Obnova dveří Vlašského dvora. Fládr – řemeslné mistrovství v praxi.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Národní kulturní památka Vlašský dvůr v Kutné Hoře je královská mincovna a královský palác. Původní opevněné sídlo z konce 13. století bylo přestavěno v centrální královskou mincovnu Václavem II. v roce 1300 a razily se zde mimo jiné známé stříbrné mince – pražské groše. Vlašský dvůr býval právem nazýván „klenotem“ koruny českých panovníků a jeho půvab a šarm přetrval do dnešních dnů.

Na začátku letošního roku zde Radomil Konečný, cechmistr CMLT ČR, se svou firmou MNT-Interiér fládroval dveře, zárubně a vnitřní okna a zakázku nám popsal:

Práci v tomto prostoru předcházelo několik měsíců konzultací za účasti pracovníků NPÚ Praha, zastupitelů města Kutná Hora a osobních jednání s Liborem Ptáčkem, jednatelem firmy Rekonstrukce památek, s.r.o., Kutná Hora. Při těchto jednáních o podobě fládrovaných dveří se podařilo dohledat v depozitáři budovy jedny z nejstarších fládrovaných dveří, které následně sloužily jako předloha.

Následovala příprava vzorků, kde se kladl důraz nejen na věrohodnou imitaci, volbu správného odstínu, ale také na závěrečnou povrchovou úpravu. Kompletně byl proveden povrch jedněch dveří, které prošly schválením. Před započetím vlastní realizace ještě proběhla jednání s firmou Rekonstrukce památek o provedení všech přípravných prací před vlastním fládrováním. Zadané práce byly pracovníky této firmy provedeny s vysokou odborností a pečlivě dle dojednaných technologických postupů. Odstranění starých nátěrů, základní nátěry, tmelení, vše bylo vzorně provedeno.

Na takto připravený podklad jsme začali s vlastním fládrováním olejovými lazurami, které se míchaly dle starých receptur, z přírodních pigmentů, fermeže, terpentýnu atd. Samostatná kresba dubového dřeva včetně charakteristických dubových znaků se prováděla pomocí štětců, kovových hřebínků, šlehačů a uhlazovacích štětců. Dvojnásobná lazura po řádném proschnutí byla opatřena dvojitým voskováním, které dodává kresbě dřevin originální vzhled.

Přečtěte si:  Proměna prvorepublikové uhelny v sál pro přednášky i neformální setkávání studentů VŠCHT

Na závěr byly všechny kovové části, panty, zámky natřeny kovářskou černí. V prostorách byla již provedena výmalba a zrekonstruována podlaha. Tu jsme před započetím prací opatřili dvojitým zabezpečením před znečištěním či proti poškrábání. Přestože probíhala rekonstrukce velkého rozsahu, tak na tomto díle fungovala vynikající koordinace řemeslníků. Tím nedocházelo k prostojům a ani k případným škodám.

Při provádění práce proběhlo i zaškolování zaměstnanců firmy Rekonstrukce památek o možnostech fládrování, jak rozpoznat lazury, o technice nanášení a došlo i na mnoho jiných odborných rad věnovaných této složité technice. Přestože jsem školení věnoval několik hodin denně, tak syn Jan Konečný a kolega Jiří Hájek doháněli časovou ztrátu a společně bylo dílo předáno včas.

Radomil Konečný, MNT-Interiér
www.mnt-konecny.cz

Share.

About Author

Comments are closed.