AERO-THERM® – jiná cesta k úsporám energií a zachování zdravého vnitřního prostředí

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Společnost THERMO INDUSTRY, a.s., již dvanáctým rokem uvádí na trh výrobky s označením AERO-THERM®. Produkty této řady jsou termoaktivní stěrky, které slouží k ošetření zejména (ale nejenom) vnitřních povrchů staveb, kde vytvářejí vrstvu cca 1 mm tenkou, která svými vlastnostmi velmi výrazně ovlivňuje jejich energetickou náročnost.

Více než jedenáctileté praktické zkušenosti, zejména ze zahraničí, množství různých zkoušek a testů nejen v ČR u uznávaných zkušebních subjektů, ale např. i ve Velké Británii či Německu, či různá zahraniční ocenění jsou předpokladem k tomu, aby se termoaktivní stěrky řady AERO-THERM® staly součástí běžné stavební dokumentace. Základem těchto stěrek jsou mikrokuličky na bázi skla nebo polymeru o rozměru několika mikrometrů, které obsahují buď částečné vakuum, nebo jsou plněny speciálním plynem. Kromě pojiva a dalších přídavných látek obsahují ještě jeden základní komponent, kterým jsou nanočástice izolantu nazývaný aerogel. Celý tento systém má společnost chráněn užitným vzorem.

Stěrky AERO-THERM® lze rozdělit do tří kategorií:

INTERIÉROVÉ STĚRKY – AERO-THERM®AERO-THERM® floor a AERO-THERM® adhesive – se aplikují na vnitřní povrchy obvodových stěn, stropů a podlah a napomáhají úspoře energií v zimním období. Mohou tvořit finální povrchovou vrstvu nebo být součástí tzv. souvrství, aniž by byla ovlivněna jejich vlastnost. Vytvářejí vrstvu, která velmi rychle reaguje na zdroje tepla a v okamžiku započetí vyhřívání daného prostoru omezují prostup tepla do stavební konstrukce (až 5,2x snižují součinitel prostupu tepla podkladu), vrací teplo zpět do prostoru, a tím umožní jeho daleko rychlejší vyhřátí. A vlivem tohoto efektu lze i výrazně snížit výkon otopných soustav, což je i praxí prokázáno.

Přečtěte si:  Stěrky Rivedil - designové, funkční, praktické

Díky své teplotě tato vrstva zamezuje kondenzaci vzdušné vlhkosti na problematických místech (místa tepelných mostů), a tím zamezuje tvorbě plísní. Stěrky jsou zdravotně nezávadné a mohou přijít do prostředí pro nepřímý styk s potravinami. V Německu je výrobek AERO-THERM® již uplatněn ve čtyřech stavebních projektech jako oficiální součást stavební dokumentace. Pozitivní hodnocení přicházejí např. i z Ratibořic z Hereckého muzea, z Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze (nově ve sklepních prostorách) či z Velké Británie nebo Itálie, kdy byly stěrky také použity.

Novinkou v této řadě je AERO-THERM® adhesive – jedná se o disperzní lepidlo s obsahem mikrokuliček a aerogelu pro lepení keramických obkladů. Toto lepidlo s termoizolačními vlastnostmi je certifikováno dle příslušné harmonizované normy pro lepidla.

EXTERIÉROVÉ STĚRKY – AERO-THERM® exterier a AERO-THERM® exterier+ – se aplikují na vnější povrch obvodových stěn či střechy staveb a omezují pronikání tepelného slunečního záření do stavební konstrukce, tím omezují přehřívání objektu v letních měsících a mají přímý vliv na spotřebu energie při ochlazování vnitřních prostor. Tato jejich vlastnost je hojně využívána např. v Albánii a Nizozemsku. Jejich další vlastností je, že pomáhají „vytahovat“ vlhkost z podkladu a se speciální sanační omítkou tvoří zcela unikátní systém pro odvlhčení zdiva. Této vlastnosti bylo letos využito při opravě venkovního soklu v ÚOOÚ v Praze.

PRŮMYSLOVÉ STĚRKY – AERO-THERM® industry a jako novinka AERO-THERM® heat (aplikace na povrchy do 400 °C) – zajímavě ovlivňují spotřebu energie u tepelných zařízení, jako jsou různé typy pecí (např. pro firmu Siemens, MAHLE Behr Ostrava, Toyota Polsko či Rubenu Náchod), horkovodních ventilů, potrubí apod., a zároveň ovlivňují pracovní prostředí uvnitř objektu, kde je snížena teplotní zátěž pracovníků, a mnohdy působí pozitivně i v rámci řešení problematiky v oblasti BOZP.

Přečtěte si:  Botament RD Flow - samonivelační, reaktivní izolační stěrka

Ve fázi testování je AERO-THERM® fire pro zvýšení požární odolnosti objektu.

www.aero-therm.cz

Share.

About Author

Comments are closed.