Jak se to dělalo dřív: struktura z „nepovolu“ a struktura v mycím klihu

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mnohé z vás v minulém čísle zaujal článek Jak se to dělalo dřív, a to popsaná technika – „struktura škrobová“ z knihy Josefa Čermáka z roku 1946. Opět budu doslovně citovat autora podle originálu. Stále vznikají nové a nové názvy technik, které projdou módní vlnou a zapadnou v zapomnění, aby se znovu objevily pod jiným názvem, a nalákaly tak zákazníky a řemeslníky jako nový módní trend. Je pravdou, že časem některé materiály zanikají, anebo se již nepoužívají a jsou nahrazeny novými. Toho jsme svědky neustále díky novým technologiím a materiálům. Vrátíme se tedy z dnešní doby o více než sedmdesát let zpátky.

Struktura z „nepovolu“

TECHNIKA STŘÍKANÁ
„Nepovol“ je výborné pojivo, vhodné pro všechny druhy materiálů a maleb. Na trhu je ve formě lehkého suchého prášku, který se pohodlně rozpouští ve studené vodě. Nezahnívá, neplesniví a může se použíti i tam, kde je částečné vlhko. V silnější koncentraci propůjčuje hmotám značnou plasticitu, a je proto vhodný pro modelované malby a nátěry, zvláště pro struktury.

VZOREK
Na hladký podklad jsou po uschnutí nakropeny hustými barvami plastické kapky. Pak stříkacím štětcem vše jemně přestříknuto jemnou řidší barvou.

MATERIÁL
Suchý: hlinka, křída plavená, suché barvy. Pojivo: Nepovol.

POMŮCKY
Štětky, stříkací štětec.

PODKLAD
Úprava podkladu na omítce je stejná jako u vzoru č. 1. Není-li omítka rovná a hladká, je nutno jako u všech struktur omítku kletovati. Jen na čisté a rovné omítce vypadá nátěr pěkně. Vykletovaný a vybroušený povrch se napustí roztokem Nepovolu 1 : 30, nebo se může opatřiti každým jiným utvrzovacím nátěrem. Dřevo, plátno i papír se rovněž opatří jakýmkoliv impregnačním nátěrem nebo zmíněným roztokem glutolinu.

Přečtěte si:  Údržba vinylové podlahy - 4 tipy, aby podlaha déle vydržela.

MÍCHÁNÍ
Hlinka a křída namočí se do vody a nechá se nejlépe přes noc rozležet. Pak se přebytečná voda sleje, hmota se promíchá a do zvoleného tonu obarví, rovněž ve vodě předem rozmočenými barvami. Pak se hmota silně oklíží roztokem Nepovolu 1 : 12. Podobně namíchají se barvy na stříkání a podle potřeby se pemzou zahustí. Případné ředění barvy na nátěr nebo barev na stříkání provede se roztokem Nepovolu 1 : 18, který zbyl od napuštění.

PROVÁDĚNÍ
Nátěr provede se štětkou, dobře se rozlévající a dobře krycí barvou a čistě se zahladí. Na tento suchý nátěr se pak štětkou stříkají plastické kapky dle popsaného způsobu upravenou. Čím hustější je barva na stříkání, tím jsou kapky větší a plastičtější. Zahuštěním se musí dáti těmto barvám potřebná pastóznost, aby zůstaly plastické a schnutím se nepropadávaly. Za tím účelem může se přidati trochu laku nebo smaltu.

Naši staří mistři si museli připravovat materiály z různých surovin a rozhodně to nebylo jako dnes, kdy zajdete se vzorníkem do obchodu a odnesete si hotový výrobek v požadované kvalitě a tónu. Rovněž stříkací zařízení v té době téměř nebylo. Dnes je stříkací technika doslova na všechno, takže pojem „stříkací štětec“ je už skoro neznámý. Ale to nevadí, pokud budete mít zájem o vysvětlení pojmů, kterým zde nerozumíte, použijte internet nebo kontaktujte staré mistry.

