Remmers systém IQ-Therm – při sanování plísní v interiéru a vnitřním zateplení

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

V současné době se rozšířil fenomén vnitřního zateplení formou provedení předstěny (např. sádrokartonem – tzv. suchá výstavba) s tepelným izolantem. Tato řešení se v hojné míře využívají někdy i jako eliminace vzniku plísní, například v provozech s vysokým podílem vnitřní vlhkosti, spolu s deskami, které jsou vhodné do těchto provozů, jako jsou například stropy různých vývařoven, kuchyní aj.

Tato řešení nemusejí být vždy špatná, ale problémy vznikají, pokud nejsou podložena průzkumem přímo v místě a následným výpočtem. Lidé se neptají, co budou od budoucí konstrukce požadovat, co se v konstrukci bude dít během její životnosti apod.

Při následných rekonstrukcích je pak vidět, že tato řešení mají pouze relativně krátkou životnost a jsou plná kondenzované vody a plísní. Hlavní chybou je zanedbání samotného průzkumu přímo v místě, nepoložení si otázek, co konstrukce má do budoucna řešit, co se od ní očekává, a v neposlední řadě neprovedení výpočtu, jestli navrhované řešení dokáže absorbovat a následně odpařit příslušné množství vlhkosti.

Regulace klimatu, zateplení aj. ve vnitřních prostorách budov není úplně jednoduché řešení, jako například vnější zateplení budov. Při vnitřních řešeních se často opomíjí detaily, které jsou pro budoucí konstrukci důležité z hlediska funkčnosti, životnosti a komfortu v užívání.

Systémem vhodným k řešení těchto problémů zaměřeným na zateplení je tepelná izolace na vnitřní stěny Remmers IQ-Therm. Spojuje kapilární otevřenost, tepelnou izolaci a regulaci vlhkosti vzduchu v jednom systému. Ten se s úspěchem využívá v situacích, kdy například kvůli požadavkům památkové péče nebo jiným je možnost stavebních úprav omezena a je nutno najít kompromis mezi tepelnou ochranou a bytovým komfortem, případně nutností zachování historické fasády.

Přečtěte si:  Silikátová barva pro interiéry Mipa Innensilikat Farbe - vhodná pro alergiky

Výhody této konstrukce spočívají v mimořádně vysoké tepelněizolační schopnosti (součinitel tepelné vodivosti je na hodnotě λ = 0,031 W/(mK)). Další výhodou je vysoká kapilární aktivita systému, tím pádem snížení vzdušné vlhkosti a vytvoření příjemného klimatu. Třetí výhodou je použitelnost ve všech budovách a obytných prostorech, aniž by došlo ke změně vzhledu z vnějšku, a možnost zateplení pouze částí objektu.

Systém je velmi účinný, ale nelze jej úspěšně aplikovat bez zpracovaných a propočítaných detailů, které jsou podmíněny dokonalým stavebně-technickým průzkumem a odbornou konzultací.

www.remmers.cz

Share.

About Author

Comments are closed.