Voliéra hrůzy. Záměr = podvod, nebo neznalost a nekvalifikovanost?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Někdy si lámu hlavu, proč stále narážím na zjevné vady obkladačských prací. Příčin je více a jsou výsledkem více faktorů. Jeden z hlavních je na straně státu, který se snaží dlouhodobě maximálně potlačit, spíše zničit, řadu technických řemeslných oborů. Jedním z nich je i obor obkladač, kdy nemáme specializovaný učební obor, nemáme živnost obkladač apod. Vzdělává se jen ten, kdo opravdu chce, a v praxi pak můžeme vidět neskutečně velké rozdíly v kvalitě provádění.

Nedávno se řešil problém obložení voliéry pro exotické ptactvo – papoušky. Klient si objednal voliéru se zadáním, aby podlaha byla vyspádována, protože potřebuje pravidelné mytí stěn a podlahy. Podlaha a stěny měly být obloženy keramickými obklady až do výše stropu a vytvořen měl být odtokový žlab ke splachování v podélné části daného prostoru. Šlo tudíž o prostory vlhké, které vyžadují hydroizolaci.

Nakonec musel objednatel práce pro neplnění jeho pokynů a zjevné vady dílo ukončit. Množství vad bylo nezvykle veliké.

Spádování podlahy a její provedení

Zhotovitel řádně nezaměřil spád podlahy, resp. nedomyslel řešení spádu do odtoku, protože začal na vzdálené straně a na konci byl v rovině tam, kde měl být spád od vchodových dveří se sprchou v sousedství.

Ještě před dokončením klient upozornil, že tato dlažba se nelepí bodově, tj. na buchty. Následně došlo v nepodlepeném místě k jejímu prošlápnutí.

Obr. 1: Prošlápnutá dlažba.

Dlažba s dekorem „prkna“ byla položena s nesprávným posunem o polovinu, místo toho, co výrobce uvádí v technickém listu – posun o 15 až 20 cm.

Obr. 2: Pokládka 50/50 a nikoli s posunem o 15 až 20 cm.

Odtokový žlab sice měl vhodný spád, ale chybělo výškové zaměření, aby se mohla instalovat pachová uzávěra. Dlažba byla nepravidelně „přisazena“ ke stěně, místo aby byla pod obkladem.

Obr. 3: Nedořízli jsme to. Nevadí, silikon to zakryje.

Stěny

Na stěny byl použit materiál, který měl různé tloušťky. Pomineme-li imitaci kamenných pásků, které nelze zalícovat, byl problém s prvky o tloušťce 8 a 9 mm. S tím si zhotovitel nelámal hlavu a na bocích silnější vystupovaly z plochy.

Obr. 4: Práce se silikonem.

Obr. 5: Různá tloušťka obkladových
prvků a provedení rohů.

Příšerné jsou výřezy pro instalace. Otvory pro vypínače byly vyříznuty úhlovou bruskou v rozměru větším, než je kryt vypínače nebo zásuvky. Něco podobného bylo i u vývodu ventilu. Zhotovitel zřejmě neměl vykružovací vrták. Otvor, za kterým byl uzávěr vody na zahradu, nešel plně otevřít, protože ve stěně nebyl připraven prostor, aby se otáčející část dvířek dostala do požadované polohy.

Obr. 6: Přeci vypínač nebude přečnívat.

Obr. 7: Vyříznutý otvor nebude zakryt krytem zásuvky.

Obr. 8: Dvířka na magnety
se otevírají jen do úhlu 30°.

Obr. 9: Tak krásný obklad
přeci nebudeme řezat.

K tomu musíme přidat řadu nepřesností na hranách, na oblouku nad okny nebo „vytvoření“ parapetu, kdy do prostoru vystupoval ostrý roh, který mohl způsobit zranění nebo se dal snadno urazit tvrdým předmětem.

Obr. 10: Parapety hovoří za vše.

Co bylo pod obklady

Stav byl zjištěn až po demontáži všech obkladů.

Přečtěte si:  Velkoformátové obklady a dlažba dají vyniknout kráse dekoru, zvětší a sjednotí prostor

Hydroizolace

Již z předložených dokladů bylo zjištěno, že nakoupená hydroizolace nepostačuje výpočtem stanovené plánované spotřebě. Také bylo známo, že nebyly použity bandážní pásky pro překlenutí hydroizolace na stěnu.

Obr. 11: Nějak nám to nevyšlo. Spád nebudeme řešit, stačí rovina.

