Murexin, systém pro expresní pokládku dlažby

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

V rámci rekonstrukcí realizátoři často řeší dilema, jak řádně provést pokládku dlažby, aniž by muselo dojít k odstávce prostor. Tlak na rychlost rekonstrukcí je obvykle velký v případě komerčních prostor, kde každý den odstávky představuje pro majitele či provozovatele značné finanční ztráty. Dalšími typickými příklady míst, která není možno uzavřít a musí zůstat přístupná víceméně po celou dobu, jsou zejména vstupní koridory a společné prostory v bytových domech.

Běžně používaná cementová lepidla jsou pochozí zpravidla až druhý den, nehledě na technologické přestávky nutné pro vytvrdnutí vyrovnávacích vrstev, penetrací a souvisejících materiálů. Často tak dochází ke kompromisům, nerespektování technologických přestávek a v konečném důsledku k velmi nejistému výsledku prací.

Právě v těchto případech je vhodné sáhnout po speciálních produktech, jež umožňují pracovat pouze s minimálními prostoji. Murexin má pro podobné typy obkladačských prací celou řadu materiálů vynikajících právě rychlým tuhnutím a zatížitelností.

Pro rychlou výměnu dlažby se nabízí systém založený na expresní Lepicí opravné maltě SK 15. Toto lepidlo je přímo určeno pro rychlé rekonstrukce či opravy stávajících dlážděných podlah, jelikož již po hodině je možné dlažbu zaspárovat a po další hodině plně zatěžovat. Díky tomu je pak profesionální rekonstrukci menších podlahových ploch možné stihnout i v rámci jednoho pracovního dne.


DOPORUČENÝ POSTUP

 1. Odstranění původní dlažby a zbytků lepicí malty, dočištění a důkladné vysátí.
 2. Případné trhliny v podkladu scelit tzv. sešitím. Kolmo na trhliny nařezat švy (cca 6 na bm), do nich vložit ocelové Sešívací spony HOCO a následně zalít Zálivkovou pryskyřicí 2K SI 60. Technologická přestávka 10 minut.
 3. Na podklad nanést válečkem Základ speciální DX 9. Ředění pro cementové podklady 1 : 3. Doba schnutí 20 minut.
 4. Případné vyrovnání podkladu:
  4a) lokální nerovnosti srovnat Lepicí opravnou maltou SK 15. Doba tuhnutí 30 minut;
  4b) v případě velkých plošných nerovností je vhodné plochu vyrovnat Nivelační hmotou expresní SL 52. Technologická přestávka 120 minut (bez ohledu na tloušťku vrstvy).
 5. Opravovaná místa opět opatřit Základem speciálním DX 9 (viz bod 3).
 6. Lepení dlažby pomocí Lepicí opravné malty SK 15. Jedná se o velmi rychle tuhnoucí lepidlo. Doba zpracovatelnosti je pouze 10 minut, po natažení pak dochází již během několika málo minut k zavadnutí povrchu. Technologická přestávka 60 minut.
 7. Spárování flexibilní Spárovací maltou FX 66 Platinum. Ta byla vytvořena pro spárování slinuté, nenasákavé keramiky. Vyniká rychlým tuhnutím v celém objemu spáry, nedochází tak k jejímu propadání a vymytí pigmentu. Technologická přestávka 120 minut.
 8. Vyplnění obvodových spár trvale pružným Těsnicím tmelem X-Bond MS-D81. Technologická přestávka 120 minut.

Výše uvedené rychletuhnoucí materiály Murexin vyžadují zpracování zkušenými realizátory. S ohledem na zkrácené doby zpracovatelnosti těchto produktů je nezbytné pracovat v dostatečném počtu pracovníků a míchat pouze taková množství materiálu, jež je možné během této omezené doby zpracovat.

Přečtěte si:  Murexin: spárovací malta FX 66 Platinum pro exteriér a interiér

Systém pro rychlou rekonstrukci dlažeb Murexin vyniká vysokou efektivitou. V případě pouze drobných vysprávek podkladu lze počítat se čtyřmi hodinami nutných technologických přestávek. Pokud po demontáži bude nutné plochu celoplošně vyrovnat, díky vysoce kvalitní expresní hmotě SL 52 znamená tento krok pouhé dvě hodiny přestávky navíc.

Tyto časové údaje (součet technologických přestávek) jsou pouze orientační. Při efektivním rozvržení práce, kdy např. samotná penetrace plochy zabere 20 minut, lze pak s lepením dlažby začít již víceméně bez odkladu.

www.murexin.cz

Share.

About Author

Comments are closed.