismům a zátěži znečištěného městského prostředí. Základním principem ekologického čištění podkladu je fotokatalýza (čištění sluncem). Tento proces rozkládá a zcela odstraňuje organické látky včetně mikroorganismů na povrchu, který se navíc stane supersmáčivý (usnadňuje čištění deštěm). Účinnost a dlouhodobý efekt čištění závisí na intenzitě dopadajícího denního světla, především jeho UV složky.

Práce byly součástí dlouhodobého projektu, jehož cílem by měl být trvale čistý podklad a celkově nižší náklady na údržbu objektu. Čas v praxi ukáže rozdíl mezi ošetřenou plochou a zbytkem zdiva, které bude nadále vystaveno povětrnostním vlivům a biocidnímu ataku.

SAMOČISTICÍ SYSTÉM BALCLEAN, vyvinutý společností BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., je novinkou v sortimentu, chráněnou českým patentem.

www.BALSHOP.CZ

Share.

About Author

Comments are closed.