Co dnes umí barvy pro zdravé bydlení

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Zdravý životní styl, toto celospolečenské téma rezonuje již několik let a v poslední době mu stále větší pozornost věnují i výrobci stavebních materiálů či chemie. Pokud si uvědomíme, že podle všeobecně známých statistik trávíme v interiéru 90 % svého času, je kvalita použitých stavebních materiálů pro naše zdraví zásadní.

Výběr barvy

Typický zákazník dnes vybírá interiérové barvy převážně na základě barevného odstínu. Do dětských pokojů volí otěruvzdorné barvy a klíčová je pro něj rychlost namíchání. Cena není příliš rozhodující, protože na trhu je takové množství výrobků, že pro laika je těžké provést adekvátní srovnání. Mezi investory se však objevují i lidé, kteří přemýšlejí v širších souvislostech a vybírají barvu tak, aby celé vnitřní omítkové souvrství bylo účinné a nejen barevné. Tito první inovátoři objevují opravdové zdravé bydlení.

Barvy pro zdravé bydlení

Většina výrobců interiérových nátěrů dnes nabízí kromě klasických disperzních barev i výrobky označené jako tzv. barvy pro zdravé bydlení. Ty, které jsou převážně na silikátové bázi, jsou vysoce prodyšné. Zde je však potřeba si uvědomit, že nátěr sám o sobě zdravé vnitřní klima nevytváří, jen zajišťuje otevřený transport vodních par. Regulaci relativní vlhkosti vzduchu vykonává omítkový systém, nikoliv nátěr.

Regulace vnitřní vlhkosti

Výrobce stavebních materiálů společnost Baumit se rozhodl spolupracovat spolu s rakouskými vědeckými institucemi a univerzitami na výzkumném projektu zkoumajícím spolupůsobení celých stavebních konstrukcí na lidské zdraví. Jedná se tedy o komplexní posouzení interakce zateplovacích systémů, nosné konstrukce, vnitřních omítkových systémů až po finální interiérový nátěr.

Přečtěte si:  Chladný Stockholm to v metru rozpálil

Byl vyvinut speciální omítkový systém na vápenné bázi Baumit Klima, který účinně reguluje relativní vlhkost (disponuje vysokou adsorpcí a desorpcí), je protiplísňový a jedná se o certifikovaný přírodní a ekologický materiál. Součástí systémového řešení je i vysoce paropropustný interiérový nátěr Baumit KlimaColor. Omítkový systém Baumit Klima získal ocenění odborné komise „zlatá Známka kvality pro výrobek – technologii pro stavitelství a architekturu 2019“.

Vnitřní omítky Baumit Klima regulují relativní vlhkost v interiéru.

Technologické inovace

V rámci vývoje a inovací však společnost Baumit navíc přichází na trh s dvěma zcela unikátními výrobky – IonitColor a IonitSpachtel. IonitColor vytváří vzdušné ionty a tím aktivně zvyšuje kvalitu vnitřního prostředí. IonitSpachtel je minerální stěrková hmota, která násobí funkci IonitColoru. Je vhodná na všechny typy minerálních omítek, beton i sádrokarton a s jejím použití lze dosáhnout dokonale hladkých povrchů.

Co jsou to vzdušné ionty

Jedná se o elektricky nabité částice vzduchu, které se běžně vyskytují v prostředí kolem nás. Vyšší kvalitu prostředí pro lidské zdraví tvoří tzv. záporné ionty, které jsou zdraví prospěšné. Vliv záporných iontů na lidské zdraví je znám již dlouho a je dostatečně detailně popsán například v práci Erwina Nehera a Berta Sakmanna, kteří obdrželi v roce 1991 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za objevy v oblasti „funkce iontových kanálů v buňkách“. Vysoké koncentrace záporných iontů se též využívá např. pro léčení dětí s dýchacími problémy v Císařské jeskyni v Moravském krasu.

