Jak aplikovat elektrické podlahové topení?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Elektrické topné rohože či kabely jsou umístěny velmi blízko od finální nášlapné krytiny, proto je rychlost natopení podlahy relativně vysoká. Díky poměrně jednoduché a rychlé instalaci si tato technologie našla místo jak pro systémy hlavního vytápění budov, tak jako přídavné vytápění částí podlah v exponovaných prostorách, jako jsou koupelny, kuchyně a podobně. Výhodou je malá tloušťka celkového aplikovaného souvrství podlahy, díky čemuž lze technologii použít s úspěchem i při rekonstrukcích.

Jak připravit podklad

Podklad musí být rovný, pevný, nosný, stabilní a dostatečně vyzrálý podle platných norem a doporučení.

Podklad může být:

  • cementový potěr
    Penetraci provedeme pomocí weberpodklad floor ředěným vodou v poměru 1 : 3.
  • anhydritový potěr
    Penetraci provedeme pomocí weberpodklad floor ředěným vodou v poměru 1 : 2.
  • dřevoštěpkové, cementové nebo sádrové velkoplošné podlahové desky
    Penetraci provedeme pomocí weberpodklad haft neředěný.

Aplikace systému

Na připravený a napenetrovaný podklad osadíme rohože podlahového topení dle instrukcí výrobce či dodavatele, včetně instalace přívodů elektřiny a vývodů pro regulaci teploty v topné rohoži. Dle požadavků výrobce provedeme případnou zkoušku systému.

Rohože a přívodní vedení bodově zafixujeme rychletuhnoucí weberbat opravnou hmotou tak, aby nám při další operaci nevyplavaly na povrch. Hmotu necháme min. 3 hod. vyzrát, poté ji napenetrujeme penetrací weberpodklad floor naředěnou vodou v poměru 1 : 3.

Provedeme zalití rohoží samonivelační cementovou podlahovou hmotou s vlákny weberfloor 4320 v tloušťce minimálně 8 mm nad topný odporový kabel. Pro topné kabely silnější než 4 mm platí pravidlo, že krytí samonivelační hmotou musí být minimálně dvojnásobek průměru kabelu.

Přečtěte si:  Nové odstíny Rubio® Monocoat pro dřevěné krytiny Simply Wood a Inspiration Wood

Aplikaci samonivelační hmoty provádíme dle pokynů na obalu výrobku nebo v technickém listu. Po nanesení podlahové hmoty následuje technologická přestávka min. 24 hod. v případě pokládky dlažby, případně min. 72 hod. v případě pokládky vinylové podlahové krytiny.

Dlažba jako povrchová nášlapná vrstva

Dlažbu v suchých prostorech aplikujeme pomocí flexibilních lepidel weberfor profiflex oboustranným lepením nebo weberfor duoflex 1000 oboustranným lepením či fluidně. V případě formátů větších než 90 × 90 cm dlažbu lepíme pomocí lepidla weberfor superflex.

Před lepením dlažby ve vlhkých prostorech, jako jsou koupelny, je nutné aplikovat hydroizolační stěrku terizol včetně napojení na stěnu pomocí hydroizolačních pásek weber BE 14. Dlažbu lepíme po vyzrání hydroizolační stěrky terizol stejnými lepidly jako v případě suchých prostor.

Po vyzrání lepidla (cca 24 hod.) zaspárujeme plochu pomocí spárovací malty webercolor premium. Případné koutové a dilatační spáry vyplníme pomocí silikonového tmelu webercolor silikon nebo MS polymerového tmelu webercolor POLY.

Vinyl jako povrchová nášlapná vrstva

Vyzrálou samonivelační hmotu přebrousíme podlahářskou bruskou, podklad dokonale vysajeme. Následně lepíme vybranou vinylovou podlahovou krytinu, která je výrobcem doporučena pro povrchy s podlahovým vytápěním. Pro lepení používáme příslušné disperzní lepidlo na krytiny řady weberfloor.


Před spuštěním podlahového topení necháme celé souvrství vyzrát minimálně 7 dní od ukončení poslední operace. Při instalaci elektrického podlahového vytápění je nutné dbát všech požadavků a doporučení výrobce i příslušných norem. Aplikace jednotlivých materiálů se řídí jejich technickými listy či návody na obalech.


Pavel Svatoš,
Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
www.cz.weber

Přečtěte si:  Design Vinyl Home a Design Vinyl Home Click pro extrémní odolnost a stabilitu
Share.

About Author

Comments are closed.