Balkony a terasy, jak se patří – řešení of firmy Botament

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dlaždice patří již dlouhá léta mezi tradiční krytiny ve vnějším prostředí. Přinášejí výhody jak svými praktickými vlastnostmi, tak i optickým vzhledem. Dlaždice a přírodní kameny jsou dostupné v mnoha formátech i barvách a díky této pestrosti vyhoví téměř každému přání zákazníků.

Během let dochází ke stálému nárůstu velikosti formátů a výběr druhů krytin se dále rozšiřuje. Také výrobky pro pokládku se musí přizpůsobovat novým požadavkům. V dřívějších dobách byly používány spíše menší formáty hutných lisovaných dlaždic, zatímco v dnešní době jsou představy zákazníků zcela jiné. Velkoformátové dlaždice pro interiér mohou být použity i ve vnějším prostředí.

Balkony a terasy jsou vystaveny působení mnoha vlivů. Krytiny i hmoty pro kladení jsou opotřebovávány až na hranici své únosnosti. Souvrství jsou běžně vystavena trvalé vlhkosti, cyklům zmrazení–tání a teplotnímu namáhání, čemuž musí čelit dlouhé roky.

Hlavní pozornost se často zaměřuje na finální podobu, tedy na krytinu, zatímco vše pod ní zůstává stranou zájmu jako nedůležité. Tedy jen do chvíle, než se objeví první optické vady na kráse, a teprve tímto okamžikem se pozornost upře na souvrství pod dlaždicemi.

Souvrství konstrukcí balkonů a teras by mělo být řešeno projektem, který vychází z jejich umístění, rozlohy, členitosti a samozřejmě zohledňuje další technická kritéria.

Podklady a jejich příprava

Při provádění rekonstrukcí na původních dlažbách je potřeba zkontrolovat jejich stav. Dlaždice pevně spojené s podkladem lze ponechat a je možné na ně provést další vrstvy. Jestliže se dlaždice už oddělují, znějí dutě nebo jsou poškozené, pak je nezbytné je odstranit. Podkladní beton nebo cementový potěr se následně zbaví zbytků malt či lepidel a důkladně vyčistí. V zájmu získání funkční dlažby je důležité vytvořit vyrovnanou podkladní vrstvu ve spádu nejméně 1,5 %. To je možné provést např. pomocí lepicího tmelu nebo rychleschnoucí vyrovnávací stěrkovou hmotou Botament M300 Speed.

Oddělené cementové potěry se obvykle provádí v rovnoměrné tloušťce ≥ 5 cm.

Podklad nově budovaných teras tvoří obvykle roznášecí vrstva cementového potěru. V závislosti na rozloze a členitosti plochy by v potěru neměly chybět dilatační spáry umožňující jeho pohyb. Oddělení potěru od stěn a všech navazujících konstrukcí je samozřejmostí. V průběhu roku dochází vlivem změn teplot k roztahování – smršťování všech materiálů a nerespektování tohoto faktu je jednou z příčin známých poruch.

Přečtěte si:  Terasy a zahradní nábytek s oleji Sokrates

Oddělené cementové potěry se obvykle provádí v rovnoměrné tloušťce ≥ 5 cm. Ve vnějším prostředí je nespornou výhodou využití hmot s rychlým průběhem vytvrzení, což nabízí např. rychlovazný potěr Botament M54 FM, který je za šest hodin pochozí a následné vrstvy lze nanášet již po uplynutí 24 hodin od jeho uložení.

Nasákavý podklad se opatří penetračním nátěrem D11.

Hydroizolační vrstva v jediném pracovním kroku

Před samotným položením dlaždic potřebuje podklad ochranu proti vnikání vody. Nejrychleji a snadno toho lze docílit pomocí hydroizolační a dělicí fólie Botament AE. Cementový podklad se nejprve opatří penetračním nátěrem Botament D11. Následně se přilepí k podkladu izolační a dělicí fólie Botament AE s překrytím 5 cm prostřednictvím flexibilních lepidel Botament M21 nebo rychleschnoucím Botament M21 HP Speed. Napojení na stěny se provede pomocí systémové pásky Botament SB78, přičemž do koutů a na nároží jsou k dispozici hotové prvky. Jedinečnost celého systému spočívá především v jednoduchosti a spolehlivosti, kdy je kompletní hydroizolace vytvořena v jediném pracovním kroku a je téměř okamžitě funkční. Kromě úspory času je další zásadní předností fólie AE schopnost oddělovat, protože významný rozdíl v délkových změnách se odehrává právě mezi keramickými dlaždicemi a cementovým potěrem. Z tohoto hlediska má vložená hydroizolační a dělicí fólie Botament AE výrazný podíl na kompenzaci škodlivého pnutí mezi podkladem a finální vrstvou. Bezpochyby vlastnost pozitivně ovlivňující životnost souvrství teras a balkonů.

