Kapitoly z historie: první česká továrna laků, fermeží a barev

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dne 17. 1. 1882 získal František Josef Materna (rodák z Nové Paky) živnostenské oprávnění na provozování obchodu s barvami a se zbožím materiálním, a začal tak psát historii jednoho z nejdůležitějších pilířů odvětví průmyslu barev a laků v České republice.

Pro 24letého mladíčka F. J. Maternu nebylo snadné vydobýt si postavení váženého občana, který zaměstnával celé rodiny. Adresa prvního obchodu byla v samém srdci Prahy, v Bredovské ulici, poblíž Václavského náměstí. Firma dostala do vínku dobrý základ – jasný obchodní plán a finanční zajištění (věno manželky Julie, 10 tisíc rakouských zlatých).

Praha na konci 19. století, třetí největší město rakousko-uherské monarchie, rostla a vzkvétala. Češi jsou vlastenci – v té době právě probíhala sbírka na obnovu vyhořelého Národního divadla, byla postavena Petřínská rozhledna, miniatura Eiffelovy věže, jako pražská atrakce pro návštěvníky Jubilejní zemské výstavy. Český národ bojoval o svébytnost nejen tím, projevilo se to i stavební expanzí. F. J. Materna se musel probít tuhou německou konkurencí, získat společenské postavení a občanskou vážnost.

Maternovi a jeho firmě se to dařilo, 1. června 1890 se obchodní podnik přestěhoval do větších prostor ve Zlatnické ulici v Praze.

V roce 1893 zakoupil podnikatel Materna holešovickou továrnu s pozemkem na nároží Dělnické a Osadní ulice. Zřídil tu výrobu barev, laků a fermeží. Hlavní budova prosperujícího podniku dostala v roce 1922 nové kubistické průčelí, autorem zajímavé přestavby byl architekt Rudolf Stockar. Znalci architektury oceňují například to, jak se do lomeného portálu promítla iniciála „M“ jako Materna.

Přečtěte si:  Podlahy na našich zámcích: barokní parketové podlahy na moravském zámku Kunštát

Omítané plochy fasády byly údajně provedeny v temně fialové barvě a profilovaný rámec z umělého kamene byl zdůrazněn barvou bronzovou.

Přestože nám asi tato barevná kombinace připadá trochu divoká, je třeba si uvědomit, že výrobce barev používal průčelí své továrny také jako poutač reprezentující náplň firmy.


  • 1895 – ocenění zlatou medailí za práci průmyslovou na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze.
  • 20. léta – běží ve znamení plánu pro výstavbu nové továrny BARVY A LAKY v Hostivaři; další rozvoj firmy BARVY A LAKY pokračuje pod vedením syna Viktora Materny.
  • 1930 – nákup pozemku v Hostivaři pro stavbu nové továrny na barvy a laky.
  • 1932 – ukončení výroby v Holešovicích a zahájení provozu v novém rozsáhlém areálu v Hostivaři.
  • 30. léta – továrna se z Dělnické ulice v Holešovicích přestěhovala do nových budov v Hostivaři; zároveň byl v Jičínské ulici postaven moderní dům pro zaměstnance; rodinný podnik se úspěšně rozvíjí až do roku 1948.
  • 1948 – továrna je znárodněna a to je počátek národního podniku SPOJENÁ TOVÁRNA NA BARVY A LAKY.
  • 1953 – sloučením několika menších firem byly vytvořeny čtyři nové podniky; Pragolak zahrnoval pod názvem CECH 05 i závod Hostivař včetně původní továrny F. J. Materny.
  • 1958 – NP BARVY A LAKY, závod Hostivař, se zabývá výrobou olejových, syntetických a na vzduchu schnoucích barev; vzniká národní podnik BARVY A LAKY; v roce 1977 činí produkce barev přes 50 tisíc tun.
  • Od 1. 5. 1997 je továrna BARVY A LAKY Hostivař po 49 letech opět v soukromých rukou. Ale to už je zas jiný příběh.
Přečtěte si:  Dívka na štaflích - novinový výstřižek o výjimečné ženě

Připravil Bc. Jan Zeman,
malíř, lakýrník, člen CMLT ČR

Foto: archiv autora

Share.

About Author

Comments are closed.