Obr. 12: Rovinu dlažby dorovnáme ještě podložením přířezy dlažby,
aby byl zajištěn vstup pro „podnájemníky“ – plísně, bakterie apod.

Naměřená tloušťka hydroizolace byla 0,2 až 0,28 mm. Podklad nebyl náležitě připraven a hydroizolace na stěně nedržela.

Obr. 13: Nepřídržná hydroizolace dosahovala při měření dvou vrstev
tloušťky 0,28 mm.

To, že v obvodové spáře nebyl těsnicí PE provazec, je v tomto případě už skutečně jen okrajová záležitost.

Obr. 14: Takto byl vyřešen odtok do kanalizace. V případě instalace vtoku s pachovou uzávěrou bude výška bez pachové uzávěry min. o 120 mm výše.

Podlaha

Zhotovitel si vypomohl nejen buchtami, ale i vrstvou dlaždic. K tomu není co dodat. K prošlápnutí krytiny mohlo dojít na více místech. Zhotovitel si neuvědomil řadu nebezpečných souvislostí.

  1. Mechanická pevnost podlahy, která je mj. zatížena voliérami a jejich posouváním – hrozí i poranění.
  2. Mikrobiální rizika. V podkladu, resp. v místech, kde dlažba není podlepena, dochází ve vlhkém prostředí k bujení nejen plísní, ale i bakterií. O takové spolubydlící nikdo nemá zájem. U chovaných ptáků by mohlo hrozit onemocnění a následný úhyn.
  3. Pružné spáry. Zhotovitel si neuvědomil, že ptáci jsou neuvěřitelně vynalézaví, jejich zobáky nesmírně silné a jsou schopni vytrhat veškeré pružné spáry z míst, kam se dostanou.
  4. Estetická kritéria. Je třeba si uvědomit, že právě obklady a dlažby kromě svých jiných funkcí mají splňovat i estetická kritéria provedení detailů.
Přečtěte si:  O keramických obkladech více než sto let starých – 4. díl

Stěny

Příprava podkladu byla doslova hanebná, stěny nebyly řádně vyrovnány a vyspraveny.

Někdy je značně problematické slovně vyjádřit, co všechno bylo provedeno nesprávně a co bylo z neznalosti, co s úmyslem, podvodem.

Jaký je zatím výsledek? Zhotovitel tvrdí, že vše provedl správně a prostřednictvím právníka vymáhá doplacení částky za práci. Případ má ještě jinou stránku než jen vady při provádění. Jde o to, že voliéra měla být zprovozněna před Vánoci 2023. Zdržením klientovi vzniká značná újma, např. je nucen přemístit ptactvo jinam za vysoký nájem. Dalším problémem je, jak tuto náročnou realizaci nechat udělat novým zhotovitelem, který bude muset provést:

  1. demontáž veškerých obkladů a dlažeb;
  2. odstranění lepidla, hydroizolace;
  3. odstranění všech vrstev podlahy tak, aby mohlo dojít ke správnému zaměření a navržení spádů v daném prostoru;
  4. vyspravení a vyrovnání podkladu, stěrkování, penetrování, provedení hydroizolace;
  5. nové položení obkladů a dlažeb.

Je toho hodně a bude to vyžadovat čas. K tomu ještě handrkování se zhotovitelem. Jednoduchá situace to není a lze předpokládat další potíže. Z vlastní zkušenosti vím, že i v zahraničí, kde předpokládáme vyšší úroveň řemeslných prací, se obdobné případy stávají, ale v daleko menší míře. Větší množství problémů s kvalitou pokládky, neznalostí technologií, neseznámení se s technickými podklady, nevhodným jednáním zhotovitelů apod. u nás je způsobeno nízkou kvalifikovaností a honbou za ziskem. Jak tedy selektovat tyto naprosto neznalé osoby, jež mají ve svém živnostenském oprávnění kouzelnou formulaci „provádění stavebních prací“? Nastává čas, aby byl obkladač koncesovanou živností. Obkládání není již tak jednoduché, jak se to z vrcholu ministerstev zdá. Zde by měl hrát důležitou úlohu Cech obkladačů ČR, který má zájem o zvyšování kvality obkladačských prací a má k tomu dosti nástrojů, zejména ve vzdělávání dospělých, ale také v prosazování oprávněných zájmů obkladačů. Bohužel ve státní správě nemá dosud oporu.

Přečtěte si:  Komplexní řešení Knauf pro dokonalé obklady a dlažby

dr. Eduard Justa, foto: archiv autora

Share.

About Author

Comments are closed.