Jak pečovat o fasády. Systémové řešení od Weber.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Každý typ fasády vyžaduje čas od času údržbu. V průběhu zimy dostávají obálky domů zabrat a rok od roku také podléhají přirozenému stárnutí. Postupně se tak na nich usazují nečistoty všeho druhu, od prachových částic až po řasy či lišejníky.

Dobře provedená fasáda z kvalitního materiálu může vydržet jako nová třeba i desetiletí, v závislosti na okolních podmínkách a lokalitě stavby. V našich zeměpisných šířkách by se však aktivní údržbě a péči o fasádu měli majitelé domů věnovat zhruba každých pět let. „Údržba spočívá především v pravidelných
kontrolách přirozeného stárnutí fasády. Důležitou podmínkou je, aby vnější souvrství fasády bylo vodotěsné v ploše, ale i v místech napojení na konstrukce zabudované do fasády, jako jsou výplně otvorů, parapetní plechy, oplechování atiky, kotvy zábradlí, kotvy pro dešťové svody, kotvy pro konstrukce antén a jiné,“ říká Ing. Stanislav Bárta, marketingový manažer pro fasády a ETICS z divize Weber skupiny Saint-Gobain. Důležité je přitom provádět odpovídající údržbu ve správný okamžik. Zvláštní a častější péči pak vyžaduje fasáda zateplená, a to kvůli tomu, aby nedošlo ke zkrácení životnosti celého zateplovacího systému stavby.

Nejjednodušší čištění fasád na sucho

V případě lehkého znečištění vzduchovými nečistotami, jako je prach nebo jemný písek bez hlubších či organických usazenin, lze fasádu očistit tzv. na sucho. Tedy jednoduše ji omést nebo případně i vyluxovat profesionálním stavebním vysavačem se správným nástavcem, tak aby nedošlo k jejímu poškození. Jde o jednoduché řešení bez užití speciálních pomůcek a především v případě hrubších volných nečistot na povrchu je také velmi efektivní a snadné. Několik let zanedbané fasádě však stačit nebude. Opravdu důkladné očisty v takovém případě dosáhneme použitím tlakové vody.

Čištění fasády vapkou.

Čištění teplou tlakovou vodou

Efektivním způsobem, jak očistit celou fasádu domu, je použití tlakové vody. Takto lze spolehlivě odstranit mechanické nečistoty, bláto, nánosy prachu, jemného písku, řasy i plísně. K dosažení dobrého výsledku čistění dnes napomohou mnohé moderní fasádní čističe, jako je například Weber fasádní čisticí prostředek. Samotná čistá voda fasádu dobře neomyje, zvláště vyžaduje-li fasáda další ošetření nebo opravy.

Přečtěte si:  Webercolor premium - barevná spárovací malta pro spáry 1–15 mm

Čištění fasád tlakovou vodou za použití čističů má však několik důležitých zásad. Obecně platí, že:

  • minimální teplota okolního vzduchu a povrchu fasád při provádění čištění musí být +5 °C;
  • nastavení tlaku a teploty vody musí být v souladu s typem povrchové úpravy, tlak by neměl překročit hodnotu 100 barů;
  • teplota čisticího prostředku by neměla být vyšší než +40 °C;
  • čistí se plochým proudem vody; vzdálenost trysky od povrchu by měla být minimálně 15 cm, aby nedošlo k jeho poškození.

Před samotným použitím tlakové vody je nutno zkontrolovat, zda nedošlo k tzv. biotickému napadení fasády. Ve vlhčích podmínkách, a zvláště na zanedbaných fasádách, se mohou vyskytovat plísně, povrch může být porostlý řasou a v extrémních případech i lišejníkem. Vzhled takto zanedbaných fasád mnohdy evokuje myšlenku na fasádu novou, ale pokud není jinak poškozená, lze v těchto případech sáhnout po odstraňovači řas, mechů a lišejníků, a teprve pak fasádu dočistit.

Renovační nátěr.

