I malířské řemeslo může být „zelené“

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Udržitelnost je jedním z nejvlivnějších pojmů současnosti. Ani v malířském řemesle nic nefunguje bez hlavní zásady: úspora zdrojů. Termín udržitelnost se vztahuje k nejrůznějším oblastem našich životů a v podstatě neznamená nic jiného než strategii chování se s ohledem na dlouhodobé cíle. V našem každodenním jazyce se vztahuje především k odpovědnému využívání přírodních, a tedy vyčerpatelných zdrojů. Jde o to, abychom si ze systému nebrali více, než je schopen vyprodukovat k uspokojení našich životních potřeb, a to s ohledem na jeho přirozenou regenerační schopnost. Bylo by však nesprávné uvažovat v tomto smyslu pouze o ekosystémech, energii a surovinách. Rozhodující roli hraje také společenská odpovědnost vůči lidem.

Z konkrétního příkladu z oblasti malířského oboru bude složitost této problematiky jasně zřetelná: od těžby surovin přes výrobu, včetně odpovědného zacházení se všemi zaměstnanci zapojenými do řetězce, až po distribuci, prodej a nakonec zpracování a likvidaci musí všechny části, včetně řemeslníka jako konečného uživatele, přispět k dosažení dobré rovnováhy. Začněme od začátku: Suroviny potřebné pro výrobu barev, ale také pro malířské nářadí, fólie a lepicí pásky musí být získávány ekologicky šetrným a udržitelným způsobem. Ideální jsou obnovitelné suroviny, jako je dřevo, ale také plasty, které již byly recyklovány. Při recyklaci a výrobě je třeba věnovat pozornost klimaticky neutrálním, ideálně regenerativním energiím a technologiím šetrným k životnímu prostředí. Totéž platí pro balení, logistiku a samozřejmě také prodej.

A konečně jsme jako zpracovatelé zodpovědní i v případě čištění a opětovného použití nástrojů. K tomu patří i správná likvidace zbytků barev – ideálně včetně odstranění pevných částic před vypuštěním do kanalizace. Důležitým aspektem jsou zde jistě zákonné požadavky, ale také ochotaznovu a znovu přehodnocovat některé procesy a samozřejmě pokud možno bez ztráty kvality a funkčnosti konečného výrobku. Na příkladu výrobce Storch-Ciret Group, který je možná řemeslníkům známější díky výrobkům značky STORCH, ColorExpert nebo Rota-Kana-Masq-Prep, je zřejmé, že takový proces je nákladný, ale vyžaduje také neustálý vývoj. Výrobce nepostupuje sám, ale často s podporou vnějších poskytovatelů služeb v oblasti legislativy nebo environmentální ochrany a recyklace. V rámci zlepšujícího se oběhového hospodářství se neustále zlepšují i výrobní procesy – např. prostřednictvím rekuperace energie v lisovně plastů. Zkoumají se možnosti nových materiálů pro samotné výrobky i jejich obaly a dochází k průběžné optimalizaci výroby. Jako mezinárodně působící a globálně vyrábějící společnost dbá Storch-Ciret Group také na sociální standardy pro zaměstnance ve výrobě a u všech dodavatelů nakupovaných materiálů s vlastními směrnicemi pro dodržování sociálních předpisů.

Přečtěte si:  Tradiční techniky zdobení dřevěných předmětů 2. díl - řezba

SOCIÁLNÍ STANDARDY
Zákazem dětské práce, dodržováním zásad bezpečnosti práce, systémem spravedlivých mezd a ochranou zdraví zavazuje skupina Storch-Ciret Group sebe sama, ale i všechny své dodavatele bez výjimky k odpovědnému zacházení se všemi zaměstnanci.

UDRŽITELNÁ VÝROBA
Dobře známé a téměř samozřejmé: Storch-Ciret Group používá k výrobě dřevěných držadel štětců i dalších nástrojů dřevo s certifikátem FSC pocházející z odpovědného lesního hospodářství.

MINIMÁLNÍ BALENÍ
Obal je často nezbytný pro ochranu výrobku a informování uživatele. Skupina Storch-Ciret Group dbá na snížení množství odpadu a lepší separovatelnost.

RECYKLOVANÉ PLASTY
Plasty nelze zcela nahradit. Lze je však často recyklovat. Skupina Storch-Ciret Group neustále zvyšuje podíl těchto recyklovaných plastů ve své výrobě.

PROCYCLEN
Tento certifikovaný recyklovaný plast splňuje vysoké standardy kvality a ve skupině Storch- -Ciret Group se používá např. na výrobu držadel, vaniček na barvu a stíracích mřížek.

www.ciret.cz

 

Share.

About Author

Comments are closed.