Sedm vlastností, které mají zásadní vliv na hygieničnost pryskyřičných podlah

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Použití bezesparé pryskyřičné podlahy jako nášlapné vrstvy podlahy zajišťuje v interiéru vysokou úroveň hygieny. O jejích pozitivních hygienických vlastnostech rozhoduje mnoho faktorů. Z nich lze jmenovat sedm nejdůležitějších. Splňují je materiály značky Flowcrete, předního výrobce a dodavatele podlahových materiálů a technologií ze syntetických pryskyřic.

1. Bez výskytu spár

Pryskyřičné podlahy jsou charakteristické svým hladkým, kompaktním povrchem s minimálním počtem dělicích spár. V praxi to znamená, že rozdělení plochy obvykle vyplývá z potřeby přenášet dilatační nebo konstrukční spáry z betonového podkladu, na kterém je podlaha aplikována. Jednou z nejdůležitějších vlastností technologie syntetických podlah je právě absence spár, která souvisí nejen s estetikou, ale pomáhá také udržovat čistotu.

Veškeré drážky nebo povrchové nerovnosti, například spáry mezi keramickými dlaždicemi, jsou místem, kde se hromadí nečistoty a jsou živnou půdou pro bakterie. Platí tedy: čím méně spár nebo přerušení plochy, tím hygieničtější podlaha.

2. Nenasákavý povrch

Podlahy na bázi syntetických pryskyřic, jako je polyuretan nebo epoxid, tvoří vodotěsný a nenasákavý povrch. Díky těmto vlastnostem představují účinnou ochranu betonového podkladu před destruktivním vlivem vnějších faktorů, jako jsou chemické sloučeniny nebo čisticí prostředky. Odolnost pryskyřičných podlah vůči chemickému zatížení je mnohem vyšší než např. u betonových podlah.

3. Snadné udržování čistoty

Podle použitých příměsí mohou být pryskyřičné podlahy hladké, s texturou pomerančové kůry nebo drsné při použití hrubšího zrna plniva. Nejsnadněji se čistí lité podlahy s dokonale hladkým povrchem. V případě systémů s vyšším stupněm drsnosti, přizpůsobených funkci místnosti, je rovněž možné zachovat vysokou úroveň hygieny, což však vyžaduje k tomu určený způsob čištění. Při výběru podlahových technologií je klíčovou otázkou nalezení kompromisu mezi bezpečností pohybu, která se u drsných povrchů zvyšuje, a snadností čištění, která se zvyšuje naopak u hladších povrchů.

Přečtěte si:  Podlahy na zámku Sychrov, novogotickém klenotu Rohanů

Příkladem takového řešení je technologie provádění stěrkové epoxidovo- křemičité vrstvy Peran STB Compact. Po vytvrzení je povrch rovný, lehce drsný, snadno se čistí a zároveň neklouže.

4. Různé metody čištění a jejich kombinace

Pro každý typ podlahové krytiny by měl být vypracován program čištění a údržby v závislosti na daném zatížení místnosti. V potravinářských provozech, kde se denně nebo opakovaně čistí pěnou, horkou vodou nebo tlakovou párou, jsou nejlepší volbou podlahové systémy se zvýšenou tepelnou odolností. Například antimikrobiální podlahy Flowfresh, které při tloušťce 9 mm odolávají teplotám až +120 °C. Pro jiné metody čištění, které nevyžadují podporu intenzivní teploty, se dobře osvědčují pryskyřičné podlahy se standardní odolností, např. do +60 °C.

5. Systémové sokly v napojení stěny a podlahy

Pro zachování nejvyšší úrovně hygieny je obzvláště důležité zajistit spoj mezi podlahou a stěnou, resp. mezi svislou a vodorovnou konstrukcí. Jedná se o kritické místo, kde se mohou hromadit nečistoty a které se také obtížně čistí. Zejména v místnostech, kde se připravují potraviny, nebo v prostorách, kde se používá strojní čištění, je třeba do podlahy zakomponovat prvky s daným rádiusem, např. nerezové lišty nebo profily vytvořené z pryskyřice.

Způsob vytvoření soklu by měl být přizpůsoben konkrétní konstrukční situaci. To je důležité zejména tam, kde je možné vzájemné kmitání nebo posunutí stěny a podlahy. V místech náchylných k praskání se používají dilatační spáry nebo koutová těsnění vyplněná trvale pružnou hmotou, jako je Flowflex HM od společnosti Flowcrete.

Přečtěte si:  CORETEC ProPlus - odolné a ekologické podlahoviny pro zdravější domov

6. Napojení podlahy k systému odvodnění

Důležitou součástí při jednotlivých fázích výroby, při užívání nebo čištění podlahy je správně navržený a provedený systém odvodnění plochy. Už v betonovém podkladu by měly být vytvořeny spády směrem k lokálním odvodňovacím vpustím nebo liniovým žlabům a pryskyřičné podlahy jako tenkovrstvé vrchní nátěry by měly usnadnit odtok různých kapalin do sběrných míst. Kromě toho musí být všechny spoje, např. spára mezi kovovým rámem odvodňovacích prvků a plochou podlahy, zajištěny proti zatékání vody pod podlahu. Tady se provede dilatační spára s vyplněním trvale pružným tmelem s potřebnými parametry odolnosti.

7. Účinné působení proti bakteriím podložené testováním

Hygienické vlastnosti některých podlah souvisejí s jejich antibakteriálním charakterem. Tyto vlastnosti mají pouze vybrané specializované podlahové systémy, jako je Flowfresh od společnosti Flowcrete, které obsahují inovativní přísadu Polygiene® na bázi iontů stříbra. Tato přísada snižuje počet mikroorganismů přítomných na povrchu podlahy až o 99 %. Je obsažena ve vlastní hmotě podlahy a její dezinfekční technologie založená na vlastnostech stříbra je aktivní po celou dobu životnosti podlahy i při jejím mechanickém opotřebení.

Antimikrobiální vlastnosti všech podlahových systémů Flowfresh byly certifikovány v souladu s normou ISO 22196 a mají rovněž mezinárodní certifikát od organizace HACCP International.

Podlahy ze syntetických pryskyřic nabízejí široké možnosti přizpůsobení a individuálního řešení. Nezáleží tak na tom, jaká je jejich báze, jestli epoxidová, polyuretanová, MMA nebo vinyl-esterová. Záleží na tom, aby navržený systém co nejlépe splňoval požadavky zákazníka, respektoval specifikaci výrobních procesů a byl technicky přijatelný při vlastním provádění. Proto je vhodné se při navrhování výrobních zařízení obrátit na pomoc odborníků v této oblasti.

Přečtěte si:  V obnoveném horském komplexu Petrovy Boudy splnily podlahové prvky Fermacell náročné požadavky investora

Radek Hůla
www.cpg-europe.com

 

Share.

About Author

Comments are closed.