AERO-THERM® – jiná cesta k úsporám energií

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Společnost THERMO INDUSTRY, a.s., letos oslavila desáté výročí od prvního uvedení výrobků s označením AERO-THERM® na trh. Výrobky řady AERO-THERM® jsou termoaktivní stěrky, které slouží k ošetření zejména (ale ne jenom) vnitřních povrchů staveb, kde vytváří cca 1 mm tenkou vrstvu, která svými vlastnostmi velmi výrazně ovlivňuje jejich energetickou náročnost.

Desetileté praktické zkušenosti, zejména ze zahraničí, velké množství různých zkoušek a testů nejen v ČR u uznávaných zkušebních subjektů, ale např. i ve Velké Británii či Německu, či různá zahraniční ocenění, dávají velký předpoklad k tomu, aby se termoaktivní stěrky řady AERO-THERM® staly součástí běžné stavební dokumentace.

Základem těchto stěrek jsou mikrokuličky na bázi skla nebo polymeru o rozměru několika mikrometrů, které obsahují buď částečné vakuum, nebo jsou plněny speciálním plynem. Kromě pojiva a dalších přídavných látek obsahují ještě jeden základní komponent, kterým jsou nanočástice izolantu nazývaného aerogel. Celý tento systém je chráněn užitným vzorem.

Stěrky AERO-THERM® lze rozdělit do tří kategorií:

INTERIÉROVÉ STĚRKY – AERO-THERM®, AERO-THERM® floor a AERO-THERM® adhesive – se aplikují na vnitřní povrchy obvodových stěn, stropů a podlah a napomáhají úspoře energií v zimním období. Mohou tvořit finální povrchovou vrstvu nebo být součástí tzv. souvrství, aniž by byla ovlivněna jejich vlastnost. Vytvářejí vrstvu, která velmi rychle reaguje na zdroje tepla, a v okamžiku započetí vyhřívání daného prostoru omezují prostup tepla do stavební konstrukce (až 5,2x snižují součinitel prostupu tepla podkladu), vrací teplo zpět do prostoru, a tím umožní daleko rychlejší vyhřátí tohoto prostoru. Vlivem tohoto efektu lze i výrazně snížit výkon otopných soustav, což je i praxí prokázáno.

Přečtěte si:  Dekorační stěrky ZERO, kouzla se strukturou, barvou i dekorem povrchů

Díky své teplotě tato vrstva zamezuje kondenzaci vzdušné vlhkosti na problematických místech (místa tepelných mostů), a tím zamezuje tvorbě plísní. Stěrky jsou zdravotně nezávadné a mohou přijít do prostředí pro nepřímý styk s potravinami. V Německu je výrobek AERO-THERM® již uplatněn ve čtyřech stavebních projektech jako oficiální součást stavební dokumentace. Velmi pozitivní výstupy jsou např. z aplikace v Ratibořicích v Hereckém muzeu, či z Velké Británie nebo Hongkongu.

Novinkou v této řadě je AERO-THERM® adhesive – zde se jedná o disperzní lepidlo s obsahem mikrokuliček a aerogelu pro lepení keramických obkladů. Toto lepidlo s termoizolačními vlastnostmi je certifikováno dle příslušné harmonizované normy pro lepidla.

EXTERIÉROVÉ STĚRKY – AERO-THERM® exteriér a AERO-THERM® exteriér+ – se aplikují na vnější povrch obvodových stěn či střechy staveb a omezují pronikání tepelného slunečního záření do stavební konstrukce, tím omezují přehřívání objektu v letních měsících a mají přímý vliv na spotřebu energie při ochlazování vnitřních prostor. Tato jejich vlastnost je hojně využívána např. v Albánii a Nizozemsku.

PRŮMYSLOVÉ STĚRKY – AERO-THERM® industry a jako novinka AERO-THERM® heat (aplikace na povrchy do 400 °C) – zajímavě ovlivňují spotřebu energie u tepelných zařízení, jako jsou různé typy pecí (např. pro firmu Siemens, MAHLE Behr Ostrava, Toyotu Polsko či Rubenu Náchod), horkovodních ventilů, potrubí apod., a zároveň ovlivňují pracovní prostředí uvnitř objektu, kde je snížena teplotní zátěž pracovníků, a mnohdy působí pozitivně i v řešení problematiky v oblasti BOZP.

Přečtěte si:  Originální povrchy beze spár ARTEVIVA osloví vynikající odolností

www.aero-therm.cz

Share.

About Author

Comments are closed.