Rekonstrukce podlah podlahovými prvky fermacell® v památkově chráněné nádražní budově v Plzni

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nádraží v Plzni stojí už více než 100 let a zub času, válečné škody a nutnost reagovat na potřeby současných dopravců a cestujících vedly Správu železnic v roli investora k rozsáhlé rekonstrukci památkově chráněné budovy. V části 2. nadzemního podlaží, kde bude kromě jiného zázemí s kancelářemi, našly uplatnění sádrovláknité podlahové prvky a vyrovnávací podsyp fermacell®.

Původní noblesní rakousko-uherská podoba objektu byla poznamenána zejména 2. světovou válkou, kdy v roce 1945 budova dostala při intenzivním náletu spojeneckých bombardérů několik přímých zásahů, které si následně vyžádaly mnoho stavebních úprav. Jednalo se např. o stržení původní a vybudování nové horní haly rozšířené na úkor někdejších restaurací a salonků či opravu a osazení tlakovou vlnou vybočené postranní kupole schodišťové věže do původní polohy. V době provádění oprav byla rovněž změněna výzdoba interiéru, nově pojatá v duchu socialistického realismu. V rámci poválečné obnovy byla o jedno podlaží zvýšena západní část výpravní budovy okolo kupole a došlo i na opravu střechy kupolí, kdy jejich zdobnost nebyla navrácena a dodnes je střecha pokryta tehdy osazenou falcovanou plechovou krytinou.

Celková rekonstrukce budovy hlavního nádraží v Plzni začala v květnu 2021

„Stavba navazuje na modernizaci nástupišť a dalších částí stanice, která proběhla v minulých letech. Hlavní je celková rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy z roku 1907,“ řekl tehdy generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Objekt dostane novou střechu i fasádu. Nejvýraznější změna se odehraje v horní hale, která nově získá ráz obchodní pasáže. V opravené budově bude nepřehlédnutelné výrazné prosvětlení této haly, která bude fungovat jako otevřená čekárna s obchodními pasážemi. Projektanti při současných úpravách budovy počítají i s nástupem nových dopravců, kteří budou v objektu také potřebovat zázemí. Tomu budou odpovídat nejen nové pokladny, ale i nezbytné kanceláře ve vyšších patrech budovy.

V tendru zvítězilo sdružení firem Metrostav DIZ, OHL ŽS a Avers, na rekonstrukci mají firmy podle harmonogramu 805 dnů, kompletně hotovo má být v květnu 2024. Projektovou dokumentaci zpracoval generální projektant SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Plzeň, ve spolupráci s Ateliérem Soukup Opl Švehla s.r.o. Odpovědným projektantem SO výpravní budovy byl Ing. arch. Jiří Mašek. V prvním roce rekonstrukce se úpravy týkaly především zázemí spodní haly a centrálního schodiště, které doplnily dva eskalátory. V lednu 2022 se cestujícím uzavřela spodní část odjezdové haly a veškeré služby se přemístily pouze do horních prostor. V současné době už probíhá rekonstrukce 2. NP, kde jsou a budou instalovány suché podlahové systémy fermacell®.

Společnost James Hardie Europe začala řešit svůj podíl na rekonstrukci podlah 2. NP Plzeňské nádražní budovy na konci roku 2019

Zpráva SUDOPu popsala stavebně-technický stav budovy v roce 2020 jako havarijní. „Stavebně-technický stav byl v rámci tvorby projektové dokumentace zhodnocen provedenými stavebně-technickými průzkumy. Ve stručnosti lze ze závěrů průzkumů vytáhnout např., že u stropních trámů i prken záklopů bylo ve vybraných provedených sondách zjištěno poškození dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem. Vybrané stropní konstrukce jsou přetížené a značně deformované. Statickým posouzením vybraných stropních konstrukcí bylo prokázáno, že tyto konstrukce nevyhovují ani na stávající zatížení. Nosné konstrukce střech jsou lokálně poškozeny vlivem zatékání a rovněž napadením dřevokaznými houbami a dřevokazným hmyzem. Provedený průzkum vlhkosti a salinity prokázal relativně vysokou vlhkost zdiva i vysoký obsah síranů a dusičnanů. Objekt nemá funkční hydroizolace. Původní vodorovná hydroizolace zastižená v podlaze ve formě asfaltového nátěru je za hranicí životnosti a svislá hydroizolace vesměs zcela chybí. Omítky stěn a kleneb v prostorách suterénu jsou na mnoha místech degradované nebo již zcela chybí. Dle programu rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží (PRRON), který vychází z Koncepce pro nakládání s nemovitostmi osobních nádraží – viz dále, je hodnota opotřebení objektu 87,22 %, což prezentuje havarijní stav.“

