KEIM TWINSTAR® – inovativní nátěr dva v jednom

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rostoucí nároky na ochranu životního prostředí mění i požadavky zákazníků, s nimiž se setkávají realizační firmy ve stavebnictví. Jednou z priorit se stává aplikace šetrných produktů, které neobsahují látky poškozující přírodu a zdraví, což zahrnuje také požadavek na nepřítomnost biocidů ve fasádních barvách. Biocidy byly po mnoho let považovány za nepostradatelné, aby byla fasáda chráněna před napadením řasami a plísněmi.

Bez přidaných biocidů

Dnes je již na našem trhu několik produktů, které jsou schopny zajistit ochranu bez přidaných biocidů. Jedním z nich je KEIM TWINSTAR®.

Produktový manažer ze společnosti KEIM Stefan Schmid vysvětluje: „KEIM TWINSTAR® je minerální, vysoce difuzně otevřená sol-silikátová barva splňující požadavky normy DIN 18363 odstavec 2.4.1., s organickým podílem menším nebo rovným pěti procentům. Kromě sol-silikátového pojiva se používají 100% UV stabilní, čistě minerální pigmenty. Díky unikátnímu složení bez biocidů splňuje přísné požadavky certifikace i kvality natureplus. Můžeme poskytnout i 20letou záruku na stálobarevnost odstínu.“


Na otázku, jak KEIM TWINSTAR® dokáže chránit fasádupřed řasami a plísněmi bez použití biocidů, produktovýmanažer Stefan Schmid odpovídá:
„Jde o dlouhodobou ochranu před napadením řasami, protože se z nátěru nevymývají žádné účinné látky. V zásadě je to jednoduché: Povrch KEIM TWINSTAR® je ve srovnání s běžnými barvami hladký a kompaktní, takže nabízí méně míst, kde může docházet k počátečnímu usazování mikroorganismů. Druhým aspektem je rychlé opětovné vysychání jemně strukturovaného, vysoce prodyšného nátěru. Tím se brzy vytvoří suchý povrch, vysoce odolný vůči růstu řas a plísní. Kromě toho je naše receptura koncipovaná tak, aby neobsahovala suroviny, které mohou mikroorganismům poskytovat nutriční potenciál.“


Efektivní zpracování

fasá® neboduje jenom tím, že nepoužívá biocidy. V době nedostatku kvalifikovaných pracovníků zdůrazňují v Keimu další vlastnost této fasádní barvy: díky inovativní receptuře lze podle výrobce nanášet základní a vrchní nátěr racionálně v jediném pracovním kroku „mokré do mokrého“, bez nutnosti přestávky na schnutí. S barvou KEIM TWINSTAR® je tedy možné ušetřit až tři mzdové minuty na čtvereční metr fasády. Takto urychlený proces nátěru znamená i kratší pronájem lešení a zvětšení pracovní kapacity realizačních firem. Se stejným počtem kvalifikovaných řemeslníků mohou totiž realizovat více zakázek. „Výhody jsou jasné: nanášení ,mokré do mokrého‘ umožňuje efektivní práci, šetří cesty na staveniště a vede ke zvýšení produktivity. Tento aspekt má také dopad na udržitelnost, protože se šetří pohonné hmoty a omezují se emise,“ shrnuje Stefan Schmid.

Kromě toho není třeba trávit denně čas čištěním nářadí, jestliže lze plochu finálně natřít během jediného dne.

Konkrétní zpracování vypadá takto: „Nanese se základní nátěr a hned nato, bez přestávky na schnutí, lze nanést finální nátěr,“ vysvětluje Stefan Schmid.

Zpracování „mokré do mokrého“ je umožněno ideálním roztékáním fasádní barvy a jejím chováním při zasychání s malým napětím. Kromě nanášení válečkem je možné i airless stříkání.

Podle názoru výrobce nátěr 2 v 1 neodporuje předpisu VOB, který vyžaduje dvě vrstvy nátěru na fasádě. „Při použití KEIM TWINSTAR® technikou ,mokré do mokrého‘ se jedná o klasické dva nátěry. Rozdíl je pouze v tom, že díky technice nanášení ,mokré do mokrého‘ nedochází mezi dvěma vrstvami k zasychání. Tento postup vyhovuje požadavkům VOB část C DIN 18363 (bod 3.1.9),“ ujišťuje Schmid.

Univerzální použití

Inovativní nátěr 2 v 1 je flexibilní, co se týče podkladu: „KEIM TWINSTAR ® je univerzální, umožňuje nátěr minerálních, organických i smíšených podkladů. Díky sol-silikátové technologii ho lze použít i na nosné organické staré nátěry, a to bez dodatečného adhezního můstku. Podklad musí splňovat obvyklé požadavky, musí být čistý, suchý a nosný. Doporučujeme plochy očistit, na vysoce savé povrchy nanést minerální penetraci, na křídující povrchy zpevňovací základní nátěr,“ radí Stefan Schmid.

Možné je použití i na tepelněizolační kompozitní systémy. „Zejména na ETICSu se často vyskytují kritická místa vystavená zvýšenému riziku řas a plísní. KEIM TWINSTAR® je pro tyto povrchy ideální. Zvyšuje také bezpečnost díky svému chování při požáru s klasifikací podle DIN EN 13501-1, kde splňuje třídu A2-s1,d0. Nátěr umožňuje i remineralizaci stávajících povrchů, což znamená, že chrání organické podklady před dalším poškozováním UV zářením,“ vysvětluje produktový manažer.

Inovativní doplněk sortimentu

Firma KEIM považuje barvu 2 v 1 za vynikající doplněk stávajícího sortimentu určený k řešení řady problémů. Má ale zatím i dílčí omezení – není technicky proveditelný ve velmi sytých odstínech.

„KEIM TWINSTAR® vnímáme jako udržitelné řešení, které nabízí zajímavé a perspektivní možnosti pro urychlení stavebních procesů bez ztráty kvality. Vezměme si jako příklad panelový dům, jehož fasáda se má rekonstruovat v létě. Obyvatelé požadují, aby se okna rychle zbavila zakrývacích fólií, aby mohli znovu větrat. Dalším příkladem může být rušná pasáž nebo důležitý příjezdový prostor. I zde se počítá každý den, který umožní dřívější přístup,“ vysvětluje Stefan Schmid. „V takových situacích se pomocí barvy KEIM TWINSTAR® plně využije výhoda úspory času. Pokud by stavba lešení byla neúměrně nákladná, lze produkt aplikovat i z plošiny, což může opět ušetřit náklady. KEIM TWINSTAR® nabízí značné výhody také při udržitelné ochraně kritických ploch, např. na zateplovacích systémech, a to díky inovativnímu konceptu ochrany bez použití biocidních prostředků.“

Zpracováno podle Susanne Sachsenmaier-Wahl
www.KEIM.com
Foto: Keim

Share.

About Author

Comments are closed.