Sanace ploché střechy – bytový dům Kroměříž, Bílanská 59, střecha 220 m2

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Celkem 220 m² byla plocha střechy bytového domu v Kroměříži, jejíž sanace proběhla pomocí produktového systému výrobce společnosti AUSTIS. Původním podkladem byla klasická plochá střecha pokrytá asfaltovou lepenkou s textilní vložkou. Na mnoha místech byla vrstva asfaltu značně popraskaná, na svislých atikách se lepenka oddělovala, což vedlo k zatékání do střešního pláště. Na střeše byly nainstalovány betonové kostky nesoucí telekomunikační zařízení a vzduchotechniku, jejichž povrch byl značně degradovaný, a asfaltové pásy, které měly zajistit izolaci proti vodě, byly nefunkční.

Požadavkem investora bylo provedení celoplošné sanace střechy zahrnující opravu poškozených míst, následný nátěr krytiny hydroizolační hmotou s využitím výztužné tkaniny a nátěr oplechování atik.

Pro tento účel byl vybrán materiál SANAKRYL TOP tvořící společně s výztužnou tkaninou komplexní hydroizolační systém. S ohledem na nižší tepelnou zátěž souvrství byla zvolena varianta ve světle šedém odstínu. Pro nátěr oplechování atik byla doporučena kombinace základního nátěru výrobkem ETERNAL antikor akrylátový a vrchního emailu ETERNAL mat akrylátový, rovněž ve světle šedém odstínu.

Prvním krokem bylo očištění částí oplechování napadených korozí pomocí brusného papíru a drátěného kartáče upnutého v úhlové brusce. Následovalo odstranění nefunkční asfaltové izolace betonových kostek pro upevnění antény telekomunikačního zařízení a odstranění veškerých nesoudržných částí a nečistot.

Ve druhém kroku bylo provedeno ruční odmaštění plechových povrchů výrobkem ETERNAL odmašťovač. Ihned po odmaštění následovalo mytí celé plochy střechy pomocí vysokotlakého čističe (wap).

Přečtěte si:  Rekonstrukce CFIG Areny Pardubice s materiály Eternal

Dalším krokem bylo provedení nátěrů oplechování atik. S ohledem na fakt, že oplechování bylo minimálně z poloviny napadené korozí, základový nátěr výrobkem ETERNAL antikor akrylátový byl aplikován po celém povrchu oplechování, a to ve dvou vrstvách. Následovaly dva vrchní nátěry materiálem ETERNAL mat akrylátový.

Boky betonových kostek telekomunikačního zařízení byly natřeny materiálem SANAKRYL TOP a jejich přechod na vodorovnou plochu byl utěsněn butylovým tmelem a překryt samolepicím FORTE butyl těsnicím pásem. Na samolepicí pás se následně nanesl SANAKRYL TOP s perlinkou, aby se zamezilo podtékání srážkové vody pod betonové kostky a dalšímu poškození střechy.

Obvod atiky a podpůrné bloky vzduchotechniky byly opatřeny hydroizolačním nátěrem SANAKRYL TOP s perlinkou, kdy se na asfaltovou lepenku nanesla vrstva SANAKRYLu TOP, do čerstvého nátěru se vložil kus perlinky a nanesla se druhá vrstva tohoto nátěru. Následně se stejnou technologií nanesl SANAKRYL TOP také na celou vodorovnou plochu střechy. Po zaschnutí se provedl třetí, sjednocující finální nátěr celé střechy včetně atik a podpůrných kostek vzduchotechniky.


Na sanaci střechy byly použity tyto materiály

  • SANAKRYL TOP, stěrková hydroizolační hmota, která ve spojení s výztužnou sítí po vyzrání tvoří souvislou pružnou hydroizolační membránu odolnou povětrnosti a UV záření.
  • Perlinka do Sanakrylu – polypropylenová výztužná síť zajišťující pevnost hydroizolačního souvrství a požadovanou tloušťku hmoty SANAKRYL TOP.
  • FORTE samolepicí pás – těsnicí pás opatřený na jedné straně vrstvou umělého kaučuku, vhodný na izolace trhlin, spojů a přechodů rozličných materiálů s různou tepelnou roztažností.
  • ETERNAL odmašťovač – saponátový nízkopěnivý odmašťovací prostředek vhodný do tlakových mycích strojů i na ruční čištění.
  • ETERNAL antikor akrylátový – antikorozní základová barva pro základní nátěry kovových konstrukcí.
  • ETERNAL mat akrylátový – vrchní vysoce odolná barva pro nátěry střech, stavebních prvků a konstrukcí z pozinkovaného plechu, betonu, dřeva a jiných materiálů.
Přečtěte si:  AUSTIS a.s. - speciální výrobky zaměřené na poruchy fasád

www.barvy-eternal.cz

Share.

About Author

Comments are closed.