Toalety, nočníky a jiné souvislosti

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Toalety, nočníky a jiné souvislosti – tak se jmenuje kniha s netradičním tématem, která právě nyní vychází. Jejími autory jsou Renáta a Jan Sedláčkovi.

Manželé Renáta a Jan Sedláčkovi se věnují sběratelství nočníků, toalet, předmětů souvisejících s tělesnou hygienou a vyhledávání nových informací v tomto oboru od roku 2000, kdy zakoupili zchátralou středověkou tvrz. Během vlastního stavebně-historického průzkumu v ní objevili jedny z prvních toalet na našem území, v odborných kruzích vysoce ceněných. Tento nález byl impulzem k jejich pátrání po tom, kam lidé v různých historických obdobích chodili na toaletu, jaké k tomu používali nádoby, jaká místa si stavěli pro tyto účely a jaké budovali systémy pro likvidaci tělesného odpadu. Kromě toho se autoři ve svých teoretických pracích zabývají též lidskou hygienou nejen z aktuálního environmentálního hlediska, ale i s výhledem do blízké budoucnosti.

Po téměř dvaceti letech intenzivní badatelské činnosti, budování sbírky (která dnes čítá přes 2200 exponátů) a s bohatými zkušenostmi s provozováním Muzea historických nočníků a toalet se autoři rozhodli napsat a vydat knihu. Pro přehlednost ji uspořádali do čtyř na sebe navazujících částí:

  • I. část – Historie a vývoj toalet,
  • II. část – Výběr exponátů ze sbírky muzea – nočníky, podložní mísy, urinály a toalety,
  • III. část – Primární lidský biologický odpad v historii, náboženství, právu a vliv znečištění vody na lidskou, populaci, současná rizika a hrozby,
  • IV. část – Kuriozity, soutěže, charita.
Přečtěte si:  Vliv plísní na lidský organismus. Příčiny růstu plísní v interiérech.

Autoři v nich vědecko-populární formou seznamují čtenáře s výsledky svého bádání tak, aby je nejen otevřeně a zasvěceně poučili o lidské hygieně ve všech souvislostech, leckdy dosud netušených, ale aby jim poskytli i pobavení.

Ukázky z knihy vydávané
vlastním nákladem
poskytli manželé Sedláčkovi

www.muzeumnocniku.cz
www.museum-toilet.com

Share.

About Author

Comments are closed.