Ekologicky se stavební chemií značky UZIN

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Udržitelnost není ve společnosti UZIN novým tématem. Již v 80. letech byly položeny základy zdravějšího a ekologičtějšího řemeslného zpracování podlah díky prvním lepidlům bez rozpouštědel. Od té doby neustále UZIN vyvíjí výrobky, aby byla umožněna udržitelnost všude tam, kde je to ve světě stavební chemie možné. Naše hlavní zásada: ochrana klimatu musí být proveditelná. Ve společnosti UZIN je rok 2023 především o planetě. A to ve znamení proveditelné udržitelnosti.

V oblasti podlahových krytin již existuje mnoho způsobů, jak naplnit požadavek udržitelnosti. Většinou jde jen o vědomé rozhodnutí pro ten či onen výrobek nebo řešení. Můžete si snadno vybrat, zda chcete dát v sortimentu přednost udržitelnější variantě výrobku – samozřejmě bez kompromisů ve zpracování a kvalitě.

Udržitelnost je fantastická

Snížení ekologické stopy obchodu s podlahovými materiály se společností UZIN – to je to, co chceme umožnit. Proto neustále pracujeme na výrobcích šetřících zdroje, díky nimž jsou podlahy trvale udržitelné.

Řešení pro podlahové konstrukce s ohledem na životní prostředí

Rok 2023 je pro UZIN ve znamení planety – s ECO2 CHOICE vztyčujeme vlajku za větší ekologické povědomí v oblasti podlahových systémů.

RADĚJI MATERIÁLY, KTERÉ ŠETŘÍ CO2, NEŽ TY BĚŽNÉ

Používejte výrobky UZIN označené logem ECO2 CHOICE. Všechny tyto výrobky jsou maximálně šetrné z hlediska emisí CO2 díky principu Biomass – Balance. To znamená, že uhlíková stopa je nižší než u srovnatelných výrobků. Nejlepší na tom je, že použitím surovin typu Biomas – Balance se nemění vlastnosti zpracování, protože neděláme kompromisy ve zpracování ani kvalitě našich výrobků.

VAŠE VÝHODY SE ZNAČKOU ECO2 CHOICE:

  • Méně CO2 – Ve výrobcích se značkou ECO2 CHOICE používáme udržitelné suroviny, například regionální suroviny nebo suroviny na bázi biomasy, které aktivně přispívají ke snižování emisí CO2.
  • Kvalita bez kompromisů – Všechny výrobky s označením mají neměnné vlastnosti zpracování a stálou kvalitu.
  • Snížení emisí CO2 v systémech – Přechodem na penetraci UZIN PE 360 Plus a samonivelační hmotu UZIN NC 160 využívající princip Biomass – Balance lze do běžných systémů instalovat výrobky ECO2 CHOICE.
  • Fakta, čísla a údaje – QR kód na obalu UZIN umožňuje okamžitý přístup ke všem relevantním informacím o potenciálu globálního oteplování, a tedy i o uhlíkové stopě výrobku.

RADĚJI SÁDROVÉ NIVELAČNÍ HMOTY NEŽ TY CEMENTOVÉ!

Redukovat uhlíkovou stopu cementových výrobků, aniž by to bylo na úkor technických parametrů, je velkou výzvou. Toho jsme úspěšně dosáhli s výrobky ECO2 CHOICE. Sádrové výrobky mají z podstaty věci menší uhlíkovou stopu než cementové výrobky. Pokud to umožňují technické požadavky, lze uhlíkovou stopu podlahové krytiny dále zlepšit použitím sádrových výrobků namísto cementových.

RADĚJI DISPERZNÍ PENETRACE NEŽ TY EPOXIDOVÉ!

Zejména pokud jde o blokování zbytkové vlhkosti, epoxidové výrobky často nemají alternativu. Se systémem UZIN HydroBlock, který je šetrný k životnímu prostředí i zpracovatelům, nabízí společnost UZIN skutečnou alternativu k epoxidovým systémům, a to jak z technického hlediska, tak z hlediska ochrany klimatu. UZIN Hydro-Block System ušetří ve srovnání s epoxidovým systémem celkem 3 300 t CO2 na 1 000 m². To odpovídá přibližně 20 000 km ujetým běžným automobilem.


Věděli jste, že:
KOMBINACÍ PRODUKTŮ ECO2 CHOICE SE SÁDROVÝMI HMOTAMI NEBO SYSTÉMEM UZIN HYDROBLOCK MŮŽETE JEŠTĚ VÍCE SNÍŽIT SVOU UHLÍKOVOU STOPU.


RADĚJI PODLAHOVÉ KRYTINY BEZ PVC, NEŽ TY BĚŽNÉ S NÍM!

Abyste mohli tyto nové typy podlahových krytin dokonale položit, doporučujeme vám UZIN KE 60, našeho specialistu na designové podlahové krytiny bez PVC. UZIN KE 60 je speciální lepidlo s velmi vysokou schopností zajistit rozměrovou stabilitu pro krytiny bez obsahu chloru nebo podlahové krytiny z Enomeru® nebo polyuretanu. Díky snadné roztíratelnosti, dlouhé době pro pokládku a zajištění nejvyšší možné rozměrové stability je UZIN KE 60 specialistou na podlahové krytiny bez obsahu PVC.

RADĚJI LEPENÍ NEŽ POUHÉ KLADENÍ PLOVOUCÍ PODLAHY!

Ať už se jedná o parkety, koberce nebo designové podlahy – pokud jsou lepeny po celé ploše, a nikoli položeny jako plovoucí podlaha, splňují jejich vlastnosti v mnoha ohledech přání uživatelů. Ať už je to snížení kročejového a prostorového hluku, efektivnější a rychlejší účinek podlahového vytápění nebo zejména dlouhá životnost. Všechny tyto body se týkají aspektů udržitelnosti a v konečném důsledku vždy hovoří ve prospěch plně lepených podlahových krytin.

PODPORUJTE INSTALACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ!

Podíl podlahového vytápění u modernizovaných objektů již několik let prudce stoupá. Je to především proto, že regulace povrchové teploty podlahy se dokonale začleňuje do energeticky úsporných koncepcí vytápění. Z tohoto důvodu společnost UZIN úzce spolupracuje s různými výrobci systémů podlahového vytápění a nabízí sladěné produktové systémy. Stačí se podívat na různá řešení a možnosti na webových stránkách.

www.uzin.cz

Share.

About Author

Comments are closed.