Izolační a dělicí fólie AE se ukládá s překrytím 5 cm do lepidla M21
nebo rychleschnoucího M21 HP Speed.

Napojení na stěny se provede pomocí systémové pásky SB78.

Kladení a spárování dlaždic – spolehlivě a profesionálně

Přímo na izolační a dělicí fólii Botament AE lze pokládat dlaždice do vhodných lepidel. K tomuto účelu je možné využít zlepšené lepicí tmely na bázi cementu s vysokým podílem polymerů, např. prémiové lepidlo s vyšší vydatností Botament M30 HP S2 (C2 E S2 dle EN 12004 a EN 12002 – zlepšené, vysoce deformovatelné s prodlouženou otevřenou dobou). Častým požadavkem bývají co nejužší spáry, protože to umožňují přesně formátované dlaždice. Jistě, některé dlaždice jsou dnes rozměrově přesné, avšak obkladač musí zohledňovat i další technické aspekty. Spáry mají v dlažbách své místo a také důležitou úlohu. Použitím velkoformátových dlaždic dochází k výraznému úbytku spár v ploše a důsledkem je dříve zmiňovaný nárůst pnutí. Praktické zkušenosti odborných firem a expertů v sousedních zemích vedly k vydání pokynu se zaměřením na provádění pokládky dlaždic v exteriérech. V Německu byla nedávno vydána technická norma, která pro keramické dlaždice kladené do cementových tmelů v exteriéru doporučuje omezení na formáty o velikosti do 0,2 m2 a maximální délku strany dlaždice 60 cm. V Rakousku jsou tato pravidla ještě přísnější. Plně zalité spáry umožňují snadné čištění povrchů. Optimálních výsledků lze dosáhnout pomocí spárovacích hmot, např. flexibilní, rychleschnoucí MULTIFUGE Base nebo MULTIFUGE Fine Speed, dostupných v několika barevných odstínech. Dilatační spáry lze uzavřít elastickými tmely Botament S3 Supax, nebo S5 Supax.

Pokládka dlaždic do lepidla M30 HP S2.

Unikátní systém pro terasy a balkony – TERRACHAMP 2.0

Spolu s konvenčním řešením nabízí firma Botament systémovou skladbu, která je unikátní nejen recepturami, ale i vlastnostmi používaných hmot. Na hydroizolační fólii Botament AE je v tomto případě možné lepit dlaždice o délce strany až 100 cm dvousložkovým lepicím tmelem Botament BTK200 TERRACHAMP, a to bez aplikace metody oboustranného nanášení! Po vytvrzení lepidla lze přistoupit ke spárování hmotou MULTIFUGE® Diamond MAX, která se pyšní skvělou zpracovatelností a stálostí barev. Lepicí tmel ani spárovací hmota neobsahují cement, a je tak potlačena možnost tvorby nevzhledných výkvětů.

Spárování hmotou MULTIFUGE® Fine Speed, dilatace S3 Supax.

Balkony a terasy jsou nemilosrdně vydány napospas povětrnostním vlivům, které pro konstrukce představují obrovskou zátěž. Spojení špičkových produktů Botament, odborného přístupu a svědomitého provedení je příslibem dlouhodobě funkčních dlažeb také na balkonech a terasách.

Přečtěte si:  Pallmann Outdoor System - profesionální čištění a trvalá ochrana teras

Tento článek slouží jako všeobecný popis možného postupu při provádění teras a balkonů, nemůže však postihnout všechny detaily. V případě dotazů neváhejte kontaktovat obchodně-technického zástupce ze svého regionu, příp. technickou kancelář firmy BOTAMENT®.

www.botament.cz

Share.

About Author

Comments are closed.