Na zámek Veltrusy se po rekonstrukci vrátily zlaté časy

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Podobu zámku Veltrusy si asi vybavíte, i když jste tam nebyli. Je totiž tak malebný, že společně s takřka 300hektarovým parkem láká nejen tuzemské a zahraniční turisty, ale i filmaře. Na zámku i v parku se natáčelo několik desítek filmů, televizních inscenací, pohádek, seriálů či dokumentárních a soutěžních pořadů. První byl Irčin románek už v roce 1921, z mnoha dalších jmenujme aspoň Prstýnek (1944), Amadeus (1984), Učitel tance (1994) nebo nejnověji 3. díl seriálu ČT Zločiny Velké Prahy (2021).

Salon Marie Terezie, hlavní budova, parketové podlahy.

Státní zámek Veltrusy je národní kulturní památka, která se nachází v těsné blízkosti města Veltrusy, přibližně 25 km severně od Prahy. Je ve správě Národního památkového ústavu a do roku 2021 procházel náročnou rekonstrukcí. Obnovený areál byl kompletně otevřen veřejnosti loni v létě po devatenácti letech od uzavření.

Stav jednotlivých parketových podlah zámku Veltrusy
před restaurátorským zákrokem.

Ukázka dílenské opravy parketových čtverců z masivního
dubového dřeva.

Zámek je vrcholně barokní stavba, jejíž založení se dokládá k roku 1704. Tehdy se hrabě Václav Antonín Chotek rozhodl nechat na břehu Vltavy, nedaleko od Veltrus, postavit malý lovecký zámeček. Původní stavba od architekta Giovanniho Batttisty Alliprandiho, s čestným dvorem osazeným sochami Ferdinanda Kuena a Matyáše Bernarda Brauna, se brzy zvětšila do dnešní podoby a je krásně zachovalým komplexem pozdně barokní architektury. Zámek je obklopen parkem, v němž byla v 18. století postavena řada romantických pavilonů. Patří mezi pět nejstarších přírodně krajinářských parků v českých zemích. Rozlohou je u nás tím největším. Zámek vždy patřil Chotkům, až do roku 1944, kdy ho obsadila německá armáda, vystřídaná roku 1945 armádou sovětskou. V roce 1947 byl převzat do státní správy.

Dětský pokoj, hlavní budova, parketové podlahy.

Hlavní zámecká budova procházela postupnou generální rekonstrukcí a rozsáhlou restaurátorskou obnovou. Během těchto prací byly také odstraněny škody po ničivých povodních v roce 2002. Nyní si při návštěvě zámku můžete prohlédnout reprezentativní prostory, které v minulosti vlastnili Chotkové. Tvoří je hlavní sál, obrazárna, apartmá hraběte a hraběnky, pokoje obývané jejich dětmi, hostinský pokoj a další salony. Okouzlující interiéry připomínají příběh zlatých časů zámku za vlády císařovny Marie Terezie. Nově je v prostorách bývalého špejcharu otevřena interaktivní naučná dílna – Laboratorium památkové péče – seznamující veřejnost s postupy obnovy památky.

Salon paní hraběnky, hlavní budova, parketové podlahy.

Jednou z nejnáročnějších akcí během rekonstrukce hlavní budovy byla oprava krovů pod kupolí sálu. Znamenalo to i vyvěšení stropu s freskou a se štukovou výzdobou. Dalším významným bodem byla oprava hlavního  schodiště, které mělo po povodních narušenou statiku. Náročné byly i opravy střechy, krovů a omítek v přízemí, které poškodila velká voda. Restaurátorské práce zahrnovaly i podlahy; obnovu dřevěných prvků a parketových podlah v místnostech přilehlých k hlavní budově zámku prováděla brněnská firma Tabernákl Libora Urbánka.

Jídelna, severozápadní křídlo, prkenné podlahy.

Jednalo se o podlahy z 18. a 19. století složené z parketových čtverců různých rozměrů (nejčastěji 58 x 58 cm a 68 x 68 cm) vyrobených z masivního dubového dřeva. Dále práce zahrnovaly parketové podlahy složené z dubových bordur a vsazovaných smrkových prken.

Přečtěte si:  Ožívající řemesla: umělecké malířství

Prohlédnout si podlahy v dobově zařízených interiérech mohou nyní návštěvníci ve třech okruzích, nazvaných Soukromý život pana hraběte, Aristokracie: začátek konce a především Zlaté časy ve službách císařovny, které návštěvníka zavádějí do období, kdy Veltrusy zažívaly nejslavnější období. K vidění je i salon Marie Terezie, který připomíná návštěvu samotné císařovny na zámku. Ta se uskutečnila u příležitosti její inspekční cesty po českých zemích a hlavně na základě pozvání hraběte Rudolfa Chotka, jenž v srpnu 1754 pořádal tzv. Velký trh tovarů království českého. Jednalo se vlastně o první vzorkový veletrh na světě s použitím katalogů. Zboží bylo vystavováno v zámku a přilehlých prostorách. Účelem akce bylo ukázat přednosti manufakturní práce a zviditelnit české manufaktury. Za své zásluhy získal Rudolf Chotek jedno z nejvyšších habsburských vyznamenání – Řád zlatého rouna.

www.zamek-veltrusy.cz
Foto: NPÚ – archiv zámku Veltrusy
a archiv firmy TABERNÁKL, spol. s r.o.

Share.

About Author

Comments are closed.