SOKRATES® – na plechové střechy s nátěrovou hmotou Titan

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Včasná a důkladná povrchová ochrana kovových střech a oplechování budov vhodnou nátěrovou hmotou je zárukou dosažení očekávané životnosti celé krytiny. Firma BUILDING PLAST spol. s r.o., která na trh dodává nátěrové hmoty pod obchodní značkou SOKRATES®, nabízí nátěrovou hmotu TITAN. Jde o vysoce kvalitní produkt, který se vyznačuje aktivní adhezí k podkladu – dvojnásobný promotor adheze, má vysoký obsah sušiny, vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům a dokonalou odolnost vůči zpuchýřování.

TITAN je jednovrstvá barva určená k nátěrům pozinkovaných, hliníkových, titanzinkových, měděných a mosazných podkladů, které se vyskytují v různých kombinacích na plechových střechách a na oplechování budov. Používá se na nové nebo starší podklady. To znamená, že dva nátěry jsou již konečným nátěrem. TITAN není typickou antikorozní barvou, ale obsahuje účinné inhibitory bleskové koroze, které blokují její vznik již v době zasychání barvy. Proto na čistě železné podklady je nutné pro první nátěr použít velmi účinnou základní antikorozní barvu SOKRATES® Anticor, která je nově upravena tak, že se používá také jako jednošichtová barva, to je základní a vrchní. TITAN je také vhodný k nátěrům minerálních a dřevěných podkladů. Vysoce elastický povrch se může na dřevěném povrchu projevit dolepem, který bude na závadu na plochách, které budou a sebe dosedat, jako jsou okna. TITAN není určen pro trvale pochozí plochy.

SOKRATES® TITAN je vyroben na bázi zcela nových generací pryskyřic, které splňují náročný požadavek na dokonalou adhezi k podkladu. Spolu s rychlým nárůstem odpudivosti vody a minimální nasákavosti splňuje všechny požadavky pro dlouhodobé odolávání povětrnostním vlivům.

Přečtěte si:  ETERNAL mat Revital s novými odstíny

Povrch barvy je trvale vysoce elastický, odolný vůči oděru, na střeše pochozí a extrémně odolný ohybu (viz příklad nátěru olověných desek k temování střešních prostupů). Barva zasychá rychle. Nátěrový film, který po zaschnutí vznikne, poskytuje na omak příjemný a dokonalý povrch. TITAN je určen pro venkovní a vnitřní prostředí.


Aplikace nátěrové hmoty – některé zásady

Pozor na nátěry horských chat s plechovými střechami. Zde nesmíme zapomenout na velké teplotní rozdíly na jižní osluněné straně střechy a části přivrácené ke svahu nebo k lesu, tedy se vznikem rosného bodu a poškození přilnavosti nátěru.

Dále platí obecná zásada, že podklad musí být odmaštěn a očištěn od mechanických nečistot. Předchozí nesoudržné nátěry musí být dokonale odstraněny. Před použitím TITANu na předchozí, stále ještě soudržné neznámé nátěry, musí být ověřena adheze, přilnavost. Nevhodné podklady jsou polyesterové a epoxidové barvy. Problém přilnavosti – adheze. Aplikace se provádí štětcem, válečkem nebo stříkáním, a to vždy ve dvou vrstvách. Nikdy ne v jedné, zvláště silné vrstvě. Teplota podkladu a ovzduší po celou dobu schnutí musí být minimálně +10 °C. Doporučená teplota pro aplikaci je v rozmezí od 18 do 20 °C. Nesmí se nikdy natírat při plném letním slunci, kdy povrchová teplota střechy je vyšší než 30 až 50 °C. Při této teplotě nelze nátěr prakticky ani roztírat a příliš rychlé zaschnutí povrchu nezajistí vytvoření kvalitního filmu s požadovanou adhezí. Zaschnutí pro manipulaci – pochozí – je dle teploty a vlhkosti ovzduší 2 až 4 hodiny. Příchod deště bez poškození nátěru je žádoucí až po odpaření veškeré vody. Podle teploty po 4 až 8 hodinách.

Přečtěte si:  Barvy ve spreji pro povrchovou úpravu kovů od mako color s.r.o.

Příklad nátěrového postupu – pozinkovaný podklad

  1. Odmaštění a očištění nečistot, včetně nesoudržných předchozích nátěrů;
  2. 1x Sokrates TITAN 6–8 m2/kg;
  3. zasychání 4 až 6 hodin;
  4. 1x Sokrates TITAN 6–8 m2/kg.

Při dodržení všech zásad aplikace se bude životnost nátěru pohybovat kolem 20 let.

www.barvy-sokrates.cz

Share.

About Author

Comments are closed.