Proměna prvorepublikové uhelny v sál pro přednášky i neformální setkávání studentů VŠCHT

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Uhelna z 30. let 20. století skrytá uprostřed Englova bloku vysokých škol v pražských Dejvicích má atmosféru románů Julese Verna. Místo uhlí se ale nově zaplní studenty VŠCHT, pro něž zde byl studiem ov architekti zbudován rekonstrukcí stavby sál pro přednášky, setkávání a další neformální aktivity školy.

Architekti Jiří Opočenský a Štěpán Valouch dali ve spolupráci s architektkou Romanou Bedrunkovou objektu uhelny nové využití.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se obrátila na ateliér ov-a s myšlenkou využít nějakým novým způsobem dvorní objekt uhelny v jednom z vnitrobloků budovy A od architekta Antonína Engla z roku 1936. Uhelna postavená jako jednoduchá průmyslová stavba sloužila pro zásobování sousední kotelny až do roku 1985, tedy celých 50 let. Byla složená z dvojice sil se šikmým dnem, horní zásobovací chodbou a spodní odebírací chodbou, odkud se uhlí v kovových vozících na kolejnicích vozilo ke kotlům. Střední věž nad chodbou původně nesla cisternu s vodou pro provoz kotelny.

Po roce 1985 se objekt nevyužíval, sloužil trochu jako sklad a trochu jako hřbitov nepotřebných věcí. „Když nás do něj poprvé investor přivedl, nezdálo se, že by se prostor dal smysluplně využít. Chyběly rovné části podlah a větší prostor,“ říkají architekti Jiří Opočenský a Štěpán Valouch.

„Pohled do řezu s dvěma naklopenými plochami nás přivedl na myšlenku využít jednu stranu jako skloněné auditorium. Rozhodli jsme se zachovat maximum z betonové konstrukce, která je krásná ve své původní účelovosti. Cílem bylo také získat jeden souvislý prostor, který bude sloužit přednáškám, setkáním, neformální práci. Jedna z výsypek byla proto odstraněna a na druhou byly vytvořeny dřevěné stupně sloužící jako hlediště. Vložené schodiště jako nový objekt v prostoru propojuje obě výškové úrovně.“

Při rekonstrukci byla původní betonová konstrukce očištěna, ošetřena a vyspravena pouze lokálně v nezbytně nutném rozsahu. Na vytvoření povrchů byla použita celá řada materiálů: akustické obklady stěn (Knauf, Tektalan), keramické obklady stěn Rako, color one, keramická dlažba Equipe Octagon, na novém schodišti je slzičkový plech v černé barvě, v hlavním prostoru přebroušená podkladní betonová mazanina opatřená průsvitnou epoxidovou stěrkou Stachema GOREPOX CLEAR M a dílo je korunováno třívrstvou dubovou podlahovinou Boen dub village s povrchovou úpravou olejem, položenou ve stupňovitém auditoriu.

www.ov-a.cz
Foto: V. Novák,
archiv studia ov architekti s.r.o.

Share.

About Author

Comments are closed.