Sikafloor HardTop CM-65 Rapid, oprava podlahy trvající pouze 48 hodin

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

V praxi často řešíme problematiku opravy podlah v provozech, kde není dostatečný časový prostor na zastavení výroby. Důvodem bývají ekonomické požadavky a odstávka prostoru je pak limitujícím parametrem rekonstrukce. Stejně tak je pod tlakem zhotovitel a důsledkem je stres a napjaté vztahy na pracovišti.

Firma Sika nabízí kompletní technologii ověřenou na základě praktických zkušeností a v souladu s udržitelnými systémy řešení, která umožňuje rychlé opětovné uvedení podlahy do provozu, a vše od jednoho dodavatele. Základem systému je cementový potěr SikaScreed® HardTop-65, který využívá speciální cementy, kdy záměsová voda je 100% vázána v krystalové mřížce. Výsledný produkt nemá problém se smrštěním, tak typickým pro standardní cementové výrobky. Tradiční cementový potěr je známý nerovnoměrným vysycháním a smršťováním, ale tyto negativní atributy jsou již minulostí. SikaScreed® HardTop-65 nepotřebuje dlouhý čas pro vysychání a vytvrzuje rychle s minimálním smrštěním
(≤ 0,1 ‰). Související rizika lze nyní ignorovat. Používá minimální množství záměsové vody, proto materiál velmi rychle vytvrzuje a ztrácí zbytkovou vlhkost, která je limitující pro aplikaci následných vrstev na bázi epoxidu.

Zpracování SikaScreed® HardTop-65 pomocí hutnicí tyče.

Materiál lze použít pro velké plochy s ohledem na snadné zpracování, samonivelační vlastnosti a samozhutnitelnost. Při použití ruční vibrační latě je potěr dokonale rozprostřen, vyrovnán povrch a odvzdušněn, a to v ergonomické poloze ve stoje. Tato metoda je často rychlejší než tradiční úpravy potěrů a snižuje námahu zhotovitele. Povrchová úprava potěru pomocí mechanické hladičky má za důsledek dobrou rovinnost povrchu. Potěr mechanicky vyhlazený může být finální podlahou a povrch pouze ošetříme přípravky, které sníží poškození a usnadní údržbu. Pokud jsou požadavky na vyšší mechanickou odolnost a vyšší životnost konstrukce podlahy, dalším krokem pracovního postupu je možnost aplikovat epoxidové nátěry. Výsledný povrch může mít i další užitné vlastnosti, například certifikaci na přímý styk s potravinami. Abychom mohli epoxidové pryskyřice aplikovat na čerstvý podklad, s výhodou použijeme speciální penetraci Sikafloor®-140 W Troweling Primer – vodou ředitelnou epoxidovou „kotvicí“ penetraci. Jednoduše se nastříká na povrch SikaScreed® HardTop-65 před zahájením finální úpravy povrchu pomocí mechanického hlazení.

Hlazení povrchu.

Výsledkem je výrazné urychlení a možnost aplikace epoxidových podlahových systémů na čerstvý cementový podklad tak, aby se povrch připravil na vrchní nátěr pryskyřicí bez pomoci těžkého mechanického brousicího nebo otryskávacího zařízení vytvářejícího prach, hluk a odpad.

Přečtěte si:  Bona na historických podlahách doma i v zahraničí

Přídržnost vrchního nátěru je výrazně zlepšena chemickou vazbou vytvořenou vloženým základním nátěrem. Díky ukotvení nátěru Sikafloor ®-140 W Troweling Primer do povrchu potěru lze epoxidovou penetraci Sikafloor®-151 použít jako základní nátěr pro vrchní nátěrový systém ve stejný den. Při použití urychlovače vytvrzení Sikafloor®-54 Booster pro epoxidové pryskyřice do Sikafloor®-151 lze po 4 hodinách aplikovat na vytvrzenou penetraci vrchní barevný epoxidový nátěr Sikafloor®-264 N. Standardní doba pro vytvrzení epoxidových pryskyřic je 2–3x delší než při použití urychlovače.

Systém lze použít pro všechny typy staveb – novostavby i rekonstrukce. Umožní postup výstavby, na který jsme v minulosti nebyli zvyklí.

www.sika.cz

Share.

About Author

Comments are closed.