Zateplení fasády materiály ISOVER

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pro udržení určité tepelné pohody je v podmínkách střední Evropy nutné budovy nějakým způsobem vytápět. Podíl tepelné ztráty fasádou z celkových tepelných ztrát je u běžného rodinného domu cca 30 %. U vysokých budov s velkou plochou stěn (např. panelové domy) je tento podíl ještě vyšší.

Náklady na vytápění lze ale zateplením snížit až na desetinu. Kromě optimální tloušťky izolace je potřeba správně navrhnout i stavební detaily bez tepelných mostů a vybrat vhodný zdroj tepla. To nám zajistí úspory nákladů na vytápění po celou dobu života našeho domu, a to v případě novostavby i rekonstrukce.

Termovizní snímek fasády domu. Červená a oranžová místa ukazují oblasti velkých tepelných ztrát, tzv. tepelných mostů. Vnějším zateplením fasády tato „slabá místa“ eliminujeme.

Nejpoužívanějším systémem zateplení zejména rodinných domů v podmínkách ČR je kontaktní zateplovací systém. Rychle a účinně lze tento systém souvislého zateplení bez tepelných mostů použít jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Chrání celý objekt před teplotními výkyvy vnějšího prostředí; v zimě nedochází k prochlazení konstrukce a v létě se nepřehřívá. Navíc tento způsob zateplení umožňuje zachovat výhody tepelné akumulace zdiva, což výrazně přispívá k zajištění tepelné pohody v interiéru. Zateplení je možné provést z vnější i vnitřní strany stěny. Pokud je ale možnost provést kontaktní zateplovací systém z vnější strany, měli bychom to využít. Zateplení z vnitřní strany je technicky náročnější a vyžaduje důkladnou projektovou přípravu.

Zateplení fasády bílým pěnovým polystyrenem

Nejčastěji se do kontaktních zateplovacích systémů používají izolační desky z bílého pěnového polystyrenu (např. ISOVER EPS 70F) nebo šedý polystyren s výrazně lepším izolačním účinkem, cca o 20 % (ISOVER EPS GreyWall). Při stejné tloušťce izolace tak dosáhnete ještě lepšího účinku tj. vyšších úspor.

Zatloukání hmoždinek není nutné, jde to i bez nich

Novinkou pak jsou fasádní izolační desky ISOVER EPS GreyWall Sun Protect. Jsou vyráběny z nejlepších dostupných surovin na trhu technologií do forem, což jim zajišťuje řadu unikátních vlastností. Jsou opatřeny bílou lícovou povrchovou vrstvou, která zajišťuje možnost jejich montáže i na přímém slunci (standardní šedé desky EPS vyžadují stínění sítěmi). Vyrábějí se v tloušťkách do 300 mm, což je typická tloušťka pro zateplení pasivních domů.

Zateplení fasády minerální vlnou

Alternativou k použití polystyrenu mohou být desky z kamenné vlny. Izolační desky z minerálních vláken se obvykle používají až od výšky 300 mm od terénu, do nižších výšek až do hloubky 3 000 mm pod terénem musíme použít materiál odolný vůči vodě – extrudovaný nebo perimetrický polystyren ISOVER EPS SOKL 3000. Nejčastěji se na fasádu používají desky s podélnou orientací vláken, například ISOVER TF PROFI. Tyto izolační desky se dodávají v rozpětí tlouštěk 30 – 300 mm. Jednoduše se řežou, lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny.

Celoplošní nanášení lepidla na tepelnou izolaci s kolmým vláknem

Kolmá vlákna (ISOVER NF 333) se oproti podélným vyznačují výrazně vyšší pevností v tahu (až 8×). Jsou tedy vhodná i pro kontaktní systémy pouze celoplošně lepené na stěnu (strop), nebo s keramickým obkladem. Desky z minerálních vláken jsou hydrofobizované – odolné vůči krátkodobé vlhkosti. Pokud izolace na fasádě během realizace zmokne, stačí ji nechat dostatečně vyschnout. Následně se nanášejí další vrstvy zateplovacího systému, které ji chrání před srážkami či vzdušnou vlhkostí: tmel, výztužná mřížka, penetrace, omítkovina, nátěr.

Přečtěte si:  Dřevěné fasády, které umí přirozeně stárnout, vyhledávají čeští zákazníci stále častěji

Další informace najdete v prospektu ISOVER – Fasádní zateplovací systémy nebo můžete využít bezplatnou poradenskou linku 800 476 837 (800 ISOVER) či technickedotazy@isover.cz, kde vám technici poradí nejen jak na fasády, ale zodpoví i na další dotazy k zateplování domů.

Share.

About Author

Comments are closed.