Rychlá výměna podlahovin pomocí oboustranně lepící fólie Uzin Sigan 1 na zámku Neuschwanstein v Bavorsku

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pohádkový zámek, který byl mimo jiné předlohou Waltu Disneyovi pro jeho kouzelný kreslený zámek v Šípkové Růžence, patří k nejnavštěvovanějším zámkům a hradům v Evropě. Nechal si jej postavit bavorský král Ludvík II. nedaleko městečka Schwangau v alpské oblasti Allgäu.

Zámek navštíví každoro čně kolem 1,4 milionu lidí. V letních sezonách před celosvětovou pandemií covidu-19 prošlo zpřístupněnými prostory a komnatami v průměrů více než 6000 návštěvníků denně. Tato skutečnost musela být brána v potaz při rozsáhlé rekonstrukci interiéru zámku v případě volby podlahové krytiny, přípravy podkladu a výběru podlahového lepidla pro pokládku v chodbách a místech prohlídkových tras, která by takovému náporu bez problému odolala. Státní stavební úřad v Kemptenu stanovil základní požadavky pro pokládku podlahové krytiny v těchto extrémně exponovaných místech: rychlé, bezpečné a čisté řešení. Po rozsáhlé konzultaci padla volba na technologii suchého lepení switchTec® firmy Uzin Utz AG – oboustranně lepicí fólii SIGAN 1 – na oddělující podložce a plechových plátech z ušlechtilé nerezové oceli. Díky této konstrukci je původní historická kamenná podlaha dokonale chráněna a nově položená krytina může být kdykoliv v případě potřeby beze zbytků odstraněna.

V průběhu rozsáhlých renovačních prací byly s velkou pečlivostí restaurovány kamenné podlahy a mozaiky. V následném kroku byla v nejvíce exponovaných prostorech, jakými jsou např. ty vstupní a prohlídkové trasy světoznámého zámku, provedena výměna podlahových krytin. Podlahy v těchto místech jsou vystaveny celoročnímu vlivu nečistot, drobných kamínků, posypové soli a vlhkosti nanesených na podrážkách tisíců
návštěvníků. Pro dokonalou ochranu podlah a historického podkladu byly zvoleny textilní a elastické krytiny, které nejenomže tuto ochranu garantují, ale zároveň jsou vysoce stabilní, lze je snadno udržovat a v případně nutnosti bezproblémově odstranit, aniž by se poškodil podklad a zanechaly zbytky lepidla či rubu podlahové krytiny.

Přečtěte si:  Fatra představila nový virtuální návrhář podlahovin

Oboustranně lepící fólie Uzin Sigan 1 pro rychlé celoplošné lepení s možností pozdějšího odstranění podlahové krytiny bez poškození podkladu a zanechání zbytků lepidla.

„V objektech vyžadujících sanaci se často setkáváme s kamennými nebo parketovými podlahami,“ vysvětluje Robert Weckerle, odborný poradce společnosti Uzin. „V tomto případě, kdy na stávající původní podlahovinu měla být nalepena nová krytina a zároveň ta původní nesměla být novou poškozena, jsme doporučili osvědčené řešení pomocí technologie suchého lepení switchTec® – v našem případě pomocí fólie Sigan 1. Tento výrobek představuje patentovanou, mikroperforovanou speciální nosnou fólii s oboustranně lepicími účinky pro textilní a elastické podlahové krytiny s možností jejího pozdějšího bezezbytkového odstranění z podkladu.“

Toto lepidlo ve formě oboustranně vysoce efektivní lepivé fólie má tu přednost, že podlahovou krytinu je možno pokládat rychle, bezhlučně, bezprašně a bez zápachu. Navíc takto položenou krytinu je možno okamžitě plně zatížit. Díky speciální lepicí technologii je možno i po letech podlahovinu snadno sejmout a odstranit, aniž by původní podklad doznal jakékoliv újmy a byly na něm zanechány zbytky lepidla či rubové části podlahové krytiny. Původní podlahu (podklad) je tedy možno opět využít pro další pokládku. Všechny výše zmíněné vlastnosti byly vysloveně požadovány Státním stavebním úřadem v Kemptenu a výrobek Sigan 1 je bezezbytku naplnil.

