Španělský sál opět září. Podlahy pro vyrobila a realizovala firma Empiri Wood Design.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Největším slavnostním prostorem Pražského hradu je Španělský sál v severním křídle Nového královského paláce, který zvenku vidíte nad vstupní branou směrem od Prašného mostu. Je 13 metrů vysoký, členěný dvakrát devíti okny ve dvou patrech v severní stěně. Má bohatou štukovou výzdobu a září osvětlením lustrů s více než dvěma tisíci žárovek. Užívá se pro reprezentační shromáždění, velké recepce prezidenta republiky nebo třeba slavnostní koncerty.

Při obnově, kterou sál procházel v průběhu loňského roku, byla jedním z nejdůležitějších úkolů rekonstrukce podlahy. Oprava započala odstraněním izolačních desek s obsahem azbestu, které byly uložené pod dřevěnou podlahou. Na ploše 1300 metrů čtverečních se odtěžilo zhruba 150 tun stavebního materiálu obsahujícího azbestová vlákna a položeny zde byly nové kazety se vzorem vídeňského kříže. Jejich kompletní výrobu a výměnu realizovala firma Empiri Wood Design.

Samotný sál má velikost cca 930 m² a spolu s přilehlými místnostmi a balkony šlo dohromady o celkovou plochu 1251 m². Empiri Wood Design sem vyráběl kazety atypické velikosti 28 x 568 x 568 mm z důvodů zachování historických proporcí původních kazet. Nášlapná vrstva je z dubu v síle 6 mm, nosné jádro je z vodovzdorné březové překližky. Vzhledem k tomu, že se 1160 m² montovalo bez dilatací v ploše, byla použita i spodní stabilizační vrstva. Protitah na spodní straně je stejný jako nášlapná vrstva.

Firma se podílela i na úpravě podkladu, kdy po demontáži stávajících parket byla odstraněna vrstva azbestu odbornou firmou. Poté byl částečně demontován i prkenný záklop a instalována nová elektroinstalace. Na záklop z prken byla namontována OSB deska. Na ni se lepily kazety trvale pružným lepidlem Bostik Parfix.

Přečtěte si:  BARVY Profi 2020/02

Po montáži následovaly klasické operace související s povrchovou úpravou, tedy broušení a lakování. Vzhledem k provozu byl zvolen vysokozátěžový lak Pallmann X-Trend. Nejtěžšími operacemi byly pochopitelně stoprocentní příprava povrchu před lakem a samotné lakování plochy cca 1160 m² v celku, takové plochy se nelakují každý den. V sále je množství rohů a nepřesností z dob minulých, a tak i lištování byla náročná řemeslná práce. Lišta byla opět vyráběna dle původního typu. Za náročnou realizací stojí čtveřice špičkových podlahářů firmy Empiri, bratři Robert a Jan Hnatové a otec se synem Jaroslav a Jan Novákovi.


Z historie Španělského sálu

Španělský sál byl patrně navržen italským architektem Giovannim Gargiolim pro Rudolfovu obrazárnu jako dvoulodní se čtyřmi sloupy uprostřed, byl však dostavěn až počátkem 17. století podle plánů Giovanniho Marii Filippiho a dokončen zřejmě až za Ferdinanda II. Část původní rudolfinské štukatury se zachovala dodnes. V sále se původně nacházely sochy z Rudolfových sbírek. Po pruském obléhání Prahy roku 1757 byl sál opravován a roku 1783 nově vymalován. V letech 1867–1868 prošel důkladnou rekonstrukcí v souvislosti s plánovanou korunovací Františka Josefa I. českým králem. Tehdy byly nově postaveny dvě kratší stěny sálu, vznikly nové štuky na stropě i na stěnách, čímž sál získal dnešní podobu. Významnou obnovou prošel v roce 1976. Roku 1989 pak byly restaurovány stěny sálu, na což o rok později navazovalo odkrytí renesančního pásu výzdoby na jižní stěně.

Přečtěte si:  Požarní bezpečnost v zateplených budovách

Foto: archiv EMPIRI WOOD DESIGN
www.empiri.cz

 

Share.

About Author

Comments are closed.