Přečtěte si:  Tour de ornament – za lidovým ornamentem na Horňácko a Uherskohradišťsko – 3. díl

Při hodnocení kvality vnitřního vzduchu nelze sledovat pouze absolutní množství záporných iontů, ale i tzv. polarizační poměr, tj. poměrné množství záporných i kladných iontů. Tento poměr je v městech s prašným a znečištěným vzduchem výrazně menší než 1.

Kromě vlivu na naše zdraví mají vzdušné ionty také vliv na prašnost prostředí. Elektricky nabité částice totiž shlukují jemné prachové a pylové částice do těžších spojení a ty mnohem rychleji padají k zemi a nejsou vdechovány. Tato aktivní činnost Ionitu výrazně napomáhá vytvářet příznivější prostředí pro alergiky či astmatiky. Ale nejen prašnost Provádění interiérového nátěru barvou IonitColor. Aplikace vyhlazovací stěrky Baumit IonitSpachtel. Funkce IonitColoru – rozklad molekul vodní páry na vzdušné ionty. má vliv na množství iontů v prostředí. Mezi dalšími faktory, které zde hrají svou roli, lze jmenovat např. relativní vlhkost, zařízení místností z umělých látek, elektrická zařízení, klimatizaci atd.

Princip IonitColor

Provádění interiérového nátěru barvou IonitColor.

Princip funkce IonitColoru je založen na speciálním tvaru povrchu v úrovni mikrometrů a velkém množství pozitivních a negativních nábojů, které se mohou pohybovat v určitých oblastech povrchu. IonitColor není elektricky nabitý, ale naopak neutrální. Tento nátěr ve dvou až třech vrstvách na povrch přitahuje molekuly vodní páry a vytváří zde silové pole, které roztrhne molekuly vodní páry a tyto ionty odpuzuje zpět do prostoru. Celý princip lze připodobnit k funkci magnetu, tj. probíhá stále bez časového omezení. Detailně byl popsán a změřen elektronovým mikroskopem v rámci vědecké studie dr. Haralda Planka z Technologické univerzity v Grazu. Tento způsob ionizace vzduchu má tu výhodu, že odpadá vznik zdraví škodlivého ozonu, jak tomu bývá u elektrických ionizátorů pracujících na principu nízkého napětí.

Aplikace vyhlazovací stěrky Baumit IonitSpachtel.

Přístroj pro měření vzdušných iontů v místnosti.

Funkce IonitColoru – rozklad molekul vodní páry na vzdušné ionty.

Měřitelné hodnoty

S barvou IonitColor snížíte prašnost v místnosti.

Výhodou výrobků Ionit je možnost reálného ověření jejich funkčnosti. Množství vzdušných iontů v prostředí je měřitelnou fyzikální veličinou a změření si lze objednat např. u Státního zdravotního ústavu v rámci hodnocení vnitřního prostředí nebo u některé ze soukromých firem, které se danou problematikou zabývají. Samotné měření se provádí pomocí přístroje měřícího množství vzdušných iontů a měření trvá pouhých 60 minut. Společnost Baumit disponuje několika nezávislými měřeními na pilotních projektech, která byla provedena v místech aplikace IonitColoru. Na základě těchto externích měření lze prokázat vliv výrobků Ionit na kvalitu vnitřního prostředí.

Se systémovými výrobky Baumit Ionit bude zajištěno zdravé vnitřní klima.

V prostředí s vyšší relativní vlhkostí roste i účinnost IonitColoru. Proto je spojení Klima omítkového systému a výrobků Ionit výhodné a vzájemně se podporující řešení při tvorbě zdravého prostředí doma či v práci.

Přečtěte si:  Nová generace vinylových podlahovin Floover Splash Design

Ing. Tomáš Korecký, Ph.D.,
Ing. Jaromír Žumár, Ph.D.

Ilustrační foto: Baumit, spol. s r.o.

Share.

About Author

Comments are closed.