Podlahová konstrukce

Aby bylo dosaženo optimální ochrany původní historické podlahy, byla vybrána podkladní konstrukce složená z oddělující podložky a plechových plátů z ušlechtilé nerez oceli. Jak poznamenal Robert Weckerle, tato konstrukce se perfektně osvědčila už při rekonstrukci podlahy na zámku Linderhof.

Přečtěte si:  Na zámek Veltrusy se po rekonstrukci vrátily zlaté časy

Uzin nabízí technologii suchého lepení switchTec® v podobě vysoce účinných oboustranně lepivých fólií na různé druhy podkladu a pro různé typy vrchních podlahových krytin. V případě lepení textilních a elastických podlahovin na kovový podklad, jako tomu bylo v tomto případě, je vhodná oboustranně lepicí fólie s označením Sigan 1. Pro zajištění optimálního přilepení bylo nutno napenetrovat plechový podklad speciální penetrací Planus. Výsledkem bylo dokonalé nalepení kaučukové podlahové krytiny v prvním patře a modrého koberce v patře druhém – a to rychle, bezhlučně, bezprašně a bez zápachu.


Pokládka podlahových krytin pomocí folie Sigan 1

Předpokladem pro dokonalý výsledek pokládky je správně připravený podklad v souladu s normou DIN 18365 – to v obecné rovině znamená, že vystěrkovaný podklad musí být pevný, rovný, suchý, bez trhlin a zbavený všech nečistot, které by mohly negativně ovlivnit přilnavost. Splňuje-li podklad výše uvedené podmínky, pak přichází na řadu rovnoměrný tenký nátěr neředěné speciální penetrace Planus, a to pomocí jemně porézního pěnového válečku. Po zhruba dvou hodinách schnutí za dobrého odvětrávání se doporučuje provést zkušební lepení fólie na podklad. Odvineme její část, položíme na podklad, dobře vyhladíme a okamžitým opětovným odtržením ověříme optimální přídržnost fólie k podkladu. Pro zvýšenou lepivou sílu na okrajích a obtížně přístupných místech nalepíme na podklad podél stěn a stavebních prvků nejprve pásku Sigan, která je nedílnou součástí balení. Následně rozvineme fólii Sigan 1 ve směru kladení nové podlahové krytiny, a to buď na sraz jednotlivých pásů, nebo s jejich přesahem a následným přiřezáním na styk. Dobře ji vyhladíme bez vzduchových bublin. Dostatečně aklimatizovanou a nahrubo přiřezanou novou podlahovou krytinu rozvineme v pásu po ploše a polovinu její délky přeložíme zpět. Nyní na obnažené půlce sejmeme z fólie ochranný papír, odřízneme jej a pás přeložené podlahové krytiny navalíme zpět na fólii. Okamžitě, aniž by bylo třeba čekat na nějakou dobu odvětrání, podlahovou krytinu zaválcujeme. Identicky postupujeme i s druhou půlkou fólie a podlahové krytiny. Podlaha je po nalepení okamžitě plně zatížitelná.

Přečtěte si:  BARVY Profi 2023/01-02

Výrobky řady Sigan mají ekologické certifikační značení Emicode EC 1 Plus, Modrý anděl a Leed, tudíž jsou zdravotně nezávadné a mimořádně šetrné k životnímu prostředí.


Rychlá renovace umožnila rychlý návrat návštěvníků

Díky rychlému a technologicky spolehlivému suchému lepení výrobkem Sigan 1 z programu Uzin bylo možné renovaci podlah v silně zatěžovaných a frekventovaných chodbách a prohlídkových trasách dokončit v mimořádně krátkém čase. Pohádkový zámek krále Ludvíka II. Bavorského je opět zpřístupněn veřejnosti, tak jak tomu je již od roku 1886.


Zámek Neuschwanstein, Schwangau v Allgäu

Investor: Státní stavební úřad, správa bavorských zámků
Realizační firma podlahářských prací: Karl Paulsteiner, Sulzschneid
Plocha: 400 m2, textilní koberce a kaučuková podlahová krytina
Odborné poradenství: Robert Weckerle, Uzin Utz Group, Ulm
Materiál UZIN: penetrace UZIN Planus, systém suchého lepení UZIN Sigan 1
Dovozce do ČR: Uzin Utz Česká republika s.r.o., Praha


www.uzin.cz

Share.

About Author

Comments are closed.