CHEMOLAK protikorozní ochrana pro vnitřní i venkovní použití: U 2094 RW 1 SCH

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Významným kritériem v ochraně kovů organickými nátěry je jejich tloušťka, která má jeden z rozhodujících podílů na úspěšném odolávání povětrnostním vlivům a jejich následku – korozi. Je to právě tloušťka nátěrové hmoty, která spolu s cenou nátěrové hmoty významně ovlivňuje investici do protikorozní ochrany.

Firma CHEMOLAK přichází s řešením – při nízké tloušťce suchého nátěru (60 μm) certifikuje svůj výborný produkt U 2094 RW 1 SCH pro prostředí C 3 – střední. Norma ČSN ISO 12944-2 klasifikuje toto prostředí takto:

  • Venkovní – městské a průmyslové atmosféry s mírným znečištěním oxidem siřičitým i přímořské prostředí s nízkou salinitou.
  • Vnitřní – výrobní prostory s vysokou vlhkostí a malým znečištěním ovzduší (výrobny potravin, prádelny, pivovary, mlékárny).

Barva U 2094 v tloušťce 60 μm suchého filmu byla v akreditované zkušebně dle ČSN EN ISO EC 17025 podrobena zkouškám pro dobu životnosti až 15 let. Nátěrový systém v plném rozsahu vyhověl požadavkům testování. Na základě těchto výsledků může CHEMOLAK nabídnout kvalitní řešení za přijatelnou cenu s ohledem na aplikovanou tloušťku a pracnost při aplikaci.

Barva U 2094 je 2K polyuretanový jednovrstvý nátěr ve variantě pololesk, s vysokou kryvostí, s vysokou tvrdostí a dobrou elasticitou, výbornou přilnavostí a snadnou aplikovatelností všemi běžnými způsoby, s tepelnou odolností na suché teplo do 130 °C. Barva je tónovatelná dle systému RAL, ČSN, STN nebo dle vzoru odběratele na mnoha pobočkách firmy CHEMOLAK po celé ČR.

Samotné použití U 2094 je širokospektrální, protože je součástí více testovaných nátěrových systémů, např. systémů vhodných pro povrchovou úpravu zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 0 až zóně 2, nátěrových systémů s požadavkem na protiskluzové vlastnosti a dalších.

Přečtěte si:  Barvy ve spreji pro povrchovou úpravu kovů od mako color s.r.o.

Libor Neckář, aplikační technik
CHEMOLAK Trade s.r.o.
www.chemolak.sk

Share.

About Author

Comments are closed.