Prodloužení životnosti fasády s fasádním systémem Mistral a Mipa

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

V důsledku kombinace působení povětrnostních vlivů, deště, větru a průmyslových exhalací dochází k narušení celistvosti fasádního pláště a následnému uchycení nečistot, které vytvoří vhodné podmínky pro biotické napadení.

Biotickým napadením fasád mikroorganismy se rozumí nežádoucí výskyt řas, plísní a mechů na jejich povrchu. V současné době je v návaznosti na zvyšující se tloušťku tepelné izolace obvodového pláště zpozorován na fasádách i zvýšený výskyt těchto parazitů. Jedná se o novodobou poruchu fasád zateplených kontaktním zateplovacím systémem, která výrazně narušuje estetickou funkci ETICS. Plísně, řasy a mechy se zpravidla usazují tam, kde mají příznivé podmínky k životu, především dostatek vlhkosti, a vhodné podmínky pro růst, včetně potravy. Na fasádách se proto plísně usazují více na severních stranách, na stěnách v přímé blízkosti vegetace, obecně všude tam, kde stěna hůře vysychá. Zateplené stěny fasád jsou k usazování plísní a řas náchylnější, protože vzhledem k rychlým teplotním změnám na povrchu (ranní chlad a rychlé ohřátí sluníčkem) dochází ke kondenzaci vlhkosti.

Společnost Mistral Paints s.r.o. dodávala v roce 2019 prostřednictvím obchodního partnera firmy Color City s.r.o. Plzeň přípravky a barvy k sanaci fasády s biotickým napadením bytového domu v Plzni v Hojerově ulici.

Aplikační technik Mistral Paints s.r.o. po provedení diagnostiky stavu fasády navrhl technologický postup její sanace, který byl investorem díky nejpříznivějšímu poměru ceny, výkonu a poskytnuté záruky zvolen jako nejlepší.


Pro sanaci bioticky znečištěné fasády bytového domu v Plzni byl zvolen fasádní systém Mistral v následujícím technologickém postupu:

1. Odstranění a likvidace organických a biotických nečistot
Podle síly znečištění a druhů biotického napadení fasádního povrchu byl zvolen správný typ a koncentrace přípravku pro likvidaci plísní, řas a mechů, včetně hloubkového účinku (likvidace spor v podkladu). Po testu byl zvolen přípravek Mistral Odstraňovač plísní a řas v ředění 1 : 1 vodou.

Test ředění.

Přípravek Mistral Odstraňovač plísní a řas se aplikoval postřikem do nasycení povrchu fasádní stěny a nechal se působit 30 minut. Vydatnost naředěné směsi podle savosti povrchu je přibližně 5–6,6 m²/l.

Upozornění: Výrobek Mistral Odstraňovač plísní a řas nenarušuje sklo a barvy, po kontaktu s ním povrch omýt vodou. Do rozprašovače odlijte pouze potřebné množství a kanystr dobře uzavřete. Účinná látka je značně těkavá a z otevřených nádob vyprchává. Zřeďte pouze takové množství přípravku, které zpracujete v jednom dni. Zředěný roztok nedoporučujeme skladovat. Zabraňte nechtěnému kontaktu prostředku s okolím vhodným zakrytím nebo okamžitým oplachem vodou. Zvláštní pozornost věnujte ochraně povrchů ze zinku, hliníku a mědi, pozinkovaných povrchů a okolní vegetaci.

2. Opláchnutí fasády tlakovou vodou
Povrch se po aplikaci přípravku Mistral Odstraňovač plísní a řas důkladně opláchne vodou, včetně vyplavení mechanických nečistot, plísní, řas a mechů. Oplach jsme provedli tlakovou vodou (WAP) s pracovním tlakem min. 10 MPa. Po umytí je fasádu nutné před následnými nátěry nechat vyschnout.

Oplach fasády tlakovou vodou.

3. Sanační nátěr povrchu silikonovou fasádní barvou
Po vyschnutí povrchu (druhý den) se provedl nátěr hloubkovou penetrací Mistral Primer Elite s přídavkem fungicidního přípravku Mipa Fungizid Konzentrat (100 ml přípravku na 10 l penetrace). Hloubkový účinek penetrace zajistí přenos a zachycení zakapslených aktivních biocidních látek pod vrstvu pastovité omítky, a tím zneškodní případné zbytky spor plísní a prodlouží biocidní ochranu. Po vyschnutí penetrace (cca 6 hodin při teplotě okolí a podkladu 20 °C) byl proveden nátěr silikonovou fasádní barvou Mistral Silikon. Pro dosažení správného ochranného účinku fasádní barvy je nutné provést dva nátěry.

Nátěr fasádní barvou Mistral Silikon.

Pro finální ochranný nátěr fasádní barvou lze vybrat i z dalších typů barev:

  • Mistral Fasade – akrylátová fasádní barva bílá nebo v odstínech dle vzorkovnic Mistral a Mipa;
  • Mipasil – matná siloxanová fasádní barva bílá nebo v odstínech dle vzorkovnic Mipa;
  • Mipasan Silikonharzfarbe FE – samočisticí prémiová silikonová fasádní barva bílá nebo v odstínech dle vzorkovnic Mipa.

Postup aplikace, ředění a vlastnosti produktů jsou uvedeny v produktovém listu konkrétního výrobku.


Garanční podmínky a záruky

Díky ověřenému řešení sanace povrchu fasády a vlastností fasádních barev Mistral a Mipa poskytuje Mistral Paints s.r.o. záruku na systémová řešení v délce:

  • až 5 let s fasádní barvou Mistral Fasade nebo Mipasil;
  • až 8 let s fasádní barvou Mistral Silikon;
  • až 10 let s fasádní barvou Mipasan Silikonharzfarbe FE.

Konkrétní délka záruky, kterou stanovuje výrobce, je závislá na intenzitě a hloubce znečištění fasádního povrchu organickými nečistotami, kvalitě/stavu povrchu a na okolních vlivech (poloha, povětrnostní a jiné zatížení fasády) a typu fasádní barvy. Aplikaci systémové sanace a ochrany fasády MISTRAL provádí jen výrobcem proškolené a certifikované firmy.

Bezúdržbová fasáda je iluze

Jediným trvalým řešením, jak udržet povrch fasády čistý, je pravidelné odstraňování náletu zrnek prachu a dalších organických částic (např. pylová zrna) a spor od řas, plísní a jiných organických nečistot. To lze zajistit pouze pravidelným mytím povrchu tlakovou vodou. Tento servis se doporučuje provádět u fasád každých 3–5 let. Intenzitu znečištění fasády a četnost mytí pomůže určit specializovaný technik Mistral.

Více informací o popsaných sanačních systémech a produktech naleznete na webových stránkách www.mistral-paints.cz.

Share.

About Author

Comments are closed.