Dr. Schutz® Boden Plus – prevence a dlouhodobá ochrana nových podlah

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dr. Schutz® Boden Plus je systém, který umožňuje nejenom renovovat stávající opotřebené povrchy podlah, ale je také prevencí v případě nově položených krytin v prostředí, která tuto prevenci vyžadují. Vše začíná správným a odborným poradenstvím. Na základě informací od uživatele o tom, v jakém prostředí bude podlahovina položena a jaká odolnost se od ní očekává, lze usoudit, jestli je výrobní úprava povrchu dostačující nebo vyžaduje preventivní ochranný zásah ihned po položení.

Kdy lakovat podlahoviny ihned po pokládce?

Vše je nutné vyhodnotit podle toho, jaký typ a kvalita krytiny je použita. Pokud se bude jednat o základní řady elastických homogenních nebo heterogenních podlahovin a budou kladeny do prostor s vysokým chemickým zatížením dezinfekcemi nebo silným mechanickým zatížením, bude-li hrozit migrace změkčovadel do povrchu podlahy, bude zapotřebí hermeticky uzavřít spoje vinylových dílců, omezit růst bakterií nebo aktivně hubit viry a bakterie, pak je zpravidla vždy nutné uvažovat o speciálním lakování 2- nebo 3komponentními polyuretanovými laky Dr. Schutz® ihned po položení podlahové krytiny.

Co se stane, když se tato prevence podcení?

Pokud nemá podlahovina dostatečný ochranný nátěr a je jedno, jestli je aplikován přímo ve výrobě nebo až po položení krytiny na stavbě, dochází k velmi rychlému mechanickému poškození, povrch se silně špiní, není možné jej udržovat metodami běžného denního čištění nebo v případě působení změkčovadel, barevných nebo silných chemikálií a alkoholů dojde také k nevratnému optickému poškození a zabarvení povrchu. Setkáváme se pak často s tím, že nás kontaktují uživatelé několik měsíců po pokládce a už potřebují pomoc s opravou povrchu. Jak mnohdy tyto „mladé podlahy“ vypadají, vidíte na fotografiích.

Přečtěte si:  Odstíny hnědé, podle výrobců barva letošního roku

Jak funguje systém Dr. Schutz® Boden Plus v rámci prevence

Preventivním lakováním povrchu dostává nová podlahovina nejlepší možnou ochranu v dlouhodobém horizontu. Všechny výhody jsou popsány v dalším odstavci. Nejdůležitější je z uceleného konceptu laků Dr. Schutz® vybrat ten nejvhodnější pro daný objekt a problematiku. V současnosti disponujeme těmito polyuretanovými laky:

 • PU Siegel (lesk, mat, extramat, ultramat) – 2K-PU lak, maximální odolnost proti opotřebení a otěru, hermetické uzavření spár, vhodný pro pojezd kolečky dle DIN EN 425, o 99,5 % menší růst bakterií v oblasti spár.
 • PU Anticolor (pololesk, mat, extramat) – 2K-PU lak, maximální odolnost proti dezinfekčním prostředkům, barvivům a odolnost vůči změkčovadlům a jejich migraci, hermetické utěsnění spár, o 99,5 % menší růst bakterií v oblasti spár, zajišťuje hygienické normy v souladu s předpisy.
 • Vir-O-Bac Siegel (mat, extramat) – 3K-PU lak, speciálně pro klinické prostory, aktivně a dlouhodobě hubí bakterie a viry pomocí světlem aktivovaného singulárního dikyslíku, velká úspora zdraví škodlivých dezinfekčních prostředků.
 • PU NEO (mat, extramat) – ekologická varianta 2K-PU laku, který neobsahuje žádná rozpouštědla ani izokyanáty.

Jaké jsou výhody použití systému Dr. Schutz® Boden Plus

 • Při preventivní aplikaci se tloušťka výrobního lakování zvýší až trojnásobně o téměř 40 μm při standardní aplikaci dvou nátěrů o dávce 50 ml/m².
 • Protiskluzná třída R9, kterou je možné díky přísadám zvýšit na R10 nebo R11. Součinitel smykového tření v rozsahu 0,54–0,65 odpovídá normě ČSN 74 4505 Podlahy v oblasti bezpečného pohybu osob. Svými parametry splňuje PU Siegel (mat a extramat) požadavky norem DIN 18032 a DIN EN 14904 pro sportovní povrchy.
 • Laky mají vysokou odolnost vůči chemikáliím (dle DIN 68861), barevným chemikáliím (PU Anticolor), dezinfekčním prostředkům, posypové soli apod. PU Anticolor je navíc odolný vůči migraci změkčovadel z gumy.
 • Na keramické dlažbě vypadá lak PU Anticolor díky penetraci Super Bond jako vlastní glazura a je natrvalo spojen s povrchem.
 • Po nalakování je povrch mimořádně hygienický. Díky zalakovaným spojům a svarům dochází k redukci růstu bakterií a plísní až o 99,5 %.
 • Požární bezpečnost je klasifikována dle DIN EN 13501-1.
 • Povrch je odolný vůči kolečkovým židlím dle DIN 14085.
 • R11 Antislip Add – laky s touto přísadou mají protiskluznou třídu C na bosou nohu v mokrých prostorách.
 • Následné běžné denní čištění je mnohem jednodušší a levnější.
 • Životnost nátěru je cca 6 let. Poté je možné provést snadnou renovaci lakovaného povrchu bez nutnosti odstraňování původního nátěru – tím je systém ohleduplný vůči životnímu prostředí.
 • Laky Dr. Schutz jsou efektivní dlouhodobou ochranou proti opotřebení a otěru povrchu.
Přečtěte si:  Bona SuperSport, profesionální lakování dřevěných sportovních podlah

Prevence a předcházení problémům je důležitou součástí našich životů. Je dobré je přenést také do oblasti ochrany podlahovin všech typů. Systém Dr. Schutz® Boden Plus je možné použít na všech elastických krytinách (PVC, vinyl, LVT, linoleum, kaučuk), litých podlahách cementových, epoxidových a polyuretanových, keramické dlažbě, betonu v interiéru, dřevěných a korkových podlahovinách.

www.floorcolor.cz I www.dr-schutz.cz

Share.

About Author

Comments are closed.