Sádrokartonové desky jako podklad pro dokonalý vzhled stěny

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vymalovat sádrokartonovou stěnu obecně není žádný problém, musí být ale správně připravena a také je důležité znát pár věcí, které přispívají k dokonalému výsledku.


Vliv světla na vizuální výsledek – kvalita povrchu sádrokartonu

V případě, že se jedná o konstrukce s dopadajícím slunečním světlem a okny od podlahy ke stropu, mohou být i u zcela rovných a hladkých povrchů náhle při slunečním svitu viditelné spáry mezi sádrokartonovými deskami. Zdá se to jako chyba rovinnosti, ale původcem je sluneční světlo.

U takových konstrukcí se vyplatí sádrokarton přetmelit celoplošně tzv. do nuly některým z dále uvedených tmelů tak, aby se vyplnily póry sádrokartonových desek, a tím se Vymalovat sádrokartonovou stěnu obecně není žádný problém, musí být ale správně připravena a také je důležité znát pár věcí, které přispívají k dokonalému výsledku. sjednotil drobný rozdíl ve struktuře kartonu a zatmelené spáry. Tím jejich
prokreslení zmizí buď úplně, nebo se alespoň výrazně omezí. Pro úplnou jistotu nebo při plánované aplikaci lesklých nátěrů je třeba sádrokarton celoplošně přetmelit v tl. cca 2–3 mm, a tím celý povrch sjednotit.

Pokud jsou příčné (kratší) spáry sádrokartonových desek kolmo na směr slunečních paprsků, vyplatí se povrch pro náročného zákazníka rovnou celoplošně přetmelit. Podotýkám, že náročný zákazník musí vykazovat i schopnost si za tuto nadstandardní kvalitu také připlatit.

Správná penetrace pod barvu i tapety

Před aplikací nátěru a lepením tapet je třeba podklad ošetřit základním penetračním nátěrem. Tento základní nátěr sjednotí nasákavost kartonu a tmelicí/ stěrkové hmoty před aplikací dalších vrstev. Stěrková hmota se musí nechat vyschnout před nanesením další vrstvy – barvy nebo aplikací tapet. Při tapetování používejte výhradně lepidla na bázi metylcelulózy. Po vytapetování papírovými tapetami nebo tapetami se skelnou tkaninou je třeba zajistit dostatečné větrání a vyčkat, dokud tapety nebo barva nevyschnou.


Cesta ke kvalitnímu výsledku vede přes podklad

Malování na kvalitně připravený podklad je radost, kterou ocení jak malíř při práci, tak při konečném výsledku i zákazník. Přitom příprava podkladu nemusí být nic extrémně drahého, zvláště použijí-li se materiály na bázi sádry.

Přečtěte si:  Sádrokartonové systémy Knauf - lehké konstrukce, masivní výhody

Kouzlo materiálů na bázi sádry z oblasti suché výstavby je ve schopnosti vyrovnat i nerovnosti od 0 do 10 mm bez propadání a při rychlém vyschnutí, resp. vytvrdnutí materiálu. Dokáží se vyrovnat v minimálním počtu kroků se střídáními velkých lokálních nerovností i tenkých vrstev v okolí. Zároveň jsou materiály na bázi sádry extrémně přilnavé, a drží tedy na téměř všech minerálních površích. A oproti běžné, dále nezušlechtěné sádře, která je velmi tvrdá, se dají po vytvrdnutí velmi dobře brousit, a to i přesto, že
speciálně v tahu vykazují vysoké pevnosti. Materiály na bázi sádry představují v širším slova smyslu systém, který se v interiéru vyrovná s nerovnostmi opravdu od 0 do 50 mm. Jen od cca 10 mm se již spíše jedná o sádrové omítky než stěrky nebo tmely. Vyrovnávací hmoty na bázi sádry nabízí 2 základní druhy „zpovrchování“ – tím prvním je broušení, tím druhým je vygletování ocelovým širokým hladítkem. U druhého postupu se nejprve povrch stočí pěnovým hladítkem do vytvoření sádrového šlemu a poté se vyhladí. Výsledek je hladkost povrchu nedosažitelná jinými materiály, s výjimkou pastózních tmelů. Je třeba věnovat pozornost časům jednotlivých kroků zpracování, a vyžaduje to tedy trochu cviku.

Co se při použití tmelů na bázi sádry může hodit, jsou i penetrace, které zajišťují kvalitní spojení mezi podkladem a sádrovou omítkou. Pro finální vyhlazení povrchu se vyrábějí i tmely pastózní, kde jde především o správnou kombinaci snadnosti nanášení, dostatečného rozsahu tloušťky, přiměřené tvrdosti a snadnosti broušení. Snadnost broušení po vyschnutí tmelu klesá s časem. Pokud tedy jdete brousit pastózní tmel až po třech nedělích, nemusíte již několik dní navštívit posilovnu.

Přečtěte si:  V hlavní roli sádrokarton: z historického vodojemu na Kladně vzniklo unikátní muzeum

V souvislosti s pastózními tmely kvalitu a trvanlivost povrchů výrazně zvýší papírové ochrany rohů a hran, které se vkládají (lepí) do pastózního tmelu, čímž dá majitel sbohem věčným opravám lokálních záseků. Vložení rohů je navíc velmi rychlé a výsledek perfektně rovný, daleko rychlejší a rovnější než provedení bez rohů. A roh není samozřejmě viditelný.

Pro překlenutí vlasových trhlin v podkladu je velmi příjemná skelná výztužná páska. Vkládá se do sádrového tmelu a její předností je pevnost a hlavně tenkost, a tedy opět neviditelnost.

Jak vybrané sádrové, tak pastózní tmely lze na podklad stříkat, což se hodí spíše pro novostavby. Odpadá tím tak pomalé a pro výsledek ne zcela efektivní nanášení tmelů ručně. A tam, kde čas znamenají peníze, není tato technologie k zahození.


Když sádrokarton zežloutne

Dalším gordickým uzlem může být žloutnutí kartonu vystaveného bez penetrace dlouho vlhkosti v kombinaci se slunečním svitem. Zde je potřeba vědět, že jakmile karton jednou zežloutl, není možné toto zakrýt vodou ředitelnou barvou, ale penetrací na bázi rozpouštědla. Teprve potom je možné ho opět vymalovat barvou vodou ředitelnou. Jinak se ze žloutnutí stane perpetuum mobile, neboli opakovaně žloutnoucí. Tomuto jevu lze jednoduše předejít napenetrováním povrchu například přípravkem Knauf Grundierung, které se aplikuje po vytmelení sádrokartonu.


Ing. Miroslav Nyč, vedoucí produkt managementu Knauf
Foto: Knauf Praha, spol. s r.o.
www.knauf.cz

Share.

About Author

Comments are closed.