Bezesparý povrch pryskyřičných podlah – co to znamená v praxi?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nejprve si ujasněme pojem „bezesparý“. Spisovná čeština ho nezná, a i akademici z Ústavu pro jazyk český AV ČR si s pojmenováním lámali hlavu. Nakonec padlo rozhodnutí: Oba tvary, tedy „bezesparý“ i „bezespárý“ lze akceptovat. Jedno je jisté. Neexistuje žádné synonymum, proto se musíme spokojit s tímto novotvarem. Mnohde lze vidět i „bezešvý“, ale švy v dlažbě jsou trochu divné.

Jednou z charakteristických vlastností pryskyřičných podlah je jejich bezesparý povrch. Tato vlastnost znamená, že je možné dosáhnout celistvého povrchu bez rozdělujících spár nebo s jejich minimálním počtem. To je dáno výhodou technologie zhotovení povrchové vrstvy na místě z tekuté hmoty, nikoli pokládkou podlahoviny z jednotlivých, předem připravených prvků. Z toho tedy vyplývá, že u tohoto povlaku není nutná smršťovací dilatace, protože pryskyřice se během tuhnutí nesmršťují, jako je tomu např. u podlahových krytin na cementovém loži.

Roztoky syntetických pryskyřic se často volí pro atraktivní vizuální efekt jednolitého hladkého lesklého nebo matného povrchu. Stejně důležité jako estetika jsou i funkční výhody spojené s použitím bezesparých podlahových systémů, kam řadíme snadné čištění a lepší hygienický standard.

Méně dělení znamená snadnější údržbu podlahy

Spáry na povrchu podlahy, jako jsou spáry v keramických nebo kamenných dlažbách, jsou místem, kde se hromadí obtížně odstranitelné nečistoty a kde se mohou množit škodlivé mikroorganismy: bakterie, houby nebo plísně. Zejména v průmyslu, ve velkých a intenzivně využívaných halách, na ochozech bazénů, ve sportovních nebo školských zařízeních je stále důležitější snadné čištění, které probíhá i několikrát denně.

Přečtěte si:  Multifuge Diamond MAX, nová generace spárovací hmoty

V potravinářském, zdravotnickém nebo farmaceutickém průmyslu, kde je vyžadována nejvyšší úroveň hygieny, jsou bezešvé pryskyřičné podlahy obvykle první volbou. V tomto typu aplikace může být jeho další výhodou použití materiálu s antimikrobiální přísadou na bázi iontů stříbra. Zde se osvědčují mikrobiologicky čisté podlahové systémy skupiny Flowfresh.

Mapování konstrukce, izolace a smršťavacích spár

Tvrzení, že pryskyřičné podlahy jsou bezesparé, neznamená následně absenci jakýchkoli dělicích prvků na jejich povrchu, ale omezení mezer v plynulosti povlaku na nezbytné minimum. Podlahové systémy ze syntetických pryskyřic mají díky svým vlastnostem menší požadavky na dilatační spáry než betonový podklad, na kterém jsou zhotoveny. Pro stanovení nutných spár na finální vrstvě podlahy je proto třeba zmapovat konstrukční a dilatační spáry budovy, oddělující spáry jednotlivých typů podlah, smršťující a dotvořující spáry betonového podkladu a zajistit obvodové dilatační spáry oddělující pryskyřičnou podlahu od vertikálních prvků, jako jsou stěny nebo sloupy. Toto mapování, analýza nezbytnosti a případné určení možnosti výplně neaktivních spár je technologicky nutné, aby se zabránilo náhodnému prasknutí podlahy.

Existuje mnoho řešení dilatačních mezer, nicméně nejčastěji používaným materiálem pro jejich vyplnění nebo utěsnění jsou elastické hmoty na bázi polyuretanových pryskyřic, například tmel Flowflex HM ze sortimentu Flowcrete.

Pravidla pro navrhování dilatačních spár

O průběhu dilatačních spár v budovách rozhodují projektanti a architekti. Konstrukční dilatační spáry budovy musí být zmapovány ve všech podlažích bez možnosti přemístění. Na druhou stranu lze někdy průběh dilatačních spár u betonových podlah upravit v souladu s estetickým záměrem návrhu. Zpravidla se předpokládá, že plochy vymezené dilatačními spárami v betonu by neměly mít větší plochu než 36 m², přičemž maximální délka strany obdélníku je 6 metrů. V situacích, kdy hrozí riziko vzniku trhlin v betonové podlaze vlivem namáhání, např. na podpěrách, nebo kde se předpokládá větší smrštění betonového podkladu, je třeba odpovídajícím způsobem zmenšit rozteč dilatačních spár.

Přečtěte si:  Workcamp Parquet - projekty v roce 2021

Z estetických důvodů se dilatačním spárám vyhýbáme na citlivých místech, např. uprostřed dveří nebo v reprezentativních prostorách typu vstup, recepce, lobby apod. Pokud je nutné stávající smršťovací spáru skrýt pod nátěrem z pryskyřice, je možné betonový podklad spojit. Postup spočívá v provedení příčných řezů v dilatační spáře a zalití ocelových spon pryskyřičnou maltou. Spáry se pak musí na novém místě naříznout podle platných předpisů. Jedná se však o náročnou technologii, která se používá ve výjimečných případech.

Bezespará podlaha ze syntetických pryskyřic v sobě spojuje užitné, hygienické, moderní a estetické vlastnosti. Více o dostupných technologiích, o technické podpoře, o stanovení řešení pro konkrétní projekt se dozvíte přímo od společnosti Flowcrete.

www.flowcrete.cz

 

Share.

About Author

Comments are closed.