„Tři mouchy jednou ranou“ díky podlahovému systému fermacell®

Ing. Radomír Dvořák, projekční konzultant společnosti James Hardie Europe, který skladbu suchých podlah 2. NP plzeňské nádražní budovy ve spolupráci s Ing. arch. Maškem z plzeňského projektového střediska SUDOP Praha řešil, k projektu uvádí: „V principu se hledalo řešení pro výměnu dřevěných trámových konstrukcí, které byly napadeny dřevokazným hmyzem, houbami a nevyhovovaly na statické posouzení, pro budoucí využití – primárně kanceláře a zázemí pracovníků drah. Nosná konstrukce byla daná – ocelobetonový strop s trapézem a nadbetonávkou. Následně jsme společně s projektanty řešili srovnání nerovností nadbetonávky, akustické parametry (splnění parametrů především na kročejovou, ale i vzduchovou neprůzvučnost) a pevný a stabilní podklad v provozu kanceláří.“


Původně společnost James Hardie Europe pro 2. NP navrhla tuto skladbu:

  • marmoleum (chodby) – 2 mm, (zátěžový koberec min. 5 mm v kancelářích)
  • podlahové sádrovláknité prvky fermacell® 2 E 22 – 25 mm
  • dřevovláknitá deska – 20 mm
  • vyrovnávací podsyp fermacell – 30 mm
  • ocelobetonový strop – 100 mm
    – trapéz, vlna – 50 mm, 50 mm beton nad vlnou
  • vzduchová dutina – 320 mm
  • nosný rošt SDK podhledu – 27 mm
  • sádrokartonový podhled – 12,5 mm

„Později jsme skladbu změnili a namísto podlahových prvků fermacell 2 E 22, tvořených dvěma podlahovými deskami fermacell 12,5 mm a dřevovláknitou deskou 20 mm, jsme do skladby zařadili podlahové prvky fermacell® 2 E 33 a vyrovnávací podsyp fermacell®. Podlahové prvky fermacell 2 E 33 tvoří dvě sádrovláknité desky fermacell 12,5 mm a nakašírované dřevovláknité desky tloušťky 10 mm. Akusticky nám skladba stále vycházela a díky této změně se zjednodušila pokládka, protože namísto tří vrstev (našich podlahových prvků, dřevovláknitých desek a podsypu) se pokládají pouze dvě vrstvy (vyrovnávací podsyp fermacell v tloušťce 35 až 55 mm a podlahové prvky fermacell® 2 E 33 v tloušťce 35 mm),“ říká Ing. Radomír Dvořák.

Podlahový prvek
fermacell® 2 E 33

Podlahové prvky fermacell® jsou na části 2. NP v místě kanceláří a jejich rozsah je přes 2000 m2. V létě 2023 je část již dodaná a položená, zbytek se bude pokládat ve druhé polovině letošního roku. Realizaci podlah fermacell® zajišťovala společnost Stavby Linka z Plzně.

Pokládka podlahového prvku fermacell na podsyp.

Podlahové prvky fermacell® 2 E 33 se používají ve skladbách suchých podlah ve staré zástavbě (zejména v rekonstrukcích starých staveb), ale i v novostavbách. Slouží hlavně jako kročejový nebo vzduchový izolant v těžké/lehké skladbě podlahy. Splní i vysoké požadavky na zvukovou izolaci mezipatra. Vysoká je i jejich požární odolnost REI 90 pokud je konstrukce trámového stropu vystavena požáru shora.

www.fermacell.cz

Share.

About Author

Comments are closed.