SPEKTRA CLASSIC PLUS, dekorativní interiérová barva

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

SPEKTRA CLASSIC PLUS je interiérová nástěnná barva na bázi vysoce kvalitního vodou ředitelného akrylového disperzního pojiva, pigmentu, plniv a speciálních aditiv. Lze ji využít k dekorativní ochraně stěn a stropů ve všech druzích budov, kde není vyžadována vysoká odolnost proti mokrému otěru. Vyznačuje se dobrou přilnavostí ke všem typům povrchových úprav stěn, k vyrovnávacím hmotám, sádrokartonovým deskám, dřevovláknitým cementovým deskám, reliéfním tapetám, betonu, starým disperzním nátěrům atd.

Propustnost pro vodní páry – „prodyšnost“ barevné vrstvy

Propustnost pro vodní páru znamená schopnost materiálu (vrstvy barvy) propouštět vodní páry. Čím vyšší propustnost je, tím vyšší je „prodyšnost“ vrstvy nátěru. Označuje se sd (ekvivalentní difuzní tloušťka, měřeno v metrech), což představuje tloušťku vzduchu, kterou za stejných podmínek pronikne stejné množství vodní páry jako měřenou vrstvou nátěru. Čím nižší je sd, tím vyšší je propustnost pro vodní páry. Tato vlastnost je obzvláště důležitá při renovacích starých budov. V nich je obvykle nedostatečná hydroizolace, takže do místností proniká velké množství vlhkosti. Obvyklý proces renovace zahrnuje aplikaci opravné omítky, která musí splňovat pokyny WTA. Stejné pokyny specifikují i propustnost pro vodní páru vrstvy nátěru, který je aplikován na opravnou omítku, a ta musí být u každé jednotlivé vrstvy nižší než 0,2 m. S hodnotou sd = 0,016 m je nátěrová hmota SPEKTRA CLASSIC PLUS klasifikována podle EN 1602-1 jako V1 – vysoce propustná pro vodní páru, a proto je velmi vhodná k použití jako vrchní nátěr v případě renovace pomocí opravné malty. Před aplikací jakéhokoli nátěru je samozřejmě nutné dodržovat veškeré pokyny týkající se přípravy, aplikace a schnutí opravných omítek při renovaci.

Přečtěte si:  KEIM Soldalit – nová generace minerálních silikátových fasádních barev

Sd [m] Klasifikace Popis
V0 není stanoveno
< 0,14 V1 vysoká
≥ 0,14 < 1,4 V2 střední
≥ 1,4 V3 nízká

 

Při použití v prostorách s vyšší vlhkostí (kuchyně, koupelny, prádelny…) lze do nátěru přidat přípravek SPEKTRA ZP na ochranu proti plísním k zajištění prevence růstu těchto mikroorganismů po delší období. Protože nátěr SPEKTRA CLASSIC PLUS obsahuje minimum těkavých organických látek, je klasifikován jako A+ podle francouzského předpisu o obsahu VOC. Díky minimálním emisím nebezpečných látek jde o produkt šetrný k životnímu prostředí i ke zdraví uživatelů. Vyznačuje se také vysokou kryvostí, matným vzhledem, bělostí a snadnou aplikací. Je dostupný v mnoha pastelových odstínech podle systému odstínů Helios HGMIX.

www.rembrandtin.cz

 

Share.

About Author

Comments are closed.