Sportovní hala v Modřicích s plastickou omítkou

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Česká architektura se zapsala do povědomí veřejnosti především v období po vzniku samostatného československého státu. V té době nově formovaná společnost chtěla světu dokázat, že si samostatnost zasloužila, a tak dala vzniknout stavbám, jejichž architekturu obdivujeme dodnes. A to nejen z pohledu technického řešení, ale i architektury fasád, jejichž součástí jsou precizní řemeslnické práce.

Srovnáme-li zmíněné období se současností, je patrné, že dekorativním omítkám a strukturálním fasádám investoři moc nepřejí. Důvodem bývá obvykle vyšší pracnost, a tím i cena prováděné práce. O to víc stojí za pozornost projekty, u kterých omítka, respektive fasáda, neplní jen čistě technickou funkci, ale naopak vytváří určitý kontext. Příkladem je nová sportovní hala v Modřicích. Autorem návrhu je Atelier bod architekti, s.r.o.

Betonový monolit s plastickou omítkou

Úkolem architektů bylo vyprojektovat na jedné straně funkční objekt sportovní haly a současně komunitního centra na vymezeném pozemku bývalé tělocvičny, a na straně druhé navázat na stávající zástavbu, kterou představoval sousední historický dům s populární restaurací. Centrem se měla stát sportovní plocha o velikosti 45 x 25 metrů, kterou bylo zapotřebí jednoduše rozdělit na tři samostatná hřiště. „Hmotu nové haly jsme formálně rozčlenili do tří objektů, tak aby bylo splněno zadání z pohledu vnitřního provozu areálu, a přitom jsme respektovali stávající hmotu sousedního domu,“ vysvětluje Jáchym Svoboda z Atelieru bod architekti. „Mnohem složitějším úkolem se nakonec ukázalo vymyslet logistiku vnitřního uspořádání, to znamená ,systém čistých a špinavých chodeb‘ tak, aby nedocházelo k setkání lidí přicházejících z venku a návštěvníků připravených sportovat nebo využít bazén, posilovnu apod.,“ dodává Jáchym Svoboda.

Přečtěte si:  Systémy vnitřního zateplení - typy vnitřních izolací, jejich výběr, výhody a nevýhody

Hala je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce se stěnami o tloušťce 200 až 300 mm, která je zastřešena z části ocelovou a z části železobetonovou konstrukcí. To je doplněno světlíky. Při vstupu do haly je návštěvník z prostoru recepce logicky naváděn tam, kam potřebuje, přičemž z pohledu umístění hlavní sportovní plochy se reálně nachází o patro výš. Podlaha haly je tedy pod úrovní terénu. Tím se podařilo zachovat výškovou návaznost k sousednímu objektu. Světlá výška vnitřního prostoru je přitom od 9 do 13 metrů. Součástí centra je rovněž taneční sál a také podzemní chodba, která je spojovacím prvkem k sousední škole, neboť areál slouží k tělesné výchově žáků základní školy. K areálu dále patří tři antukové kurty a víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Souběžně se stavbou nového areálu proběhla rekonstrukce sousedního historického domu, ve kterém zůstala v přízemí zachována tradiční restaurace, přičemž dvě horní patra se využila pro účely ubytování.

Plastická fasáda spojovacím prvkem

Monolitická konstrukce objektu byla navržena s vnějším tepelněizolačním kompozitním systémem ETICS Cemixtherm COMFORT EPS. Izolantem je v tomto případě expandovaný polystyren tloušťky 200 mm lepený na dokonale čistý, vyzrálý a pevný povrch Cemix 135 Lepicí a stěrkovou hmotou COMFORT. Ta byla posléze použita i při stěrkování povrchu (doplněná sklovláknitou tkaninou). Polystyren je kotven pomocí hmoždinek Fischer Ecotwist. Následovala aplikace penetrace Cemix Penetrace ASN, na kterou byla nanášena finální omítka Cemix 043 bv Flexi štuk. Právě tato plastická omítka se stala hlavním motivem, který vytvořil důležitý kontext mezi novou a historickou stavbou. „Hledali jsme nejvhodnější způsob, jak obě plochy pohledově sjednotit. Přestože se domek nenachází v památkově chráněné zóně, nechtěli jsme přistavět pouze tupou plochu, což by bylo samozřejmě jednodušší a levnější, ale hledali jsme detail, který by byl patrný na první pohled, a který by korespondoval s historickou fasádou sousedního domku,“ vysvětluje Jáchym Svoboda. „Dekorativní omítky nepoužíváme sice programově, ale pokud hledáme určitou souvislost, mají své opodstatnění. Když jsme měli schválený návrh, museli jsme společně se stavební firmou najít řešení, jak jej provést, a volba nakonec padla na plastickou omítku Cemix,“ pokračuje Jáchym Svoboda. Navržený „zubatý profil“ prošel na základě praktických zkoušek v laboratořích společnosti LB Cemix úpravami, než dostal finální tvar.

Přečtěte si:  KEIM Innotop® – zážitek z barvy

Před vlastní realizací plastické omítky byl na podklad osazen vodicí profil, po kterém se pak pohybovala speciálně vyrobená šablona z nerezového plechu, která nanesenou vrstvu omítky vytvarovala do požadované podoby. Postup prací byl veden shora směrem dolů a důležitým detailem bylo průběžné napojení profilových zubů omítky u kolmých stěn objektu. Tak aby byly zachovány průběžné linie, což se podařilo, jak ukazují snímky. „Tento objekt je pro městečko Modřice významný, stal se důležitým a navštěvovaným komunitním centrem. Proto bylo naším cílem, aby konfrontace obou navazujících ploch nepůsobila škodlivě. Světlé barvy vrchního nátěru působí v souladu s okolím, ale současně snižují tepelnou zátěž fasády, což se v budoucnu projeví delší životností systému ETICS.“

Konstrukce fasády se zateplovacím systémem ETICS Cemixtherm COMFORT EPS splňuje všechny investorem požadované technické parametry. Což znamená, že s použitým izolantem EPS (součinitel tepelné vodivosti ΛD = 0,039 W/m.K) vykazuje fasáda součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/(m2.K), což je hodnota blížící se parametrům pasivního domu. Dodejme na závěr, že na tvarovanou omítku byl použit Cemix Elastický nátěr v odstínu SE 55 (šedá). Realizovaná stavba se stala inspirací, jak je možné využít široký potenciál omítek Cemix, a vytvořit tak charakterizující detail objektu a současně ukázat přednosti systémového řešení v souladu s efektivitou a ekonomikou stavby.

www.cemix.cz

Share.

About Author

Comments are closed.