Suché podlahové systémy Fermacell® a jejich uplatnění při rekonstrukci dřevěných trámových stropů

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dřevěné stropy mají na našem území silnou tradici a jsou součástí řady tuzemských staveb. Nejčastěji se dostávají do centra pozornosti realizačních firem při rekonstrukcích podlah ve starší zástavbě. A právě tam se velmi dobře uplatňují výhody suchých podlahových systémů fermacell®.

Dipl.-Ing. (FH) Jaroslav Benák, vedoucí technického oddělení James Hardie Europe GmbH, o.s., Praha, která podlahové systémy fermacell® vyrábí a dodává, má s rekonstrukcemi podlah ve starších objektech řadu zkušeností: „Ve své praxi se často setkávám s případy, kdy realizační firma provede montážně náročnou rekonstrukci trámového stropu s pomocí dřevěného roštu. Tento rošt je vyklínovaný, aby vyrovnal nerovnosti původního stropu, a zároveň dorovnává výškové rozdíly do čisté podlahy. Následně se zaklápí deskovým materiálem nebo prkny. Velký problém je zde ale s akustikou, a to i po vyplnění vzniklé dutiny minerální vatou. Tímto řešením vznikne tzv. pódium, tedy lehká a dunivá konstrukce, která vrací zvuk do místnosti, případně ho ještě násobí a vytváří efekt bubnu. Dalším problémem je povrchová úprava desek s parafínovým povrchem nebo prken, která vysychají a ve spojích vržou. Investor se na nás pak obrací s prosbou o „rekonstrukci rekonstrukce“, což prakticky znamená demontáž právě provedeného roštu. My jim následně navrhneme systémové řešení, při kterém si zákazník může být výsledkem jistý.“

Názornou ukázkou využití podlahových systémů fermacell® je rekonstrukce podlah ve starším bytovém domě z roku 1930. Investor chtěl splnit požadavky akustické normy a jako krytinu uvažoval velkoformátovou dlažbu.

Po odstranění hrubé podlahy a vyjmutí stropních polštářů bylo možno zkontrolovat kvalitu původního zásypu. V tomto případě se jednalo o nevhodnou stavební suť. Suť se odstranila až na prkenný záklop. Povrch je dobré zbavit prašnosti, následně se kontroluje kvalita prken.

Pohled do trámové dutiny: prach ze stavební suti se částečně přesypal do prostoru. Zde je také možnost zkontrolovat záhlaví trámů, které jsou uložené v obvodové zdi. Čištění dutiny: prázdná dutina mezi trámy může způsobit efekt „bubnu“ tím, že v ní bude zvuk rezonovat. Proto je vhodné ji částečně (ideálně do 2/3 výšky) vyplnit izolací.

Prkna, která jsou poškozena, se vymění, uvolněná prkna se prošroubují do trámů. Záklop může být též tvořen deskou na bázi dřeva. V obou případech se parametry záklopu určí na základě statického výpočtu.

Proti přesypávání malých částí do konstrukce stropu se použije geotextilie (např. 300 g/m). Její okraje se v ploše překryjí o 200 mm a u stěny se vytáhnou do výšky podlahy – vytvoří tzv. vanu. Nezapomenout na okrajový izolační pásek. Instalace vedené v podlaze musí být obaleny měkkou chráničkou. Voština se nastříhá dle potřeby tak, aby vyplnila všechen prostor kolem trubek. Instalace se doporučuje vést alespoň 200 mm od stěny místnosti.

Podlahová voština vytvořila formu, která se bude vysypávat voštinovým zásypem. Začíná se u vstupu do místnosti a pokračuje k protilehlé zdi. Voština zaručí, že v celé ploše podlahy bude stejně vysoká vrstva.

Podlahová voština fermacell® při tl. 30 mm přitížení konstrukce 45kg/m2 při tl. 60 mm 90kg/m2. Voštinu je možné přesypat o maximálně 5 mm. Aplikace voštiny musí být celoplošná, aby byla podlaha přitížena rovnoměrně. Pro vyrovnání nerovností, akustickou izolaci nebo výplň prostoru se používá vyrovnávací podsyp fermacell®. Musí být aplikován celoplošně v min. tloušťce 10 mm.

Stahovacími latěmi fermacell® se povrch srovná do požadované podlahářské roviny – 2 mm/2 m. Zvláštní pozornost je potřeba dávat u okrajů místnosti, přebytečný podsyp je nutno stahovat do plochy.

Pro další pohyb v místnosti se používají tzv. nášlapné ostrůvky z deskového materiálu (např. podlahový prvek nebo polystyren). Následuje pokládka dřevovláknitých desek ve funkci kročejové izolace. Dřevovláknité desky se mohou použít maximálně ve třech vrstvách, a to s potřebným překrytím spár. Fermacell® má pro každou skladbu podlahy vypracované přesné doporučení na druh a tloušťku izolantu.

www.fermacell.cz

Přečtěte si:  DESIGN STONE – spojení elegance a moderního designu
Share.

About Author

Comments are closed.