Vyrovnávání podlah v historické budově s idiosynkratickou statikou

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Při rekonstrukci podlahy je často potřeba vyrovnat výrazné nerovnosti a výlomy podkladu. Výsledkem je často vysoká hmotnost na jednotku plochy. Vzhledem ke statice je to ale velká výzva, zejména při renovacích a opravách historických budov.

Ve švábském městečku Waiblingen nedaleko Stuttgartu, můžete směrem do centra narazil v bezprostřední blízkosti historických hradeb na Huchlerovu stodolu, dlouho chátrající budovu ze 17. století. Tato budova byla přestavěna na kancelářské a obytné prostory.

Renovační opatření ve stávajících budovách často staví projektanty a řemeslníky před nečekané výzvy. Omezená nosnost nebo stavební výška, průrazy a prověšené stropy musí být kompenzovány vhodnou konstrukcí podlahy. Výsledkem je často vysoká hmotnost na jednotku plochy. To je vzhledem ke statice velkou překážkou zejména při renovaci a obnově historických budov.

Renovace zchátralé stodoly začala postupně již v roce 2013. Základy budovy byly silně napadeny množstvím řas a plísní. Z bezpečnostních důvodů tak musely být velké části budovy, které hrozilo zřícení, podepřeny. Tehdy se také poprvé ukázala největší výzva přestavby: idiosynkratická statika. Historická dřevěná trámová konstrukce, která celou budovu podpírala, se v průběhu staletí naklonila k jižní straně, směrem k přilehlé městské hradbě. „Nová koncepce statiky byla nevyhnutelná,“ připomíná Zlatko Anolotivc, vedoucí architekt studia Coast Architects. Kromě obnovy dřevěné konstrukce se vycházelo také z nových provozních zatížení odpovídajících využití jako kancelářské a obytné budovy. Proto byly části dřevěné konstrukce zesíleny ocelovými nosníky.

Výrazné nerovnosti v konstrukci podlahy

Po vhodném zesílení stávající dřevěné konstrukce bylo potřeba vyřešit další problém. „Východní štít 300 let staré památkově chráněné stodoly se v průběhu let kvůli zchátralé dřevěné konstrukci naklonil směrem k historickým městským hradbám. Na jednotlivých podlažích od západního štítu k východnímu, tedy po celé délce domu, tak byl rozdíl v úrovni podlahy až 30 cm,“ uvádí Zlatko Antolotivc.

„Museli jsme najít řešení, které by umožnilo vyrovnat tento obrovský výškový rozdíl bez velké mrtvé váhy. V nejvyšším bodě budovy bylo obzvláště důležité realizovat minimální výšku konstrukce, aby se ztratilo minimum výšky místnosti. Kromě technických požadavků muselo být zpracování také rychlé a hospodárné.“ Společnost Uzin navrhla konstrukci podlahy lehkou potěrovou konstrukcí UZIN Turbolight-System®, protože právě zde se hledí na každý gram zatížení stropu.

Nejprve bylo potřeba dřevěnou konstrukci důkladně vyztužit ocelovými nosníky.

Každý gram zatížení stropu je těžkou výzvou pro architekty

Technický poradce společnosti Uzin Michael Säle přišel při hledání vhodného výrobku pro podlahovou konstrukci se systémem UZIN Turbolight System®. Jedná se o lehkou potěrovou konstrukci pro vyrovnávání drobných nebo značně rozdílných nerovností a výlomů podkladu, jakož i pro zhotovení podkladů rychle připravených k zakrytí pro všechny typy povrchových krytin. Již z názvu je zřejmé, jaké možnosti řešení nabízí: Plošné zatížení nosného podkladu je výrazně nižší než u běžných potěrů a také doba do připravenosti k pokládce se zkracuje přibližně o polovinu oproti suchým potěrům. „Zvláštními přednostmi jsou nízká montážní výška, nízká hmotnost na jednotku plochy a rychlá doba schnutí,“ říká Säle.