Ochranný nátěr prodlouží fasádě životnost a zachová ochranou funkci

Prodloužit životnost fasádám pomůže také tzv. renovační nátěr. „Dnes máme na výběr hned několik druhů renovačních nátěrů, které je třeba vybírat podle typu a také poškození fasády. Existují i takové, jejichž elastické vlastnosti pomohou zacelit vlasové trhliny,“ dodává Stanislav Bárta z Weberu. Zde platí, že před nanášením každé další renovační vrstvy je třeba nechat povrch minimálně 24 hodin řádně vyschnout. Pro účinnou ochranu a zachování vlastností fasády pak odborníci doporučují použít systémovou penetraci, a to jeden den před nátěrem renovačního přípravku.

Přečtěte si:  Sklo jako finální povrch. Designová novinka v zateplovacích systémech

Ochranný nátěr se doporučuje provádět po maximální době 15–25 let od nanesení povrchové úpravy. Tím dojde ke zvýšení odolnosti povrchu fasády. Ochranný nátěr pak musí svým složením odpovídat složení původní povrchové úpravy fasády. A pokud majitele domu omrzí dosavadní tónování, je na trhu k dispozici celá paleta barev, kterou je možné použít, a dát tak domu doslova „nový kabát“.

Jak používat výrobky Weber k čištění a údržbě fasád

Fasádní povrchové úpravy Weber (tenkovrstvé pastovité omítky a nátěry) jsou proti napadení mikroorganismy buď přirozeně odolné z hlediska svého složení, nebo je jejich odolnost zajištěna přídavkem látek znemožňujících růst mikroorganismů – tzv. biocidů. Unikátní přirozenou ochranou jsou také jedinečné „weber technologie“, které využívají nejnovější omítky Weberpas aquaBalance.

Pravidelná údržba a mytí povrchu fasád je jednou z možností, jak podpořit odolnost povrchu proti napadení mikroorganismy.

Mikroorganismy se však nacházejí i na řadě dalších povrchů souvisejících s fasádou nebo střechou budovy, jako jsou obklady, střešní krytiny, plastové zastřešení apod. Mikroorganismům se neubrání ani fasáda se škrábanou „břízolitovou“ omítkou.


Systémové řešení

  • Doporučuje se na malé ploše vyzkoušet vhodný poměr ředění odstraňovače řas, mechů a lišejníků. Pokud by na biotické napadení neúčinkoval ředěný roztok odstraňovače, používá se odstraňovač koncentrovaný.
  • Odstraňovač je možno aplikovat štětkou nebo válečkem – zvláště na malé plochy a plochy s jemnější až hladkou strukturou. A pak stříkáním na všechny typy ploch, ale zvláště na hrubozrnné struktury. Nechá se 30 minut působit.
  • Po 30 minutách se ošetřené plochy důkladně omyjí tlakovou vodou (směrem shora dolů), případně s přídavkem Weberfasádního čisticího prostředku.
  • Následná penetrace se pak provádí na vyschlou fasádu ředěným silikonovým podkladním nátěrem Weberpodklad silikon zpravidla jeden den předem.
  • Pokud je povrch fasády celistvý bez trhlin, používá se nátěr Weberton bio, který se provádí ve dvou vrstvách s přestávkou minimálně 12 hodin. Pokud je povrch fasády porušený vlasovými trhlinami do šířky 0,5 mm, používá se nátěr Weberton elastik. Provádí se ve dvou vrstvách s přestávkou minimálně 12 hodin.
Přečtěte si:  Pozvánka k živému vysílání: Jak to bude dál s dotacemi?

Čistič lišejníků a řas.

ČISTIČ
Weberfasádní čisticí prostředek – očistí a oživí starou fasádu, připraví povrch pro další úpravu povrchů.

ODSTRAŇOVAČ
Odstraňovač řas, mechů a lišejníků – ošetřuje napadené omítky, odstraní nežádoucí mikroorganismy,
jednoduché zpracování.

PODKLADNÍ NÁTĚR
Weberpodklad silikon – sjednocuje a snižuje savost podkladu, zvyšuje přídržnost povrchových úprav, snižuje riziko barevných odchylek následné povrchové úpravy.

FASÁDNÍ NÁTĚR
Weberton bio – fasádní nátěr se zvýšenou odolností proti řasám a plísním;
Weberton elastik – elastický nátěr se zvýšenou odolností proti řasám.

www.cz.weber

Share.

About Author

Comments are closed.