Struktura v mycím klihu

TECHNIKA STŘÍKACÍ
Takzvaný mycí klih je směs emulgovaných pojidel pryskyřičných a olejových s kaseinovým mazem. Doplňují se v něm výborné vlastnosti vodového pojiva kaseinového s vlastnostmi pojidel pryskyřičných a olejových a vzniká pojidlo, jež dodává nátěrům vzhled nátěrů vodových, bez jejich obyčejných závad a s trvanlivostí a odolností blížící se nátěrům olejovým.
(Domácí příprava mycího pojidla jest podrobně popsána v příručce Nové směry.)

Přečtěte si:  Bojnický zámek a jeho podlahy

Tento mycí klih jest pojivo snadné zpracovatelnosti a značné voděvzdornosti. Hodí se výborně pro všechny druhy mycích nátěrů, maleb a struktur.

Do mycích nátěrů se hlinky nepoužívá a plavené křídy jen nejvýše 20 % obsahu všech suchých hmot, protože by se tím snížila voděvzdornost a tím mycí schopnost nátěrů. Místo hlinky nebo křídy používá se běloby zinkové, titanové nebo litoponu. Nesmí se zapomínat, že jde o nátěry vysoce hodnotné a že hlinka a křída nejsou pigmenty, nýbrž jsou to jen plnidla, která každou barvu znehodnocují. Barvy malířské, zvláště méněhodnotné, obsahují vysoké procento kříd a hlinek různých druhů, na nichž jsou barvy dělány. Na opravdu mycí nátěry a malby má se proto použít barev jakostních s co možno nejmenším obsahem hlíny.

VZOREK
Na hladký podklad jsou stříkacím štětcem postupně nastříkány barvy, naposled nejjemnější bronz.

MATERIÁL
Suchý: Litopon, suché barvy.
Pojivo: mycí klih.

POMŮCKY
Stříkací štětec.

PODKLAD
Úpravě podkladu je nutno věnovati zvýšenou péči, starou malbu bezpodmínečně oškrábat, omítku dobře vykletovat, vybrousit a pak napustit dobrým nátěrem impregnačním. Nejlépe roztokem mycího klihu v poměru 1 : 3. Dřevo, plátno nebo papír napustí se roztokem mycího klihu v poměru 1 : 2.

MÍCHÁNÍ
Má-li býti nátěr opravdu mycí, musí se barvy míchati přímo v roztoku mycího klihu v poměru 1 : 2, tj. 1 kg pojidla a 2 litry vody, na třecím stroji dobře utříti, nebo nechati do druhého dne řádně rozležeti. Toto řádné utření, nebo rozležení, je u barvy pro mycí nátěr zvláště důležité, dojde ke spojení všech jemných součástek suchých materiálů. Nespojené součástky barev se při pozdějším mytí vodou rozmočí a vypláchnou, čímž se vzhled i soudržnost nátěrového filmu poruší. K případnému ředění takto namíchaných mycích barev může se použít jedině mycího klihu ředěného vodou v poměru 1 : 2, nikdy ne samotné vody. Ředěním vodou by se zmenšil poměr pojidla a zmenšila by se voděvzdorná schopnost nátěru.

Přečtěte si:  O keramických obkladech více než sto let starých – 3. díl

PROVÁDĚNÍ
Na upravený podklad se štětkou natře základní nátěr. Po uschnutí se barvy stříkají stříkacím štětcem. Aby bylo stříkání jemně plastické, musí býti barvy hustější. V případě, že by se nedaly dobře rozstřikovati, přidá se nepatrné množství čpavku, čímž stanou se barvy vláčnější. Rovněž když se mycí barva dobře nerozlévá, stačí několik kapek čpavku a barvou se ihned lépe natírá a dobře se zahlazuje.

Bc. Josef Čermák za použití knihy
Techniky modelovaných maleb a nátěrů
(Josef Čermák, 1946)
Foto: repro z knihy a Bc. Josef Čermák

Share.

About Author

Comments are closed.