Čerpadlo na potěry práci velice usnadnilo, transport materiálu (především lehké vyrovnávací malty UZIN SC 914 TURBO) byl poměrně rychlý a bez námahy.

Kombinace jednotlivých komponentů složených z lehké vyrovnávací malty UZIN SC 914 Turbo, renovačního rouna UZIN RR 201 a tenkého potěru UZIN NC 195 umožňuje rychlé a flexibilní vyrovnání velkých nerovností podlahy s extrémně nízkou hmotností na jednotku plochy. Základem systému je lehká vyrovnávací malta, která se pružně přizpůsobuje nerovnostem podkladu a rovnoměrně rozkládá zatížení na podklad nebo nosný strop, a to i v případě výlomů. Druhou složkou systému je sanační rouno z vysoce tahových dlouhých skleněných vláken. Ta jsou fixována vodou rozpustným lepidlem, které se rozpustí, jakmile je aplikována kompozitní vyrovnávací hmota jako třetí složka. V kombinaci s tenkou stěrkovou hmotou tak výztužná vlákna tvoří vysoce pevný vláknitý kompozit, který přispívá k vysoké nosnosti celého systému.

Na některých místech budovy bylo potřeba vyrovnat rozdíl podlahy až o 30 cm.

Řešení díky Uzinu: 65 procent původního předpokladu zatížení

Stavební inženýr Martin Geiselhart, původně předpokládal vyrovnávací zásyp, který vykazoval hmotnost přibližně 400 kg/m3. „Lehká vyrovnávací malta má udávanou hmotnost pouze 260 kg/m³. To odpovídá pouze 65 % původního předpokladu zatížení vyrovnávací výplně,“ říká Geiselhart.“ Pro celou podlahovou konstrukci to znamená snížení hmotnosti až o 14 %.“ Ze stavebně technického hlediska tak bylo rozhodnuto.

Rychlá lehká vyrovnávací malta UZIN SC 914 TURBO je vhodná pro zhotovení vysoce tepelně izolujících cementových kladečských podkladů pro tloušťku vrstev od 20 mm do 300 mm.

„Systém Turbolight® od společnosti Uzin splňoval všechny výše uvedené požadavky, jako jsou možné vyrovnávací výšky, nízká vlastní hmotnost, rychlé a hospodárné zpracování, a tím nás přesvědčil,“ informuje o svém rozhodnutí Antolovic. Díky velmi nízké výšce konstrukce bylo totiž možné dosáhnout výšky stropu těsně pod 2,50 m. Pro Antolovice však systém UZIN Turbolight System® skrýval i další výhody. „V porovnání s obvyklými systémy, jako je vyrovnávací a izolační podsyp v kombinaci s prefabrikovaným podkladem (dřevotřískové desky, OSB desky nebo sádrokarton), měl systém Turbolight také jasnou logistickou a časovou výhodu při výstavbě: Například nebylo nutné pracně dopravovat podkladní konstrukce nebo desky k jednotlivým podlažím.“ Antolovic byl také překvapen rychlostí zpracování. „Prostřednictvím čerpadla, případné manuálně ve vědrech podobně jako při pokládce potěru, se dopraví připravený namíchaný materiál, který je pochozí po jednom až dvou dnech. Ihned je tak připravený nosný minerální podklad pod krytinu, bez nutnosti dalších příprav. To na nás udělalo velký dojem. Následující řemesla tak mohla navázat velmi rychle.“

Vyrovnaná podlaha lehkou maltou SC 914 je následně zakryta renovačním rounem UZIN RR 201 a zalita nosnou vrstvou systému Turbolight: samorozlévacím tenkým potěrem UZIN NC 195.

V srdci starého města Waiblingen tak proběhla přestavba Huchlerovy stodoly bez problémů a v termínu. Vznikla tu ultramoderní obytná a kancelářská budova celkem o pěti podlažích.

www.uzin.cz

Share.

About Author

Comments are closed.