Materiály Remmers pro nátěry v exteriéru

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Moderní stavebnictví se stále víc vrací k původním materiálům, jako je dřevo, hlína, sláma a jiné. Pokud má dřevo dobře sloužit a dobře vypadat, je nutné se zodpovědně postavit k jeho zpracování a ošetření, aby si svůj vzhled udrželo po dlouhou dobu, či dokonce nedošlo k jeho znehodnocení.

Pomineme-li pravidla, která je nutné dodržet z hlediska konstrukčního řešení, významnou část bude tvořit právě příprava povrchu dřeva před ošetřením a následně pak vlastní ošetření. Povrch je nutné před aplikací sjednotit a připravit. Především moderní stroje používané při zpracování dřeva zanechávají povrch v některých případech tak hladký, že následný nátěr téměř nemá šanci se ani uchytit, natož do podkladu proniknout. Zároveň některé druhy dřevin obsahují větší množství pryskyřice, která na povrchu způsobí mastnotu. Povrch je proto nutné odmastit a následně zdrsnit. Tato skutečnost je popsána i v technických listech. Bez přípravy povrchu nelze očekávat kvalitní a trvanlivý nátěr. Nátěry na dřevo jako takové lze třídit na základě různých kritérií. Například podle stupně množství pigmentu na krycí a lazurovací, dle síly nátěru na tenko-, středně- a silnovrstvé, dle použití na exteriérové a interiérové, dle základu na vodou ředitelné a rozpouštědlové. Vždy je důležité si stanovit, co chci ošetřovat a jaký očekávám výsledek, a podle toho pak volit typ materiálu. V produktových řadách firmy REMMERS lze vybrat ideální materiál pro jakékoli očekávání, avšak vždy s výborným výsledkem.

Přečtěte si:  Nová univerzální barva Dulux Rapidry Aqua

Zaměříme-li se na venkovní použití, vyjma pochozích ploch a oken, na které jsou určeny jiné produkty, jsou ideální volbou na většinu aplikací produkty HK-LAZURA a HK-LAZUROVACÍ KRÉM. Jde o tenkovrstvou lazuru a krém na bázi rozpouštědel. Oba výrobky jsou vyvinuté jako 3v1, a jeden produkt tak funguje jako základ, mezivrstva i konečný nátěr. Na rozdíl od dříve používaných silnovrstvých lazur nevytváří tak silný film a lépe proniká do podkladu, čímž jej zároveň chrání proti vlhkosti, která je živnou půdou pro hniloby a plísně, a zároveň dřevu poskytuje důležitou ochranu proti UV záření, jež způsobuje rozpad ligninu. Následné šednutí není jen problém vzhledu, ve skutečnosti dochází k povrchovému poškození dřeva. Pokud se opomene včasný renovační interval, je nutné toto „zšednutí“ odstranit, a to buď mechanicky, nebo za použití přípravku ODSTRAŇOVAČ ŠEDI DŘEVA. Pokud se tak nestane, výsledný nátěr bude tmavý, a to i v případě, že použijete lazuru ve světlém odstínu. Určitě je na místě zamyslet se nad použitím systémových produktů, které potom podpoří celkový vzhled. Především OCHRANNÝ NÁTĚR PŘÍČNÝCH ŘEZŮ (EXTRA), jehož způsob využití udává už samotný název. Téměř nepostradatelný je v případě, že chceme, aby si nový plot dlouho udržel svůj vzhled. Oblasti příčných řezů jsou především na pronikající vlhkost velice náchylné. Ochranný nátěr se nanáší ideálně ve dvou silnějších vrstvách, síle vrstvy napomáhá i jeho gelová konzistence. Při práci s ním je třeba dbát na to, aby byl nanášen pouze na místa, na která patří, a nestékal po svislých plochách plotu, neboť by po zaschnutí vytvořil nevzhledné zaschlé pramínky/kapky. Jeho použití se však liší dle použitého nátěru, je tedy vhodné si postup předem nastudovat.

Přečtěte si:  KEIM Ecosil-ME, barva s efektem čištění vzduchu

Dalším systémovým produktem je potom UV+ LAZURA. Středněvrstvá lazura vytváří silnější ochranný film a obsahuje částice chránící proti UV záření i v bezbarvém provedení. Díky ochraně před UV zářením je vhodná především na exponovanější plochy a světlejší odstíny, které mají kratší renovační interval.

Pokud se postup dodrží tak, jak má, vydrží nátěr několik let. Vždy jde o kombinaci více faktorů a pro úspěch platí pravidlo „dřevo + ruce + nátěr“. Kvalitně připravené kvalitní dřevo, dodržený způsob aplikace a kvalitní nátěr.

www.remmers.cz

Share.

About Author

Comments are closed.