Oprava fasády státního zámku Lednice materiály firmy COLORIFICIO Paulín

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

V roce 2008 začala nákladná a složitá oprava fasády státního zámku v Lednici, významné české památky zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Renomovaná brněnská firma ARCHATT památky, s.r.o., na základě dlouhodobých dobrých zkušeností a také na doporučení Státního památkového ústavu použila kromě restaurátorských a sanačních omítek také vápenné fasádní barvy firmy COLORIFICIO Paulín, S.p.A. Oprava si vyžádala čtyři roky usilovné a poctivé práce zručných zedníků, štukatérů a v neposlední řadě malířů. A tak zámek i po více než 10 letech od opravy fasády stále upoutává její čistotou a zářivostí, o čemž se každoročně přesvědčují tisíce návštěvníků.

Několik aspektů a poznatků k používání vápenných barev

Obnova fasád historických budov vyžaduje přírodní a ekologické produkty, které jsou schopny obnovit starobylý nádech objektu a zajistit po dlouhou dobu prodyšnost zdiva. V minulosti se techniky a postupy použití vápna ve stavebnictví předávaly z generace na generaci. Naši předkové tento materiál dobře znali a uměli ho používat. Bohužel během let toto bohatství spočívající ve znalostech technik využití vápna postupně vymizelo především kvůli zvyšující se oblibě nových materiálů.

Vápenná řada fasádních i vnitřních barev firmy Colorificio Paulín zahrnuje sérii výrobků, které jsou k okamžitému použití, navazují na tradici, ale využívají také inovativní technologický přístup. Firma vyvinula speciálně pro obnovu a rekonstrukce fasád historických objektů nátěry, které v sobě spojily vynikající vlastnosti vápna a nejmodernější výrobní technologie a současný výzkum. Výsledkem jsou vápenné produkty, které díky dokonalé rovnováze přírodního vápna a citlivě dávkovaných komponent vytvářejí specifickou krystalickou strukturu s výbornou vazností a nízkým povrchovým napětím. Investoři, restaurátoři i malíři tak získávají jedinečné produkty v oblasti vápenných technik.

TECHNOLOGIE

Pojivem vápenných barev je suspenze krystalů hydroxidu vápenatého v jeho vodném roztoku. Nátěry vytvrzují reakcí hydroxidu se vzdušným oxidem uhličitým za vzniku nerozpustného uhličitanu vápenatého, který vytváří povrch s minerální porézní strukturou, díky které je vysoce prodyšný pro vodní páru, což je základní charakteristika těchto nátěrů. Tónují se výlučně anorganickými pigmenty vysoce odolnými alkalickému prostředí. Vápno jako malířský materiál používá lidstvo již po několik tisíciletí. Jeho vlastnosti jsou unikátní a nezastupitelné.

VÝZNAM TRADICE

Výběr barev budov, především těch historických, je významnou fází restaurátorských prací. Je nutné respektovat odstíny používané během jednotlivých historických epoch. Dříve byly vzhledem ke snadné dostupnosti a zpracovatelnosti nejpoužívanější zemité pigmenty. Jednou z příčin klesající poptávky po vápenných barvách byla i jejich malá odolnost vůči znečištění z okolního ovzduší, jehož podíl během posledních 50 let výrazně vzrostl a mnohem lépe mu odolávaly vodou ředitelné produkty, které ale byly chudé z hlediska hloubky, matnosti a podání barev. V posledních letech ale byly na trh uvedeny vápenné barvy s novým složením, které umožnily návrat k původním odstínům, a vznikly tak i výrobky s lepšími vlastnostmi, jež jsou mnohem snadněji zpracovatelné přímo na stavbě.

Znovuobjevení vápenných barev, které na dlouhou dobu zastínily ty vodou ředitelné se snazší aplikací, přineslo restaurování historických objektů nový impulz. Vápenné barvy jim navracejí původní starobylý ráz.

Ing. Roman Pechanec, CSc.,
jednatel Paulín CZ, s.r.o., autorizovaný inženýr pro obory
pozemní stavby, diagnostika a zkoušení staveb,
soudní znalec v oboru stavebnictví – stavební materiály

www.paulin.cz

Share.

About Author

Comments are closed.